Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Рабиндранат Тагор за индивидуалността

На единия полюс на своето съществуване аз съм наравно с дърветата и камъните. Там признавам владичеството на всемирния закон.

Ала на другия полюс на съществуването ми аз съм отделен индивид. Аз съм абсолютно сам, аз съм аз, аз не мога да се сравня с нищо друго. Цялата тежест на Вселената не може да унищожи моята индивидуалност. Аз я отстоявам, въпреки огромната тежест на всички други неща…Тя е израз на индивидуална, нямаща равна на себе си идея на великия Архитект на Вселената.

Ако тази индивидуалност бъде унищожена, макар и да не се разпилее нито един атом, ще се унищожи творческата радост, която е била кристализирана в нея.

Ако се лишим от тази особеност, от тази индивидуалност, едничкото нещо, което можем да наречем своя собственост, ако това изгубим, то ще бъде същевременоо загуба за целия свят.

Високата цена на индивидуалността се състои в това, че тя не е универсална. Универсалносто търси винаги своето осъществяване в единичното. Нашето желание да запазаим индивидуалността си е всъщност желанието на Вселената, която действа в нас.

Радостта от безпределното в нас е причина за радостта от самите нас.

Рабиндранат Тагор

Тагове: , ,

Коментирай