Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Положително или отрицателно мислене – едно непрестанно усилие

Програмирането на мислите се потвърждава от всекидневните навици. Ние реагираме по един и същи начин на повтарящ се стимул или събитие. Навиците се програмират и физически, и психически.

Играч на голф, чийто дълъг удар е повлиян от подаване на сечени топки, има навика да подава дългите удари именно като сечени. Захватът и позицията му са програмирани за сечени топки. Той няма да престане да подава сечени топки вместо дълги удари дотогава, докато не се препрограмира да подава дългите удари по различен начин, като коригира физическото изпълнение на удара и упражнява тези корекции дотогава, докато не програмира новия си удар. Тогава трябва да се самопрограмира мислено да очаква да подава дълъг удар, а не сечена топка.
Някоя по-възрастна неомъжена госпожица, която вижда как трите й по-малки сестри са се омъжили, се е самопрограмирала да бъде стара мома. Погледнете я. Тя дори започва да върви и да постъпва като стара мома. Ако иска да има собствен семеен живот, тя трябва да промени това физическо програмиране в походката и в държанието си. Трябва и да се самопрограмира мислено да очаква в живота й да се появи мъж.

Защо бизнесът на един предприемач се проваля три пъти, докато други преуспяват в същата сфера? Отговорът е: програмиране на лош образ. Трудно е да се каже как трябва да се програмира по специфичен начин, но ние сме почти сигурни, че програмирането в младите му години е засегнало образа, който той излъчва. Чувате ли как майка му му вика: “Глупак!”. Баща му: “Смотаняк!” Учителят: “Сбърка!” Съучениците: “Махай се!”
Физическото му програмиране трябва да се състои предимно в отказ от лошите навици в бизнеса, например да спре да начислява високи режийни разноски или да престане да икономисва от качеството на продукта или услугата.
Този предприемач трябва да програмира по-положителен свой образ, като си представя, че е преуспял магнат или с други мислени картини, които го показват като гений в неговия бизнес. И каквото си помисли, това ще стане.
Експертите по мотивация твърдят, че ако се свързвате с положителни хора, това ще помогне и вие да станете по-положителни. Нямам нищо против това, но бих препоръчал по-скоро да наблюдавате вашите собствени маниери, говор и мисли.

Маниерите включват стойката (дали се държите изправено), походката (дали вървите като победители или като губещи), изразът на лицето ви (дали е мрачен или весел).
Променете начина, по който държите тялото си, променете и походката, за да се държите като победители и сами ще си помогнете да бъдете от тях.
Променете мислите си и вместо чашата да е наполовина празна, я виждайте наполовина пълна – така и животът ви ще стане пълен.

Променете израза на лицето си, усмихвайте се често и животът ще стане по-розов.
“Усмихнете се” е хилядолетно напътствие за положително мислене. Наскоро и психолозите признаха резултатността му. Те откриха, че като се усмихваме, у нас се пораждат такива вътрешни промени, че все едно сме се зарадвали.

Усмивката се препоръчва като противоотрова за настроението на “потъналите гемии”.
Когато усмивката променя вътрешната ви среда, тя внася промени и във външната ви среда. Хората реагират по-охотно на усмихнато лице, отколкото на мрачно. Нещата тръгват добре за вас.
Опитайте това още днес.

Д-р Робърт Стоун

“Живот без граници”

Издател: ИК “ЛИРА ПРИНТ”

Други публикации от д-р Робърт Стоун:

Богати или бедни – изборът е ваш

Защо доброто е заразително

Коментирай