Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Планетата Ерида, ябълката на раздора и войната в Украйна (0)

3/04/22 •

Древногръцка богиня на раздора и съперничеството, една от първичните сили – Ерида. Тя е разделението, тя наднича зад всички разногласия и разправии, конфликти и битки, сражения и войни. Тъкмо нейният сватбен подарък, известната ябълка на раздора, предизвиква Троянската война. И тук има нещо от характерното действие на Ерида, което е бавно и иска време – […]