Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Урок 2: Индивидът

Богатство.нет ви представя поредица от 9 уникални урока от Уилям Аткинсън, разкриващи ни Тайната на Успеха.

В предишния урок заявих, че за мен “тайната на успеха” се състои основно в свободното изразяване на индивида – “Аз”. Но преди да можете успешно да прилагате тази идея, трябва да се пробудите за осъзнаването на истинското значение на индивида – на това “Аз”, което е във вас. Вероятно на мнозина отначало това твърдение ще се стори смешно, но ще ви е от полза да се запознаете подробно с идеята зад него, тъй като с истинското осъзнаване на “Аз” идва силата.
Ако внимателно се вгледате в себе си, ще откриете, че сте по-сложно същество, отколкото сте се възприемали. Първо, има го “Аз”-а – истинската същност на индивида; второ, има “аз”, което е нещо прикрепено към “Аз”-а и е част от него – личността. Като доказателство нека “Аз”-ът разгледа “аз” – ще открие, че последното се състои от три фази или принципа (1. физическото тяло. 2. жизнената енергия. 3. умът.) Много хора по инерция възприемат своето тяло за “Аз”, но ако помислят малко, ще видят, че тялото е само материална обвивка, машина, чрез която “Аз”-ът има възможността да се проявява. Не е трудно да си дадат сметка, че могат ясно да осъзнават своето “Аз съм”, без изобщо да забелязват присъствието на физическото тяло. Щом това е така, значи “Аз”-ът е независимо от тялото, а тялото е част от “аз”. Физическото тяло може да съществува, след като “Аз”-ът си е тръгнал – мъртвото тяло не е “Аз”-а. Физическото тяло е съставено от безброй частици, които се променят всеки миг от живота ни – тялото ни днес е напълно различно от тялото ни преди година.
Идва ред на втория принцип на нашето “аз” – жизнената енергия, това, което мнозина наричат живот. Тази жизнена енергия се възприема като нещо отделно от тялото, което тя енергизира. Но и тя е преходна и променлива и лесно може да бъде видяна като нещо, което вдъхва живот и сила на тялото – инструмент на “Аз”-а, следователно принцип на “аз”. Какво тогава остава да бъде изследвано от “Аз”-а? Отговорът, който идва естествено, е: “Умът, чрез който знам истината на това, което току-що казахте.” Но почакайте малко, като стана дума за ума, вие казахте “чрез който знам” – нима така не признавате, че умът е нещо, чрез което действа “Аз”-ът? Помислете за миг – умът ВИЕ ли сте? Вие осъзнавате, че вашите състояния на ума се променят, емоциите ви се променят, чувствата ви се сменят, идеите и мислите ви са непостоянни и се влияят от външни фактори – в противен случай се формират и управляват от онова, което наричате “Аз”, вашата истинска същност. Значи трябва да има нещо зад умствените състояния, идеи, чувства, мисли и т.н., което е по-висше от тях и ги “познава”, както човек използва нещо, но го познава като отделно от себе си. Казвате “Аз” чувствам, “Аз” мисля, “Аз” вярвам, “Аз” знам, “Аз “ ще направя и т.н. и т.н. Кое е истинското Аз – менталните състояния, които току-що споменахме, или “Аз”, който е субектът, истинската причина за менталните феномени? Не умът знае, а този “Аз”, който използва ума, за да знае. Това може да ви изглежда малко неразбираемо, ако никога не сте гледали на себе си по този начин, но помислите ли малко, идеята ще се проясни в ума ви.
Причината да казвам тези неща не е просто за да ви запознавам с идеи от метафизиката, философията или психологията – има много книги, които надълго и нашироко разглеждат тези въпроси. Истинската причина е, че с осъзнаването на “Аз”-а, или истинската същност, идва усещане за сила, която ще се прояви чрез вас и ще ви направи способни. Пробуждането за осъзнаването на “Аз”-а в неговата яснота и присъствие ще ви накара да преживеете усещане за съществуване и сила, които никога преди не сте познавали. Преди да можете да изразявате индивидуалност, трябва да осъзнаете, че сте индивид. А преди да осъзнаете, че сте индивид, трябва да усетите този “Аз”.
Вашето “аз” е това, което наричаме личност, вашата външна проява. Личността ви е съставена от безброй характеристики, черти, навици, мисли, изражения и движения – това са група особености и лични белези, които винаги сте приемали за истинското “Аз”. Но не е така. Знаете ли откъде е възникнала представата за личността? Отворете който и да е добър речник и ще видите, че думата произхожда от латинската “персона”, означаваща “маска, използвана от актьори в далечното минало”, която от своя страна произлиза от “сонаре”, означаваща “звук”, и “пер” – “през”, тоест “звуча през” – гласът на актьора се е чувал през маската на възприетата личност или герой.
Уебстърският речник и днес дава като едно от значенията на person (лице, действащо лице в произведение – бел. прев.): “Герой или роля, например в пиеса.” В такъв случай личността е ролята, която играете в голямата пиеса на живота на сцената на вселената. Истинският индивид, скрит зад маската на личността, сте ВИЕ – истинската ви същност, вашият “Аз” – онази част, която осъзнавате, когато казвате “АЗ СЪМ”, и която е вашето заявление за съществуване и латентна сила. “Индивид” означава нещо, от което не може да бъде отделено или извадено, което не може да бъде повредено или засегнато от външни сили – нещо ИСТИНСКО. И вие сте ИНДИВИД – истинската същност, “Аз”-ът, надарен с живот, ум и сила, които да използвате, както пожелаете. Поет на име Ор е казал:
Над всички светове царувам,
откакто време и пространство съществуват.
Въртят се ден и нощ, докато аз следя
на тези светове безкрайните дела.
А времето щом спре, ще се освободя,
защото АЗ СЪМ човешката душа.

Уилям Аткинсън

Тайната на успеха

Коментирай