Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Поредица “Тайната”: Ти си излъчвател и приемник на вибрация


Вече си готов да разбереш най-съществената част на това как да контролираш, да създаваш и да се наслаждаваш на физическото си житейско преживяване.

Дори в по-голяма степен, отколкото си материалното същество, с което си свикнал да се идентифицираш, ти си Вибрационно Същество. Когато някой те погледне, той те вижда с очите си и те чува с ушите си, но ти се представяш по много по-изразителен начин, отколкото могат да доловят очите или ушите: Ти си вибрационен излъчвател и излъчваш, сигнала си във всеки момент от своето съществуване.

В състоянието, в което се намираш сега, съсредоточен в това физическо тяло, ти непрекъснато излъчваш много специфичен и лесен за разпознаване сигнал, който бива незабавно приет, разбран и получава отклик. Настоящите и бъдещите обстоятелства в живота ти незабавно се променят в отговор на сигнала, който излъчваш в момента. По този начин цялата Вселена се променя под въздействието на това, което излъчваш.

Ти си вечна личност, съсредоточена в настоящето.

Светът ти, настоящ и бъдещ, е пряко засегнат от сигнала, който излъчваш в момента. Личността, която си Ти, е всъщност вечна личност, но личността ти в момента и това, което мислиш в момента причинява съсредоточаването на много мощна Енергия. Енергията, която съсредоточаваш е същата Енергия, която създава светове. Точно в този момент тя създава твоя свят.

В себе си ти имаш вградена лесна за разбиране система за напътствие, снабдена с индикатори, които ти помагат да разбереш силата на сигнала си, както и посоката на своето съсредоточаване. Което е най-важно, това е същата система за напътствие, която ти помага да разбереш настройката на мисълта, която си избрал към самия Енергиен Поток.

Чувствата ти изграждат системата за напътствие. С други думи, начинът, по който се чувстваш е истинският индикатор за това доколко си настроен към Източника си и доколко си настроен към собствените си намерения – както тези, които си имал преди раждането си, така и тези, които имаш в момента.

Твърдите ти убеждения сега някога са били колебливи мисли.

Всяка мисъл, която някога се е появявала продължава да съществува и всеки път, когато се съсредоточиш върху някоя мисъл, ти активираш в себе си нейната вибрация. Това, към което си насочил вниманието си в момента, е активирана мисъл. Но когато отклониш вниманието си от дадена мисъл тя преминава в латентно състояние, т.е. вече не е активна. Единственият начин съзнателно да деактивираш мисъл е да активираш друга. С други думи, единственият начин преднамерено да отклониш вниманието си от една мисъл е като го насочиш към друга.

Когато насочиш вниманието си към нещо в началото вибрацията не е много силна, но ако продължиш да мислиш или говориш за него, тя се усилва. Затова с достатъчно внимание всяка мисъл може да стане доминантна. Когато насочваш все повече и повече внимание към дадена мисъл, съсредоточавайки се върху нея, тоест влизайки в синхрон с вибрацията й, мисълта се превръща в още по-голяма част от твоята вибрация и вече можеш да наречеш тази утвърдена мисъл убеждение.

Колкото по-дьлго мислиш, дадена мисъл, толкова по-силна става тя.

Тъй като разгръщането на мислите ти се управлява от Закона за привличането, не е възможно да насочиш вниманието си към нещо, без да постигнеш някаква степен на настройване. Колкото по-дълго време отделяш на дадена мисъл и колкото по-често се връщаш към нея, толкова повече се настройваш към нея на вибрационно ниво.

Когато постигнеш по-голямо изравняване с някоя мисъл, започваш да усещаш емоции, които показват твоята повишена или понижена степен на настройка към Източника ти. С други думи, като насочваш по-голяма част от вниманието си към даден въпрос емоционалното ти отчитане на хармонични отношения или дисхармонични отношения с истинската ти същност става по-ясно. Ако обектът на вниманието ти е настроен към това, което Източникът на твоето Същество знае, ще почувстваш хармонията на мислите си под формата на положителни емоции. Но ако обектът на вниманието ти не е настроен към това, което Източникът ти знае, ще почувстваш дисхармония-та на мислите си под формата на отрицателни емоции.

Вниманието ти към нещо го кани в преживяването ти.

Всяка мисъл, към която насочиш вниманието си се разширява и заема по-голяма част от вибрационната ти смес. Независимо дали това е мисъл за нещо, което искаш или за нещо, което не искаш, самото ти внимание го кани в твоето преживяване.

Тъй като това е Вселена, основана на привличането, няма такова нещо като изключване. Всичко работи на принципа на включването. Затова, когато видиш нещо,. което би искал да преживееш, и се съсредоточиш върху него, като го повикаш с цялото си същество, ти го включваш в своето преживяване. Но когато видиш нещо, което не би искал да преживееш, и се съсредоточиш върху него, като се стремиш с цялото си същество да го отхвърлиш, ти включваш и него в своето преживяване. Ти не го каниш със стремежа да го повикаш и не го изключваш със стремежа да го отхвърлиш, защото в тази Вселена, основана на привличането, няма изключване. Съсредоточаването ти е поканата. Вниманието ти е поканата.

Тези, които са предимно наблюдатели, благоденстват в добри времена, но страдат в лоши времена, защото онова, което наблюдават, вече вибрира. Като го наблюдават те го включват в своя вибрационен образ, а като го включват Вселената го приема като тяхната точка на привличане и им дава повече от неговата същност. Затова за наблюдателите колкото по-хубаво става всичко, толкова по-хубаво става всичко; колкото по-лошо става всичко, толкова по-лошо става всичко. Мечтателят, обаче, винаги благоденства.

С внимание, насочено към каквото и да е, Законът за привличането ти дава обстоятелства, условия, преживявания, други хора и всякакви неща, които съвпадат със свойствената за теб преобладаваща вибрация. И когато покрай теб започнат да се проявяват неща, които съвпадат с мислите, към които се придържаш, развиваш все по-силни вибрационни навици и склонности. Твоята мисъл, някога дребна и незначителна, сега се е превърнала в твърдо убеждение – а твърдите ти убеждения винаги ще се проявяват в твоето преживяване.

 

“Поискай и ще ти бъде дадено: Как да осъществим желанията си”

Естер Хикс, Джери Хикс, ISBN: 9549191710, Издател: Сребърно звънче

Коментирай