Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

10 съвета за подобряване на паметта

Дейл Карнеги 

1. Средният човек, — е казал видният психолог професор Карл Сишор, — използува не повече от десет процента от вродените възможности на своята памет. Останалите деветдесет процента пропадат, тъй като той нарушава естествените закони на запомнянето.

2. Съществуват три такива „естествени закони на запомнянето”: впечатление, повторение и асоциация.

3. Трябва да се получи дълбоко, ярко впечатление за това, което искате да запомните. За тази цел трябва:
а) да се съсредоточите. В това се е състояла тайната на паметта на Теодор Рузвелт;
б) да наблюдавате внимателно. Да получите правилно впечатление. Фотоапаратът не прави снимки при мъгла. Вашето съзнание също така няма да запази мъгляви впечатления;
в) да получите впечатления с помощта на колкото се може повече органи на чувствата. Линкълн е четял на глас това, което искал да запомни, за да бъде възприятието едновременно и зрително и слухово;
г) да се стараете преди всичко да получите зрително впечатление. То е по-трайно. Нервите, водещи от окото към мозъка са двадесет и пет пъти по-дебели от нервите, водещи от ухото към мозъка. Марк Твен не е можел да запомни последователността на своето изложение, когато е ползувал записки, но когато хвърлил записките и започнал да използува рисунки за запомнянето на различни теми, всичките му трудности изчезнали.

4. Вторият закон на паметта е повторението. Хиляди студенти мюсюлмани знаят Корана, наизуст. Това е книга с обем примерно като на Новия завет. Те постигат това в значителна степен по пътя на повторението. Ние можем да запомним, в разумни граници, почти всичко възможно, ако достатъчно често го повтаряме. Но при повторението трябва да имаме предвид следното:
а) не повтаряйте текста отново и отново, докато се закрепи във вашата памет. Прочетете текста един или два пъти, след това го оставете, и по-късно отново и отново се връщайте към него. При такъв начин на повторение, с интервали, за да запомните текста, ви е необходимо половината от времето, отколкото при запомняне на един път;
б) през първите осем часа след като запомним нещо, забравяме толкова, колкото през следващите тридесет дни. Затова преглеждайте си записките няколко минути преди да започнете да говорите;

5. Третият закон на паметта е асоциацията. Единственият начин да се запомни даден факт е да се асоциира с друг факт. „Всичко, което възниква в съзнанието, — казва професор Джеймс, — трябва да бъде въведено в него, и веднъж внесено, то влиза във взаимовръзка с това, което вече е било там…Този, който повече обмисля получаваните сведения и установява между тях по-тесни взаимовръзки, ще притежава по-добра памет”.

6. Ако искате да асоциирате един факт с други, вече известни ви факти, обмислете новия факт от всички гледни точки. Поставете си такива въпроси: „Защо това е така?”, „Как стана така?”, „Кога става така?”, „Къде става така?”, „Кой е казал, че е така?”

7. За да запомните фамилията на непознат човек, задавайте му въпроси по този повод — как се пише фамилията му и т.н. Внимателно се вглеждайте във външността на този човек. Опитайте се да свържете фамилията с лицето му. Разберете с какво се е занимавал и се опитайте да измислите някаква мнемоническа фраза, която да свърже името му със занятието му, както е направила една група, събрала се в Пенсилванския атлетически клуб.

8. За да запомните дати, асоциирайте ги със знаменателни дати, които знаете. Например тристата годишнина от рождението на Шекспир съвпада с Гражданската война в САЩ.

9. За да запомните последователността на пунктовете на своето изказване, разположете ги така, че едната тема логически да произтича от другата. Освен това вие можете да измислите мнемоническа фраза, включваща основните моменти: „Кравата пушеше пура и ритна Наполеон, а домът изгоря заедно с религиозните култове”.

10. Ако, независимо от всички предпазни мерки, внезапно забравите какво сте искали да кажете, можете да избегнете пълен провал като използувате последните думи от последната фраза като първи думи на нова фраза. Може да продължите по този начин докато не си спомните следващия пункт на своята реч.

Използвани източници:

Карнеги, Дейл; „Как да развием самоувереност и да влияем на хората при публични изказвания”,

spiralata.net

Тагове: , ,

Коментирай