Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Притегателната сила на мисълта

Уилям Аткинсън

Великият привърженик на философията на силата на разума Прентес Мклфорд я обобщава по следния начин: „Мислите са вещи.” В тези думи се крие велика истина, която ако се осъзнае от хората, би могла да преобърне света. Мисълта не е динамична сила, а реална вещ като всеки материален предмет. Тя представлява фина форма на материята и груба форма на духа. В природата съществува само една субстанция, проявяваща се в различни форми -от материалните до най-фините форми на духа, и това е мисълта.
Когато мислим, ние разпространяваме кръгообразно вибрации от най-фина ефирна субстанция, която е толкова реална, колкото са тънкото облаче от пара, течният газ или твърдото тяло. Не можем да видим мисълта, както не можем да видим тънката струя пара или газ. Не можем да я помиришем и да определим вкуса й, както не можем да определим вкуса и мириса на чистия въздух. Но ние можем да изпитваме влиянието на мисълта. А тя има много по-голямо въздействие, отколкото привличането на 100 фунта стомана от силен магнит, който не оказва никакво въздействие върху нас. Неговите магнитни колебания могат да проникнат през нас и да подействат на стоманата, без дори да почувстваме това. На същия принцип се разпространяват, макар и с по-малка интензивност, светлината и топлината. Не ни са нужни всичките пет чувства, за да се убедим в съществуването на тази материална субстанция или сила. Забележителният учен проф. Елисей Грей отбелязва следното в съчинението си „Чудеса на природата”:
„Съществуването в мислите ни на звукови вълни, които не може да възприеме нито едно човешко ухо, както и на цветни светлинни вълни, които не може да види нито едно човешко око, ни дава обширно поле за размисъл. А едно огромно нямо пространство от 40 000 до 400 000 000 000 000 колебания в секунда и безкрайните редове над 700 000 000 000 000 колебания в секунда, излъчвани, когато в света на движенията настъпи мрак, създават необятен простор за научни изследвания.”
В произведението си „Накратко за науката” М.М. Уилямс пише: „Не познавам градация между много бързите колебания, които възприемаме със слуха си, и много бавните, които предизвикват у нас чувство за топлина. Между тях има огромен промеждутък, който може да включи в себе си друг свят от движения, намиращ се между нашия свят от звуци и нашия свят от светлина и топлина. Ето защо няма разумни основания да считаме, че материята е неспособна за преходна дейност и че тази дейност не се поддава на възприятие, след като разполагаме с необходимите за това органи.” Цитирам тези автори не за да докажа съществуването на мисловните колебания, а за да ви дам храна за размисъл. Характерът на излъчваните от нас импулси се обуславя от същността на самата мисъл. Ако мислите ни имаха цвят (а някои смятат, че имат), щяхме да видим как боязливите ни, лоши мисли надвисват като тежки, тъмни облаци над земята. Щастливите и уверени мисли „Аз мога и искам ” щяха да се превърнат в красиви перести облаци, носещи се стремително и сливащи с други подобни на тях въздушни вълни. Те щяха да блестят високо над плътните, душни, отвратителни изпарения, образувани от боязливите и завистливи мисли, свеждащи се до „Аз не мога “.
Излъчваните от нас вълни винаги запазват връзката си с нас и оказват влияние както върху нас самите, така и върху другите. Ако вие излъчвате лоши мисли, ставате обект на тяхното действие и единствената ви надежда да ги неутрализирате и обезвредите е да разпространите нови силни мисловни вълни, утвърждаващи „Аз съм”. Странните поговорки „Бездна бездна привлича” или „Равнина равнина привлича” важат и за привличането на мисловните вълни. В това се изразява „адуктивното” свойство на мисълта – дума от латински произход, означаваща привличащ, притеглящ. Именно това свойство лежи в основата на редица психически феномени.
Боязливите и неприятни мисли привличат към себе си подобни мисли и се сливат с тях, в резултат на което вие страдате не само от въздействието на своите, но и на чуждите мисли, т.е. положението ви значително се влошава. И колкото повече мислите по този начин, толкова повече положението ви ще се влошава. Но ако мислите ви са добри, весели и щастливи, ще притегляте подобни мисли към себе си и вследствие на тяхното взаимодействие ще се чувствате още по-весели, радостни и щастливи. Това е абсолютна истина, но не я приемайте, преди да се убедите в нея. Изпитайте я върху себе си. Неуверените, подлагащи на съмнение крайния резултат мисли оказват много по-слабо въздействие, отколкото уверените и очакващи положителен резултат помисли.
Ако не намерите у себе си смелост, увереност и решителност да се освободите от мисълта „Аз знам, че не мога”, ще привлечете към себе си други мрачни мисли от същия род и тогава ще видите, че действително не можете. Нещо повече, такова мнение за вас ще имат и околните.
Необходимо е да поддържате у себе си и да излъчвате уверената и лишена от страх мисловна вълна „Аз мога и искам “, която ще привлече мисловните вълни на всички онези, които са убедени в същото. Техните вълни ще окажат върху вас положително въздействие, ще укрепят силите ви и ще ви помогнат да осъществите стремежите си. Ако разпространявате ревниви и завистливи мисли, те, връщайки се при вас, ще привлекат подобни мисли и вие ще страдате дотогава, докато не се освободите от тях. По този начин вълните на ненавист се връщат с увеличена сила при вас. Старата поговорка „Проклятията като пилетата се приютяват вкъщи” е много по-близо до истината, отколкото предполагате. Злобните мисли предизвикват раздразнение у другия и той ви изпраща обратно същите мисловни вълни; по пътя им към тях се присъединяват други злобни вълни и така ефектът им многократно нараства. Известна ей народната поговорка: „Човек винаги намира това, което търси”. Иначе не може и да бъде, тъй като той привлича само такива вълни, каквито сам излъчва, и вижда света в онази светлина, която пропускат „духовните му очила”.
И така, добрите мисли привличат добри, а лошите -лоши мисли. Ако изпитвате ненавист към някого и му изпращате мисли на ненавист, ще получите обратно ненавист, като пред вас ще се изправи като стена един ненавистен свят. В света на мислите вие получавате с висока лихва това, което влагате. Ако излъчвате добри мисли, при вас ще се върнат много повече добри мисли и вие ще се чувствате добре в обществото на доброжелателни и приятелски настроени към вас хора. А от това само ще спечелите. За вас самите е по-добре да имате добри мисли. Ако се опитате да мислите по такъв начин поне един месец, скоро ще почувствате голяма промяна в самите себе си; ще се отвратите от предишните си низши, недостойни и глупави мисли и в никакъв случай няма да искате да се върнете към тях. Дори преди да е изминал и месец, ще почувствате полезния ефект на връщащите се мисловни вълни и животът ви напълно ще се промени. Опитайте. Опитайте още сега и никога няма да съжалявате за това.
Има две най-лоши мисли, които трябва да унищожите веднага, за да успеете в живота. Това са ненавистта и страхът. От отровата им се раждат чудовища. Това, което наричаме печал, е по-голямото дете на страха и много прилича на баща си. Завистта, недоброжелателността и злобата са едни от многобройните прояви на ненавистта. Унищожете корена и скоро израстъците около него ще умрат.
А сега нека да видим как притегателната сила на мисълта може да ни помогне да постигнем успех в живота.
Може би ще ви се стори невероятно, но всички хора, които са успели в живота, са успели благодарение на могъщите си и концентрирани мисловни вълни. Те са подчинили разума си на определена цел и са се възползвали от волята на собственото си „Аз съм”, за да дадат на мислите си определена насока. Такава настройка на мислите укрепва силата на характера им, благодарение на което те се насочват направо към набелязаната цел. Други са си поставяли същата цел, но не са я постигали, тъй като не са дали съответна насока на мислите си и така са загубили смелостта си, станали са нерешителни и са попаднали под властта на изкушения и ласкателства.
За постигане на поставената цел е абсолютно необходимо: първо, непреодолимо желание (а не просто прищявка); второ, пълна увереност в способностите ви да изпълните желанието си (а не плахо предположение); трето, твърдо решение да постигнете дадената, цел (а не само намерение да се опитате).
Посочените качества на мисълта ще ви гарантират успех, ако стриктно се придържате към тях. Те ще формират у вас характер и способност да се постигне целта, тъй като „мислите се изразяват в действия”; ще ви дадат нужните сили да влияете върху другите; ще приведат в действие онези мисловни вълни, които ще привлекат на помощ мислещите като вас.
Ако мислите: „Аз не мога”, това ще предизвика колебания, които ще убедят другите, че не можете; те няма да са от полза и няма да съдействат да постигнете целта си. Чувството за самосъхранение заставя другите да се отнасят с недоверие и да избягват такива хора. Никой не чувства влечение към някой, който мисли: „Аз не мога” – такава форма на мислене по-скоро отблъсква, отколкото привлича.
Ако мислите: „Аз мога и искам”, мисловните ви колебания ще предизвикат възбуждащо въздействие – всички ще почувстват влечение към вас и всичко ще стане по ваше желание. Силните хора ще изпитват към вас симпатии и с удоволствие ще се съгласят да работят за вас; слабите, съзнаващи силата ви и нуждаещи се от нея, ще почувстват влечение към вас и несъзнателно ще се подчиняват на вашето влияние. Така действат притегателните свойства на мисълта. Опитайте да ги изпитате сами.
Всъщност възможностите на притегателната сила на мисълта са много по-големи. Тя може да привлече към вас хора, които имат същите интереси. Те ще изпитат влечение към вас, както и вие към тях, като си помагате взаимно във ваш общ интерес. Навярно ви се е случвало да изпитвате влечение към някого и да му оказвате помощ, преди той да ви отговори със същото. Защо? Защо с желание покровителствате едни и недоверчиво се отнасяте към други, които не са по-лоши от тях? Поради силата на мисловните колебания. В това се състои тайната. Едно и също качество на мисълта се демонстрира и в двата случая, но вас ви привличат онези, чиито колебания са равни по сила на вашите – те могат да ви окажат услуга и да ви помогнат. При това собствената ви воля ще ви принадлежи изцяло, ако овладеете законите на духовното превъзходство.
Не забравяйте: неустойчивата, губеща се в съмнения вяра ще ви донесе половинчати резултати, а твърдата и непоколебима вяра, че можете да се разпореждате с волята си – граничещи с чудеса успехи. Постарайте се да развиете у себе си такава вяра и я съчетайте с волевото искане за това, което ви е нужно: това ще ви осигури успех. „Поискайте и ще получите, почукайте на вратата и тя ще се отвори”. Но винаги съчетавайте исканията си с твърда вяра и очакване на успех.
Елена Уилман пише: „Който знае цената на своето „Аз”, може спокойно да изчака – безумната съдба ще изпълни безусловно неговите желания.”
Думите „спокойно да изчака” се отнасят към състоянието на духа и изразяват спокойно, уверено очакване на неизбежното. Те не означават, че можете да скръстите ръце и да не правите нищо – ако го направите, ще жертвате желанието си и решението си да го изпълните. „Мислите намират израз в действия”; колкото по-настойчива е мисълта, толкова по-силно е действието. Прав е Гарфийлд, като казва: „Не следва да чакате, докато нещата получат благоприятен за вас изход, а трябва сами да допринесете за него.” При това през цялото време не бива да ви напуска увереността, че резултатът зависи от вашето волево искане. Не съм в състояние да ви поднеса наготово този начин на мислене и действие, а само да ви запозная със законите, които са му присъщи. Само чрез упражнения ще можете да го овладеете, поради което бих искал всеки читател да пристъпи към практическо овладяване на новия начин на мислене. Вероятно отначало
ще изпитате недоверие към думите ми, но щом пристъпите към опити със собствената си психика, ще се убедите в тяхната истинност и бързо ще постигнете успех.
Всичко, към което уверено и неотклонно се стремите, ще ви принадлежи. Необходимо е само да опитате, за да успеете.

Уилям Аткинсън

“Психология на успеха”

превод Васил Байчев

Източник : http://www.izvorite.com/
Споделете ста

6 Коментара

 1. Izumitelna statia …. napalno vqrno i vazmojno za vqrvashtia :)

 2. на истина сте прави
  това е начина
  към успешен
  живот благодари ви

 3. slu4aino se nat1knah na towa.. ISTINA e! otkrih go sam predi godina sled kato si misleh za neshto to stawashe ii si misleh 4e e nqkakwo s1wpadenie no naposled1k mislq za loshi neshta ii to4no kakto pishe tuk te se na

 4. Няма какво да пишете вярно-невярно и 5 годишен знае, че е вярно!?! Въпроса е да се научим, как да ръководим това, което ни е дадено без да има лоши последици.!

 5. Много е красиво,че сте споделили всичко това с читателите ви
  Животът е като огледало – получаваме най-добрите резултати, когато му се усмихнем :)
  . Всичко е хубаво. Внезапно го открих-Благодаря за тази красива статия

 6. Здравейте! Горната статия е откъс от книгата на У.Аткинсън “Силата на мисълта в бизнеса и ежедневието”.Има я по книжарниците.

Коментирай