Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Условия за успех в работата

успех в работата

За да има успех в живота си, човек трябва да притежава следните качества: такт, твърдост, наблюдателност, разумност и интуиция.

Има ли тези качества, каквато работа и да започне, той ще има добър резултат. Развивайте всичките си чувства и способности, за да постигнете желанията си. Като работите върху себе си, вие ще се натъкнете на мъчнотии, които може да превъзмогнете със самообладание. Човек трябва да има самообладание, лесно да се справя с гнева, с обидата и униженията. Който може да се владее, той е постигнал много нещо. Не можеш да бъдеш ученик, ако нямаш самообладание. Какъв смисъл има знанието, ако в момент на изпитание не можеш да запазиш равновесието си? Щом се разгневиш, ще изгубиш всичко, каквото си придобил. В края на краищата знанието ще ти бъде товар, а не благо.

Стремете се към положителното знание, което да приложите в ежедневния си живот. Това знание ви е нужно да се справите с малките мъчнотии. Ако можете да се справите с тях, те ще ви покажат пътя за справяне с големите мъчнотии.

Искате ли да бъдете ученици на Великия живот и да го разбирате, започнете с разрешаването на малките задачи. Не работите ли по този начин, ще изпаднете в песимизъм. Това показва, че сте дали път на своите лични, користолюбиви чувства – страх, безнадеждност, безверие, недоволство и т. н.

Разумните Същества противодействат на вашите криви разбирания и в желанието си да ви изправят струва ви се, че те ви противодействат. Те само искат да ви отклонят от реализирането на неща, които ви спъват в Живота.

Като ученици от вас се иска работа, за да развиете своите дарби. Това можете да постигнете, само когато сте в хармония с Разумната Природа. При това положение можете да станете музиканти, художници, философи, учени. Обаче най-голямото постижение за човека е да си изработи характер, т. е. да се пресъздаде по нов, съвършен начин. Постигне ли това, човек е осмислил живота си. Добрият характер подразбира култивирана мисъл и чувство и проявени добродетели.

Това е пътят за успех в Живота.

Учителя Петър Дънов

Имам дом неръкотворен

Съставител Влад Пашов

Тагове: , , ,

1 Коментар

Trackbacks

  1. Образът на Сведенборг в „Серафита” на Балзак | Богатство.net

Коментирай