Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Тест за определяне склонността към дадена професия:

Въпрос: колко е 2 х 2 ?

Възможни отговори:

1. 4.
2. Зависи от мерните единици.
3. 79 (50 – на нас; 25 – на вас, 4 – в касата)
4. Колкото трябва.
5. Не предлагам интимни услуги.
6. Средно 4.
7. От 3 до 5.
8. По наше мнение, както обикновенно.
9. Затруднявам се да отговоря, трябва да уточните.
10. Не отговарям на глупави въпроси.
11. ___________________________________________

Резултати от теста:

1. Учител.
2. Програмист.
3. Финансов директор.
4. Счетоводител.
5. Секретар.
6. Икономист.
7. Юрист.
8. Одитор.
9. Маркетолог.
10. Мениджър.
11. Дизайнер

www.vicove.com

Коментирай