Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Петър Дънов за успеха

petar_dunov

Живеем в България и е съвсем редно да се запознаем какво се е казало и тук за успеха. Предлагам ви цитати от Петър Дънов по тази тема, а смисълът им е толков дълбок, че определено трябва да се замислим, а не да ги отхвърляме с прибързани етикети или традиционното презрение към всичко българско. Откъсите са извадени от част от беседите му:

Ако искаш да имаш успех в живота си, търси го в себе си, а не вън от себе си. Отвън са само условията на живота.

Докато сте на земята, вие трябва да си помагате едни на други. Без взаимопомощ няма успех в живота.

Гдето няма любов, там няма и успех, и благословение. Щом се обичат хората, никой не може да им направи зло.

За да има успех в живота си, човек трябва да притежава следните качества: такт, твърдост, наблюдателност, разсъдливост, интуиция. Има ли тези качества, каквато работа започне, той ще има добри резултати.

Докато човек има светлина в ума си, топлина в сърцето си и сила в тялото си, той всякога може да има успех в работите си.

Съвременните хора искат да бъдат щастливи, да имат успех в живота си. За да постигнат това, те трябва коренно да се преобразят. Не могат ли да изменят живота си, те не могат да направят връзка с Първата Причина, от която зависи техният успех и щастие. Да бъде човек добър, това зависи от него. Да има успех в живота си, това зависи от Бога. Като не разбират тези отношения, хората се силят да постигнат желанията си, като не знаят, че успехът им зависи от Бога. Щом не успяват в своите работи, те се разочароват, обезсърчават и казват, че животът няма смисъл. За пример, някой иска да стане министър. От него ли зависи това, или от хората? За да успее в желанието си, човек трябва да бъде добър, умен, да има предвид интересите на своите избиратели. Отговаря ли на тия условия, избирателите ще го приемат за министър. Ако не отговаря на тия условия, те няма да го изберат. Както виждате, успехът на човека в известно направление не е в негови ръце. Обаче да бъде човек добър, това зависи от него.

Радвайте се на успехите на приятелите си като на свой успех. Радвайте се на онзи успех, който е придобит с труд, с работа, с постоянство. Само по този начин вие можете да се повдигнете.

Успехът е нещо колективно. Но мислете това: Радвайте се на успеха на всички, за да успеете и вие. И всички да се радват на вашия успех, за да успяват и те.

Успех е да вървиш по един път дето няма никакви препятствия, никъде няма да се блъскаш. Щом се блъскаш успех няма, понеже харчиш повече енергия.

Кажеш ли, че си нещастен, това подразбира погребение. Ти погребваш нещо в себе си.

Някой търси щастието си в книгите, но и там не го намира. Той чете някоя книга, в която се говори за силата, чрез която човек твори, създава и придобива нещата. Докато чете книгата, той се въодушевява, радва се. Обаче щом я свърши, вижда, че в нея няма сила, джобовете му са празни. Той трябва да знае, че силата не е в книгата, а в самия него. Достатъчно е да обича работата си и да я прилага с любов, за да се прояви и силата, която е вложена в него. Когато болният чете за силата, трябва да повярва в нея и да направи известно усилие, да я прояви. Без разумно усилие няма успех. – „Ама ще се огъна!“ – И без огъване няма успех.

Законът на огъването съществува във всички светове. Ако в центъра на една металическа пружина поставите някаква тежест, пружината ще се огъне. Махнете ли тежестта, пружината се изправя, заема естественото си положение. Огъването на пружината става на физическия свят. Обаче същото нещо става и в умствения, и в чувствения свят. За пример, една мисъл се проектира в пространството. Първоначално мисълта върви праволинейно, но щом срещне известно препятствие, тя се огъва. Същото става и с чувството. Значи огъват се и мислите, и чувствата, и постъпките. Огъва се даже и характерът на човека. Всичко, което съществува и се проявява, е изложено на огъване. Не се огъва само непроявеното и това, което не съществува. – „Ама аз не искам да се огъвам.“ – Щом не искаш да се огъваш, не трябва да се проявяваш. Щом не се проявяваш, все едно, че не съществуваш. Невъзможно е човек да се прояви и да не изпита някаква тежест. Колкото малка и да е тежестта, все ще предизвика известно огъване.

Вие може да постигнете какъвто и да е успех, ако имате една силна концентрирана мисъл. Концентрирана мисъл имате, когато има нещо, върху което най-силно мислите. Трябва да знаете силата на мисълта. Ти мислиш 5–6 минути върху нещо и казваш, това няма да го бъде. Преди време дойде при мене един млад момък, харесва му мисълта. В 1924 година той иска да бъде в София, да поживее в София. И най-после след 8 години отваря му се път и той идва в София. Той казва: Поне като стар дядо да дойда в София. Чиновник бил някъде в провинцията, но тогава нямало никакъв шанс да дойде в София. След 8 години се нарежда по един естествен начин да дойде в София и се реализира неговата мисъл. Той не разбира закона, ще каже, че това е случайно. Този човек е работил 8 години. По същия закон един светия 20 години в гората е мислил, мислил и най-после проектите му се реализирали. Онзи, който не разбира законите казва, че по чудо е станало това, а пък който разбира законите казва, че действувала една сила. По някой път вие се обезсърдчавате по простата причина като мислите, че реализирането на вашата мисъл може да стане за един ден. Не. Има едно отрицателно правило. В 22 години ще ви се дадат 3 положения за постижения. Едното положително постижение, едното отрицателно постижение и едното средно. Най-силното положение е, дето можете да спечелите. Другото положение е, дето наполовина печелите и най-после има едно, дето едвам печелите нещо.

Казват за някого, че е твърд, корав човек. – Корав е, защото в него преобладава твърдата материя. За да се справи с нея, той трябва да изучава нейните закони. За друг казват, че е мекушав, много омекнал – течните вещества преобладават в него. – Голям фантазьор е – значи въздухообразните вещества преобладават в него. За да не преобладават едните или другите вещества, човек трябва да работи върху себе си, да ги уравновеси. Ако не съчетаете правилно различните вещества в своя организъм, не можете да имате успех в живота си.

Успех можеш да имаш, когато ти и Божественото в тебе, сте заедно.

Съвременните хора се оплакват, че нямат големи постижения, че нямат успех в работата си. Защо нямат успех? – Защото те очакват повече от другите, отколкото от себе си.

Там гдето присъствува Бог има успех. А пък там, гдето Той не присъствува, няма успех.

Досега сте живели всеки за себе си. Така успех не можете да имате.

Който не развива своята музикалност, не може да има успех в живота си. Ще пееш и ще свириш за себе си, на тебе да ти е приятно.

Учете се лесно да сменяте състоянията си, защото успехът ви зависи от доброто разположение на духа.

Уверен ли си в успеха на твоята мисъл и твоето чувство? Не е достатъчно само да имаш подтик. Без увереност в това, към което се стремиш, няма успех.

Всички хора искат да имат успех в живота си, но въпреки това нямат. – Защо? – Защото не спазват съществените правила, без които животът им се обезсмисля. За да имате успех в живота си, прилагайте следните четири правила:

Пази свободата на душата си!
Пази силата на духа си!
Пази светлината на ума си!
Пази доброто на сърцето си!

Използвани източници:

Добри ученици – 19 септември 1920 г.
В. Търново

Организиране – 27 лекция на МОК
27 март 1936г.

Основа на живота – 19 ноември 1930 г., София, Изгрев, ООК

Председател на фирмата – 28 април 1933 г, МОК

Четири правила – 17-та беседа, 13 август 1937 г, Рилска беседа

Красивите линии – 26 юни 1931 г., МОК

Скритите таланти – 22 май 1931 г., МОК

Закон на числата – 18 март 1931 г.

Разумният свят – 8.VII.1932 г., МОК

Живот и благо – 18 ноември 1932 г., МОК

Посещение на Бога. Работа и учение – 10 декември 1939 г., УС

Връзка с Бога – 12 септември 1934г., ООК

Трите свята – 12 август 1932 г., Рилска беседа

Противоречията в природата – 30 септември 1936 г., ООК

Посещение на Бога – 19 октомври, 1938 г, ООК

Музикален път – 9 декември 1932 г., МОК

Обикновена и необикновена мисъл – 28 юли 1933 г., МОК

Обнова на човека – 29 май 1938 г., УС

Тагове: , , ,

10 Коментара

  1. kak da stana umen v uciliste molq vi kajete

  2. За съжаление този човек Петър Дънов има повече последователи чужденци отколкото българи!!!

  3. Трудно е да се определи, аз мисля, че и доста хора в България оценяват Учението му.

  4. искрено се надявам да е така

  5. Хубави неща е казал, но езикът му сякаш е трудно разбираем за съвременния българин. Може би има нужда някой друг да каже същите неща по друг начин, за да ги разберат и да повярват в тях повече хора.

  6. koйто има о4и нека види,който има уши нека 4уе…,а останалите – и те 6те израстнат-вси4ко е под контрол

  7. Право мисли! 11 год. мисля с цялата си любов и всеки миг нещо бъркам!казвам си:това това ..все божествени-човешки Уроци

Trackbacks

  1. Цитати от българи | Богатство.net
  2. Атанас Буров | Богатство.net
  3. Алберт Айнщайн и Учителя Петър Дънов | Богатство.net

Коментирай