Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Личностно развитие чрез гимнастически упражнения

Упражнения от Учителя Петър Дънов

„Медитацията в движение е сто пъти
по-добра от медитацията в неподвижно
състояние, но хиляди пъти я превъзхожда.”

Даоска поговорка

Личностното развитие чрез физически упражнения е изключително ефективен (и неприятен за по-ленивите) метод и това го знаят много от хората, които се занимават сериозно с йога или бойни изкуства, както и императорските пингвини.
Но аз ще си запазя правото да тормозя клавиатурата във връзка с ци-гун и йога някой друг слънчев ден, и ще се концентрирам (макар и трудно) върху гимнастическите упражнения.

Разбира се, не става дума за Йордан Йовчев, Peaceful warrior и Lord of the Rings, а за една много, ама много малка част от упражненията, дадени от Учителя Петър Дънов.

Мнозина се отнасят небрежно към упражненията. Те мислят, че и
без упражнения може. И без упражнения може, но ще дойдат болести
и страдания. Когато сте неразположени, когато сте в дисхармонично
състояние, преди да започнете работата си, направете едно-две упражнения.
Като направите упражненията, състоянието ви ще се измени. Всичко в
Природата е в движение. Следователно и човек трябва да се движи, да
прави съзнателни упражнения. Използвайте упражненията като метод за
трансформиране на лошите състояния.

Учителя Петър Дънов

Ето и описанието на комплекса от 21 упражнения:

Първо упражнение:
Изходно положение: изправен стоеж, краката и ръцете прибрани до
тялото.
Ход на движенията: крачка с десния крак напред, ръце, опънати в
лакти, с длани назад, описват малка дъга назад. Прибиране на левия крак
до десния. Ръцете се повдигат напред и нагоре под ъгъл 45°. Свиване на
лактите и коленете, повдигане на пръсти (палци) и тласък с ръцете нагоре
и напред под ъгъл 45°. Петите опират земята и ръцете се свалят надолу-
напред до изходно положение.
Движенията са плавни и съпроводени с дълбоко дишане. Упражнението
се изпълнява 6 крачки напред, като се редуват десен и ляв крак, 6 крачки
назад, като се започва с десния крак и отново се редува с левия крак, и 3
крачки напред като се тръгва с десния крак.

Второ упражнение:
Повторение на първото с тази разлика, че ръцете се изнасят вертикално
нагоре, вместо под ъгъл 45°, с енергичен тласък. Длани нагоре, пречупени
в китките.

Трето упражнение: Късай-хвърляй.
Изходно положение: тялото изправено, краката прибрани, ръцете се
повдигат пред гърдите с длани надолу и пръстите напред, събират се в
юмрук, ръцете се докосват.
Ход на движенията: едновременно ръцете се разгъват хоризонтално
встрани, изпънати в лактите, юмруците се разтварят енергично. Опорният
(левият) крак прикляка. Работещият (десният) се изнася встрани опънат,
като се опира големия пръст на земята.
Опорният крак се изпъва, десният крак се прибира до другия и ръцете
се връщат в изходно положение.
Изпълнява се 21 пъти, като всяко изнасяне на крака се брои за едно,
последователно с десен и ляв крак.

Четвърто упражнение: Балсам за колената.
Изходно положение: краката прибрани, ръцете опънати с длани напред,
издигнати нагоре – встрани.
Кляка се 21 пъти с изправено тяло, като при клякането се издишва, а
при ставането се вдишва.

Пето упражнение:
А) Приемане на Божиите блага.
Изходно положение: ръце и крака прибрани.
Ход на движенията: изпълняват се 21 вертикални кръга с изпънати в
лактите ръце – назад, нагоре, напред, надолу.
Б) Раздаване на Божиите блага.
Както при пето упражнение, но кръговете са обратни (напред, нагоре,
назад, надолу).

Шесто упражнение: Упражнение за кръста.
Изходно положение: тялото изправено, краката леко разтворени на
разстояние на широчината на рамената, ръце – на хълбоците.
Ход на движенията: тялото се навежда от кръста напред. Изпълняват
се три кръга от ляво към дясно, по посока на часовниковата стрелка, и три
кръга обратно на часовниковата стрелка. При изпълнение на упражнението
краката да бъдат опънати в колената.

Седмо упражнение: Протягане.
Изходно положение: тяло изправено, ръце и крака прибрани.
Ход на движенията: стъпка с десния крак напред, едновременно
дясната ръка опъната тръгва напред-нагоре, лявата тръгва назад. Десният
крак прикляка, дясната ръка достига до положение 45° нагоре, левият крак
опънат назад по права линия, големият пръст опрян в земята, лява ръка
опъната назад в една линия с дясната, тялото и левия крак. Тялото се обтяга
максимално напред като тежестта пада върху десния крак, а левият крак се
отделя от земята.
Десният крак се изправя, левият се изнася напред с опънато коляно и
стъпва на цяло ходило една крачка напред. Едновременно с това ръцете се
спускат покрай тялото. Тялото се накланя назад и образува права линия с левия
крак. Главата се отпуска назад, погледът търси хоризонта. Ръцете са отпуснати
вертикално надолу. Тялото с опорния крак и главата образуват дъга.
Този цикъл се изпълнява три пъти, като всеки път се започва с различен
крак.

Осмо упражнение: Дишане.
Изходно положение: тяло изправено, ръце и крака прибрани.
Ход на движенията: вдишване – десният крак се свива в коляното напред-
нагоре, като ходилото се движи нагоре по опорния крак, до височината
на коляното. Едновременно с това ръцете, с длани надолу, пречупени в
китките, започват да се движат вертикално нагоре покрай тялото, лактите
сочат назад. Дланите се изправят в една линия с предмишницата и достигат
до гърдите.
Издишване – десният крак се изправя и стъпва на земята. Едновременно
ръцете с тласък се свалят надолу като дланите запазват хоризонталното си
положение.
Изпълняват се 12 стъпки напред, като се редуват десен и ляв крак.

Девето упражнение: Магнетичното.
Изходно положение: тяло изправено, ръце и крака прибрани.
Ход на движенията: ръце, опънати в лакти, с длани назад, описват
малка дъга назад. Десният крак се изнася и стъпва напред, леко свит в
коляното. Ръцете описват мах напред, като тежестта се пренася на десния
крак, а левият е на пръсти. Ръцете описват мах назад като тежестта на тялото
минава на левия крак, а десният е на пета. Ръцете описват мах напред като
тежестта се пренася на десния крак, а левият е на пръсти. Ръцете описват
мах назад, като тежестта минава на левия крак, десният се отделя от земята,
като се свива леко в коляното.
Десният крак стъпва и прикляка напред. Тежестта на тялото преминава
на десния крак, левият крак минава покрай десния и стъпва крачка напред.
Ръцете изпълняват мах напред и нагоре до 45° и с длани напред правят лек
тласък.
Играе се общо 6 пъти, като се редуват десен и ляв крак. Движенията са
меки и плавни.

Десето упражнение: Мигновена смяна на краката.
Изходно положение: тяло изправено, десният крак изнесен встрани,
ръце на хълбоци.
Ход на движенията: мигновена смяна на положението на краката, като
се стъпва на десния, а се изнася левият крак встрани.
Играе се 21 пъти.

Единанадесето упражнение: Да станем като децата.
Изходно положение: тяло изправено, прибрани крака, ръце на
хълбоци.
Ход на движенията: едновременно подскачане и разтваряне на краката
и ръцете хоризонтално встрани, с длани надолу. Прибиране на ръцете и
краката с подскок до изходно положение.
Играе се 21 пъти.

Дванадесето упражнение: 6 наляво, 6 надясно, 3 наляво.
Изходно положение: тяло изправено, крака прибрани, ръце пред гърди,
длани надолу, допрени средни пръсти.
Ход на движенията: стъпка с левия крак наляво, ръцете се разтварят
хоризонтално встрани с длани надолу.
Десният крак се прибира до левия, ръцете се връщат в изходно
положение.
Играе се 6 пъти наляво, 6 пъти надясно, 3 пъти наляво.

Тринадесето упражнение: Величественото.
Изходно положение: тяло изправено на изток, крака събрани, ръце
напред встрани нагоре вдясно.
Ход на движенията:
1. Приклякване, ръцете описват вертикален полукръг пред тялото
отдясно наляво, докато достигнат противоположното на изходно
положение. Погледът следи края на пръстите на ръцете.
2. Приклякване, ръцете описват отново полукръг отляво надясно.
3. Повтаря се движение 1.
4. Движение на ръцете в полукръг надолу, напред, нагоре. Едновременно
с това крачка с левия крак напред и лек тласък с ръцете, с длани напред.
5. Тялото се обръща на 90° надясно на юг, като ръцете описват полукръг
надолу, надясно, нагоре. Едновременно краката се свиват в коленете, а
тялото се навежда напред.
6. Ръцете описват полукръг отдясно наляво. Едновременно краката се
свиват в коленете, а тялото се навежда напред.
7. Ръцете описват полукръг отляво надясно. Едновременно краката се
свиват в коленете, а тялото се навежда напред.
8. Ръцете описват полукръг отдясно наляво. Тялото се обръща на изток,
прави се крачка напред с десен крак, ръцете отиват напред и нагоре с лек
тласък.
9. Тялото се обръща на 90° наляво, на север и движенията се повтарят
от точка 5 до точка 8.
Движенията се повтарят общо 6 пъти, като се редуват обръщания
на север и на юг. Упражнението завършва с тяло на изток, ръце напред и
нагоре.

Четиринадесето упражнение: Кърши снага.
Изходно положение: тялото изправено, краката разтворени, ръцете на
хълбоците.
Ход на движенията: Подскачайки, изнасяме в хоризонтална дъга десния
крак напред и стъпваме на него и повтаряме същото с левия. Тялото силно
се кърши в кръста наляво и надясно, в такт с подскачането. Движим се
последователно напред, назад и пак напред. Към края движенията стават
по-бързи.

Петнадесето упражнение: За стомаха
Изходно положение: тялото изправено, ръцете и краката събрани.
Ход на движенията: ръцете описват вертикални кръгове назад, нагоре,
и се навеждат заедно с тялото, докато по възможност допрат земята. След
което се вдигаме нагоре, като се изнасят ръцете пак назад. Упражнението
са прави три пъти.

Шестнадесето упражнението: За гърдите
Изходно положение: тялото изправено, ръцете и краката събрани.
Ход на движенията: изнасят се ръцете успоредно напред с длани
обърнати към земята, разтварят се хоризонтално встрани. Връщат се напред
и надолу. Упражнението се прави три пъти.

Седемнадесето упражнение: За долните центрове на симпатичната
(вегетативната) нервна система
Изходно положение: тялото изправено, ръцете събрани, краката леко
разтворени.
Ход на движенията: повдигаме ръцете вертикално нагоре, с длани една
срещу друга. Повиваме тялото от кръста надясно и се навеждаме надолу,
наляво и нагоре, за да образува кръг. Три пъти наляво и три пъти надясно.

Осемнадесето упражнение: За горните центрове на симпатичната
(вегетативната) нервна система
Изходно положение: тялото изправено, ръцете и краката събрани.
Ход на движенията: изнасяме ръцете встрани хоризонтално, с дланите
надолу. Едновремено с обръщането на дланите нагоре, поставяме пръстите
на ръцете върху раменете. Връщаме ръцете до първоначалното им
положение. Упражнението се прави три пъти.

Деветнадесето упражнение: За усилване на нервната система
Изходно положение: тялото изправено, ръцете и краката събрани.
Ход на движенията: изнасяме десния крак и дясната ръка хоризонтално
напред един срещу друг, докато се допрат пръстите им, след което
се описва полукръг с ръката нагоре, назад, а кракът се сваля и свива
постепенно съобразно с кръга на ръката, докато пръстите на ръката опрат
петата на крака, който се прегъва в коляното назад, със стъпалото нагоре.
Упражнението се изпълнява шест пъти – три пъти с десния и три пъти с
левия крак.

Двадесето упражнение: За усилване кръвообращението на мозъка
Изходно положение: тялото изправено, краката и ръцете прибрани.
Ход на движенията: ръцете се изнасят хоризонтално напред с дланите
надолу, извиване на трупа от кръста надясно заедно с ръцете. Едновременно
с това главата се обръща на противоположната страна на ръцете и
трупа. След това ръцете и трупа се извиват отдясно наляво, а главата – в
противоположна посока. Упражнението се прави три пъти.

Двадесето и първо упражнение: за усилване на малкия мозък
Изходно положение: тялото изправено, краката и ръцете прибрани.
Ход на движенията: протягат се ръцете напред, с дланите надолу, зави-
ват се нагоре и се извръщат назад, прикляква се на цяло стъпало, без да се
вдигат петите, загребва се с ръцете, като тези последните се изнасят нагоре
и се изправя тялото. Упражнението се прави три пъти.

Последните 7 упражнения могат да се играят и като самостоятелен комплекс.

За всички нинджи ще дам и ресурси за допълнителна информация:

Диск със заснети комплекси от упражнения – много полезни 3,06 GB
– Описания и видео уроци на някои упражнения

П.С. Всички и всякакви упражнения трябва да се играят съзнателно, бавно и с концентрирана мисъл.

Литература

1. Учителя Петър Дънов, „Окултни упражнения”, Издателство “Бяло Братство”
София, 2009
2. д-р Дориян Александров, „Па куа джан”, ИК Загер, 1993

Тагове: , , , , ,

Коментирай