Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Четири принципа на ефективното въображение

 Д-р Уейн Дайър

Да разгледаме процеса на създаване на мисли като вътрешна представна дейност без нито едно от ограниченията на физическото царство. В мисълта си можете да вървите напред и назад и нямате нужда от петте си сетива, за да влезете в нейния свят – правите го в сънищата си, докато спите. Причината и следствието не са предпоставка. С мисълта си можете да създавате каквито картини си пожелаете и те са същността на вашия живот.
Четирите основни принципа ще ви помогнат да накарате това нямащо форма царство да работи за вас във физическата и в умствената област.
1. Вашите действия идват от вашите образи. Цялото наше поведение е резултат от мислите, които го предшестват. Ако в представите си сте некомпетентен в дадена област и непрестанно подкрепяте това с умствен образ, в крайна сметка ще осъществите на практика този сценарий. Да предположим, че трябва да натоварите колата си и откриете, че имате шест куфара, които трябва да сложите в багажник, създаден да побира само пет. Картината, която ще изградите в ума си, ще определи колко багаж ще вземете при пътуването! Ако си помислите: „Ще трябва да ги намаля на пет куфара – всичките шест няма да влязат в тази кола”, то това и ще направите. Но ако си представите как отивате на екскурзия с всичките шест куфара и задържите в ума си тази представа, тогава ще действате въз основа на мисълта: „Знам, че мога да ги напъхам всичките. Просто ще разхвърлям нещата от багажника и ще ги наглася така, че да влязат.” Пиша за мислите като неща, защото те имат също толкова голямо отношение към това, как тръгвате за ваканция, както и към други неща, като вашите кола, куфари, карти, резервния бензин, парите ви и всичко останало в света на формата. Разбирането, че мисълта е първата стъпка в процеса на живот, допринася за осъзнаването от ваша страна на значението на положителната рамка в представната дейност.
Приложете идеята за мислите като неща към придобиването на богатство. Ако си представите как придобивате богатство, ако поддържате тази представа в ума си независимо от пречките, които срещате, и ако я виждате ясно за себе си, тогава ще действате въз основа на този образ. Ще позволите тази картина да е доминантният образ в умствения ви свят. Ще звъните по 15 пъти на ден вместо по три или четири. Ще откриете, че спестявате част от доходите си, като по този начин плащате първо на себе си – критичната стъпка по пътя към богатството. Ще мислите за богатство и ще се обкръжавате с хора, които насърчават вашите представи. Ще откриете, че посещавате курсове върху важни предмети, които изграждат жизнената ви мисия. Ще бъдете в състояние на непрестанно себеусъвършенстване. Ще търсите познанията и уменията на онези, които са постигнали успех във вашата област. Ще отделяте време да четете за хората, които са успели независимо от скромния си произход. Целият ви жизнен опит ще се подрежда около образа за вас сред разкош – всичко това е основано на едно-единствено нещо – на мисълта.


Важно е да се разгледа и противоположността на тази картина. Ако си се представите бедни, ще действате във всекидневния си живот въз основа на този образ. Ще се заобиколите с хора, на които липсва изобилието, ще четете за провалите, ще избягвате да опитвате нови неща и няма да вярвате в самоусъвършенстването, защото идеята в главата ви е, че сте бедни. Поведението ви непрестанно ще следва тази представа. Ще разглеждате успелите хора като късметлии или родени в подходящия момент и в подходящите обстоятелства. Ще подхождате към всяка среща, която може да ви помогне да се измъкнете от бедността, с мисълта, че това така или иначе няма да проработи за вас.
Фактически всичко, което правите, е резултат от картината, която сте изградили в ума си, преди да го предприемете. Вижте се като неспособни да се изправите пред публика и няма да можете да го направите. Просто ще избягвате това преживяване и ще го оправдавате, като си поставяте етикета „срамежлив човек”. Срамежливите хора изграждат отново и отново срамежливи картини в ума си и докато не могат да се видят смели и нестрахуващи се, те винаги ще прилагат на практика представата, която създават.
Независимо от обстоятелствата във вашия живот вие сте пишещият, режисьорът и продуцентът на умствените си образи. Винаги ще действате съобразно тези картини. Обстоятелствата, в които се намирате, не определят какъв ще бъде животът ви. Те разкриват какви образи сте избрали за себе си до този момент. От качеството на външния ви вид до здравословното ви състояние, до финансовото ви положение, до качеството на взаимоотношенията ви и всичко друго, което изисква действия от ваша страна – всичко е предопределено от вашите представи. Умът ви съхранява всички образи, които сте си избрали за себе си, и вие всекидневно ги осъществявате на практика.
Не може да изпитвате чувство, ако преди това не сте имали някаква мисъл. Поведението ви се основава на чувствата, които пък се основават на мислите ви. Така че това, което трябва да направите, е не да промените поведението си, а онези неща вътре във вашето съзнание, които наричаме мисли. След като мислите ви отразяват онова, което наистина искате да бъдете, подходящите емоции и последващото поведение ще се появят автоматично. Вярвайте в това и ще го видите!
2. Казвайте си, че всичко, което си представяте, е вече тук. Спомнете си какво ни учеше Айнщайн за времето! Времето не съществува в линейния свят – то е изобретение на човека поради ограниченото му зрение и потребността му да разчленява всичко. В действителност няма такова нещо като време. Просто оставете тези думи да потънат в съзнанието ви и се отворете за възможността те да са истина. Във Вселена, в която времето не съществува, всичко, за което можете да мислите, е вече тук. Къде на друго място би могло да бъде? Онова нещо в главата ви, което наричаме мисъл, е вече тук, във физическия свят. То не е в друга слънчева система или вселена. То е тук. Вие обаче не може просто да си представяте нещо и после да седнете и да чакате то да се материализира в живота ви. Трябва да разберете, че възможността да превърнете мисълта във физическа реалност зависи от вас и че физическата реалност е вече тук, на тази плоскост и чака вас, за да направите връзката. Вашата работа като този, който си представя, е да се научите да я пренесете от астралния свят на мисълта до физическия свят на формата.
Да предположим, че си се представите как продавате пет милиона джунджурийки, които сте изобретили. Можете да си кажете: „Как може този образ вече да е тук, ако те все още дори не са произведени?” Това е така, защото всичко, което си представяте, е вече тук. Кой обаче ще си купи една джунджурийка на дребно? Къде са тези пет милиона души? На друга планета? В друга слънчева система? Разбира се, че не. Те вече са тук. Разбира се, има много стъпки, докато не превърнете във форма тази представа. Трябва да знаете как да произведете, разпространите и рекламирате своя продукт. Останалата част от стъпките вече са в мисълта. Всичко, което трябва да направите, е да свържете вашите мисли с хорските мисли да си купят джунджурийка и онова, което вие си представяте, започва да се материализира в света на формата.
Да предположим, че си се представите като някой, който може да пробяга маратон от 26 мили . Къде ще направите това? Тук! Не в друга система на реалността, а точно тук, сега. Когато братята Райт са си представили самолет, който лети, реалността вече е била тук. Не е било необходимо да измисляме нова система на реалността, за да създадем летателни възможности за хората. Трябвало е само да свържем нашите мисли с реалността, която вече е била тук. След като тези мисли са били настроени на честотата на летенето като възможност, това е станало наша реалност. Здравият човек, за какъвто си се представяте, е вече тук, макар и заобиколен от нездрави по-раншни мисли. Разбирането на това, че всичко, което можете да видите във въображението си, е вече тук, ще ви помогне да поемете отговорността за целия си живот.
Всяко нещо е енергия. Нищо не е в твърдо състояние. Всичко вибрира на собственото си равнище на реалността и макар формата да ни изглежда в твърдо състояние, простото й изследване под микроскоп разкрива, че твърдият предмет е фактически жив и неговите танцуващи молекули вибрират с малко по-малка скорост от тази на светлината и затова ни изглежда твърд. Енергията е истинската същност на вселената и мислите са част от тази „същност”. Така че когато имате мисъл за нещо, което бихте искали да ви се случи, спомнете си, че е нужно само да свържете двете честоти, за да го накарате да се реализира. Помнете, че ако сте способни да измислите идея в главата си като образ на нещо, което желаете, то тогава това нещо вече е тук. И когато започнете да се съмнявате, спомнете си, че трябва да си зададете въпроса: „Къде на друго място би могло да бъде, ако не е в нашата система на реалността?” Мисълта, която имах в главата си като дете – да се появя в „Тазвечершното шоу”, колкото и да е трудно да се схване, вече е била тук. Ако времето не съществува, тогава 1953 и 1976 са по същество едно и също нещо. Ако вътре в себе си знаете, че образите ви са вече тук просто по силата на факта, че можете да мислите за тях, тогава ще престанете да се помайвате и да чакате и ще започнете да работите въз основа на тези образи, за да ги направите ваша физическа, а не само вътрешна реалност. „Къде на друго място биха могли да бъдат?” е чудесен въпрос, който трябва да си задавате, когато започнете да се съмнявате, че вашите представи няма да проработят за вас.
3. Бъдете готови. Забравете думата „решимост”! Забравете упоритостта! Забравете личния подтик! Това не са понятията, които ще ви помогнат да разберете процеса на представната дейност и да го вкарате в живота си. Непрестанно чувам: „Направих всичко възможно”, “Наистина опитах яко, но не стана”, „Упорствах месеци наред и продължавам да не получавам това, което искам”. Ключовата дума, която липсва в тези твърдения, е готовността. За да направите представата реалност в света на формата, трябва да сте готови да направите всичко, което е нужно, за да я накарате да се случи. Това е единственият най-важен аспект на представната дейност, и въображението. Всичко, което можете да си представите във въображението си, е вече тук, чакащо вас, за да се съедините с него. Това, което трябва да се прибави, е вашето състояние на готовност.
Когато напуснах университета, за да преследвам мечтите си, бях готов да направя всичко. Ако това означаваше да се преместя да живея в друга част на страната, бях готов. Ако означаваше да взема на заем пари, бях готов. Ако означаваше да напусна семейството си за известно време, бях готов, защото знаех, че семейството ми подкрепя моите мечти. Ако означаваше години наред да работя по 18 часа на ден, бях готов.
Когато изнасям лекции върху положителните представи и творческото въображение, обикновено някой от публиката казва: „Работя, работя върху мечтата си, а тя все още не се е сбъднала. Защо?” Моят отговор на такъв човек е въпросът: „Какво е това, което не сте били готов да направите?” Отговорът обикновено е нещо от сорта на: „Не мога просто да взема семейството си и да се преместя на ново място само за да преследвам собствените си мечти.” „Може би, казвам аз, трябва да изследвате доколко сте готов да направите всичко, което е необходимо, за да направите мечтата си реалност.” Вярвам, че да си готов да направиш всичко, което е необходимо, за да постигнеш мечтата си, е ключовият фактор в нейното осъществяване.
Готовността наистина е състояние на психиката. Това е вътрешно твърдение, което казва: „Аз ще бъда щастието и ще го внедря във всички мои начинания. Ще направя следващата стъпка към реализирането на моята мечта.” Това не е принцип, който предполага дълъг списък от цели. Точно обратното: то е вътрешно изказване, че аз ще направя всичко, което е необходимо, защото това ми изглежда правилно.
Вярвам, че готовността е пропорционална на правотата на вашата пътека. Ако непрестанно откривате, че не сте готови, предлагам ви отблизо да изследвате мечтата си. Може да получавате вътрешен сигнал, че това не е наистина онова, което желаете. Иначе уверено ще напредвате и няма да спирате независимо от това, какво казват другите, какви препятствия ви се изпречват или какви доказателства подсказват, че няма да изпълните представата си.
В кабинета си имам два плаката в рамка: единият е снимка на Алберт Айнщайн, под която стоят думите: „Великите духове винаги са срещали жестоко противопоставяне от посредствените умове.” Другият плакат се състои само от думите: „Благодарен съм на всички онези хора, които казаха „не”. Благодарение на тях го направих аз.” Велики мисли!
В този трети принцип на представната дейност е включена идеята за откритостта. Когато сте готови да направите всичко необходимо, за да формализирате вашите представи и мисли, вие откривате сърцето си за всички възможности, с които разполагате като човешко същество. Нищо няма да бъде прекалено абсурдно за вас, за да не се предприеме. Никакви пречки или обезкуражаване няма да успеят да влязат в съзнанието ви. Вие сте открити за всичко това. Нещо повече: когато „изобилно” се откриете, започвате да действате по „изобилен” начин. Толкова много пъти ми се е казвало от „експерти” колко безплодни са усилията ми да кажа на света за „Вашите слаби места”, но сърцето ми беше изпълнено с разбирането, че техните съвети може и да са били верни за тях, но това просто ме правеше още по-готов да направя онова, което трябваше да направя. И обичах всяка стъпка по своя път, вместо да разглеждам усилията си като някаква пътека на мъчението, която трябваше да измина, за да стигна до поляната на моя пикник. Всеки път, когато преодолявах поредното препятствие, имах свое вътрешно празненство. И започнах да разбирам, че онази поляна за пикник е просто илюзия, тъй като бъдещето въобще не съществува, а я има само изпълнената с труд част от нашия живот, която е сега.
След като сте наистина готови на направите всичко, което е необходимо, независимо от пречките, вашата откритост ще доведе до вътрешна хармония, която няма да ви позволи да се откажете. Да бъдеш готов не означава да трябва да страдаш или да трябва да правиш всичко. Готовността сама по себе си често пъти е достатъчна, готовността е мисъл.
4. Разберете, че няма такова нещо като провал. Помнете това и ще постигнете всичко, за което си мислите. Вие никога не се проваляте, просто произвеждате резултати. Винаги резултати. Ако се опитате да ударите топка за голф и да я изпратите на 100 ярда , а тя се отклони надясно, вие не сте се провалили. Създали сте резултат. Вашето понятие за провал произтича от вярата ви в мнението на някой друг за това, как е трябвало да ударите топката. В нашата реалност обаче не бихте могли да сте ударили топката по някакъв друг начин от този, по който сте я ударили. Вие сте създали резултат. Тогава вие или се смъмряте, или поставяте топката отново за удар и продължавате от резултата, който сте произвели. Ако направите това 200 пъти, вие пак не сте се провалили, а просто сте произвели 200 резултата. Така, следвайки принципите на представната дейност, ако желаете да сте способни да удряте топката за голф и тя да измине 100 или повече ярда по скосената част на игрището между две дупки, трябва да сте готови да направите всичко, което е необходимо това да се случи. Много, много просто. Не правите това, което е необходимо за съпруга ви или за Арнълд Палмър – правите това, което е необходимо на вас. Сто удара, двеста удара, шест хиляди удара. Ако искате да направите своята представа реалност в света на формата, трябва да сте готови да направите всичко, което е необходимо, и непрекъснато помнете, че не можете да се проваляте в това да бъдете себе си. Можете единствено да произвеждате резултати.
Да предположим, че тежите 250 паунда , а искате да тежите 125 паунда . Вие не сте се провалили, а просто сте произвели масивни резултати. Сега приложете четирите принципа на мислите като неща. Представете си се като човек, тежащ 125 паунда. Създайте образ на този човек в главата си и никога, никога не му позволявайте да си отиде. Тогава ще започнете да действате въз основа на този образ и ще откриете, че навиците ви за хранене и физически упражнения се изместват по посока на него. Второ, напомнете си, че 125-паундовият човек, за когото си се представяте, е вече тук, макар че е заобиколен от 125 допълнителни паунда. Трето, бъдете готови да направите всичко, което е необходимо, за да осъществите своята представа, да достигнете своята цел. Не това, което е проработило за сестра ви. Онова, което работи за вашата представа. И накрая, напомняйте си, че не можете да се проваляте в този процес – вие ще произвеждате единствено резултати.
Ако резултатът непрестанно е фактът, че не отслабвате, захванете се за работа, за да откриете системата убеждения, които ви поддържат дебели, защото именно вашите мисли създават нежеланите резултати. Най-ефективните методи да направите това според мен са в програмите, които подчертават, че вие имате свои собствени отговори. Открийте подхода, който ви устройва – подход, включващ лична отговорност и разбиране, че това, в което вярвате, е онова, което виждате. Можете да опитате със сънищата – да преследвате по-доброто опознаване на себе си, като приканвате решенията, отговорите и изясняването да дойдат при вас посредством сънищата ви и медитацията.

Д-р Уейн Дайър

Ще го видиш, когато повярваш в него

www.spiralata.net

Коментирай