Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Силата на погледа

Погледът е едно от най-мощните средства за въздействие. Той не само привлича вниманието на другите към вас и облекчава проникването на вашето внушение, но и сам по себе си е сила, която при правилно използване дава възможност да наложите волята си на другите. Той привлича, очарова и ослепява активния участник, като същевременно ви дава възможност да поговорите с послушния му брат.

Погледът на човека, който е усвоил закона на духовното превъзходство, е едно от най-силните му оръжия. Той предава силни мисловни колебания върху мозъка на другите по най-краткия път. Вероятно сте чували за въздействието на човешкия поглед върху хората и дивите животни и сте срещали личности, които направо ви пронизват с поглед. Ако го задържат по-дълго време, той става непоносим. В следващата глава ще ви предложа няколко упражнения, които ще ви помогнат да усвоите т.нар. магнетичен поглед – много важен за всеки, който изучава изкуството на личното въздействие. А в тази ще се ръководя от предположението, че вече го притежавате.

Използването на силата на погледа в разговори с други хора ще ви помогне да направите впечатление, близко до очароването или хипнотичното внушение. То е следствие на силни мисловни колебания, действащи на разстояние чрез магнетичния поглед.
Ефектът зависи, разбира се, от обстоятелствата при всеки конкретен случай, поради което е трудно да се дадат общи указания. Общите препоръки следва да прилагате, като отчитате конкретните обстоятелства.
Едно от най-важните изисквания в началото на всяка беседа е да гледате събеседника си право в очите с непреклонен магнетичен поглед. Не трябва да го фиксирате с поглед, а само да го насочите към него, като изразите силна воля и съсредоточеност. В хода на разговора може, разбира се, да променяте посоката му, но в случаите, когато правите предложения или отправяте искания и се стремите по някакъв начин да му повлияете, изпълненият с решителност магнетичен поглед не следва да се откъсва от очите му. Това изискване е много важно и в никакъв случай не бива да се пренебрегва. Когато говорите за бизнес, изражението на лицето ви и маниерите ви следва да са сериозни, като се стремите да предизвикате внимание у събеседника си. Когато поставяте някакво искане, направете го ясно и определено, без да снемате поглед от него, внушаващ му да постъпи така, както вие бихте желали. По всякакъв начин му попречете да отклони погледа си от вас в този момент. Ако привлечете изцяло вниманието на „активния брат”, той няма да може да контролира „пасивния” и ще му даде възможност да се приближи и чуе разговора. Ако пък събеседникът ви се стреми да избегне погледа ви, то вие също отклонете поглед от него. Щом почувства това, той ще ви погледне. Вие просто издебнете момента, в който той обръща поглед към вас, за да насочите бързия си, остър, решителен поглед към него, като отразите силата на неговия с волята си. Тогава именно бихте могли да нанесете най-добрия си удар, използвайки най-удобния психологически момент за внушение.

Ако въпреки всичко не можете да го заставите да погледне към вас, използвайте някакъв предмет, за да го привлечете – някаква мостра, рисунка или каквото и да било, което има отношение към разговора. Ще видите, че като погледне към него, той ще погледне и към вас. И тогава трябва да сте напълно готови да насочите магнетичния си поглед със силно внушение към него. Привлечете вниманието му, не откъсвайте поглед от очите му и при всички случаи ще окажете по-голямо или по-малко влияние върху него, особено ако не е запознат с нашата тайна. В противен случай ще е по-трудно да повлияете върху него, но не бива да забравяте, че са много малко хората, които са посветени в нея. Може би вашият събеседник ще почувства, че му оказвате влияние, и ще поиска да приключи разговора, но вие не бива да му позволявате това, тъй като вече имате влияние върху него и следва да го доведете докрай. Не го оставяйте, докато не постигнете целта си.

Трябва да имате предвид, че за всеки човек е много трудно да разсъждава и трезво да обмисля каквото и да било под въздействието на магнетичния поглед. Ето защо трябва да се пазите от влиянието на други лица, които знаят тайната. Необходимо е да запазите устойчиво душевното си състояние, ако забележите, че някой се опитва да ви въздейства, и да не отстъпвате от мисълта, че сте непреклонни и извън такова въздействие. Това душевно състояние ще ви предпази от външно въздействие, като в същото време ще ви даде възможност да продължите да влияете върху другите. Ако някой се опитва да ви заинтересува с някакво предложение, не му позволявайте да привлича погледа ви постоянно по време на целия разговор. Бихте могли да избегнете това, като гледате встрани непринудено, макар и да е преднамерено. Това ще ви помогне да запазите душевното си равновесие и да обмислите спокойно казаното от него. А когато направи предложението си, погледнете встрани, като че ли внимателно обмисляте всяка една негова дума. И ако все пак му се удаде да ви окаже внезапно внушение, след като улови погледа ви, не му отговаряйте, докато не отклоните поглед поне за минута встрани и не възстановите душевното си равновесие. Решите ли да отговорите „не”, погледнете го решително в очите и кажете своето „не” твърдо и определено, но, разбиpa се, вежливо. При най-малки съмнения винаги отговаряйте с „не”. Предпазвайте се преди всичко от коварни внушения, които ви отправят в труден психологически момент, защото те са най-опасни. Нека вашият „активен участник” бъде винаги нащрек и не позволява на събеседника ви да размени и една дума с неговия „пасивен брат”. Те винаги ще се стремят да говорят един с друг, но вие не бива да им позволявате да направят това.

Всеки, който владее тайната и сам води разговора, винаги е положителен фактор, а този, който слуша – повече или по-малко – пасивният. И колкото по-внимателно и по-сериозно слуша, толкова по-пасивен става. Положителното е по-силно от отрицателното и затова би трябвало винаги да се стремите да избягвате положителните внушения, когато самите вие се намирате в пасивно положение.

Трябва да се научите да правите внушения в настойчива, непреклонна и положителна форма – гласът ви трябва да показва, че вече очаквате тяхното изпълнение, а умът ви да запази увереността си, че волята ви непременно ще бъде изпълнена. Ако създадете мислено образа на това, което с две думи се нарича уверена устойчивост, ще сте в състояние да осъзнаете възможностите си да оказвате въздействие.

Уилям Аткинсън

“Психология на успеха”

превод Васил Байчев

Източник : http://www.izvorite.com/2 Коментара

  1. “Нищо не става случайно ” Уилям Аткинсън

  2. Да, определено е така.

Коментирай