Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Определяне на цели и самоконтрол

 

Уилям Хюит

Ще ви се иска често да слушате този запис – самостоятелно или заедно с някой от другите. Ако го използвате заедно с друг, програмирайте на този запис конкретната цел, която искате да постигнете, и го редувайте с другия. Например, ако използвате този запис, посветен на постигане на целите, заедно със записа за контролиране на храненето, единия ден слушайте единия запис, а на следващия ден – другия. Във връзка с храненето програмирайте конкретна цел на записа за определяне на цели, като например: “Искам да имам самоконтрол, за да спазвам диетата, която сам съм си определил, и искам да сваля излишното
тегло, за да не бъда повече дебел.” Или, ако искате да спрете пушенето, може да си определите целта приблизително така: “Искам напълно да се откажа от тютюна под всичките му форми и да стана непушач.” Практически можете да използвате този запис заедно с всеки друг, за да затвърдите програмирането си.
Този запис, посветен на определянето на цели и самоконтрола, действа резултатно и взет самостоятелно, когато определяте и реализирате всичките си цели.
Записът укрепва и самоконтрола, необходим за постигане на всичко, което желаете. Използвайте го често за всички цели, и малки, и големи. Ето някои примери: да се усмихвате по-често, да подобрите резултатите в работата си, да станете по-дружелюбни, да се отървете от плахостта, да намерите нова работа, да спечелите повече пари, да четете и да учите по-резултатно. Има безкрайно много възможности.
Ето как трябва да използвате записа. Първо напишете една конкретна цел на лист хартия и дръжте листа близо до себе си по време на хипнотичния сеанс. Може да си напишете две цели, ако са тясно свързани помежду си.
Ако имате много цели, настоятелно ви препоръчвам да работите върху тях в отделни хипнотични сеанси с интервал най-малкото един час. Няма ограничение за броя на целите, които да програмирате, но работете с тях поотделно. Ако направите така, резултатите ще бъдат по-забележими. Когато добиете повече опит, ще започнете да групирате целите в един и същи сеанс. Но за начинаещи се препоръчва да работят с една, най-много две цели наведнъж.
Използвайте записа толкова често, колкото искате. Прилагайте го веднъж седмично за всяка отделна цел, докато я постигнете.
В един момент от този самохипнотичен сеанс ще получите указание да отворите очи и да прочетете целта, която сте написали на листа. Докато правите това, в записа ще има двеминутна пауза. Ако прочетете написаното преди да е свършила паузата, прочетете го пак. Четете, докато записът ви каже пак да затворите очи.
Ако по някаква причина не сте в състояние да напишете целите си или да ги прочетете, когато записът ви даде това указание, просто дръжте очите си затворени и мислено повтаряйте целите си, докато трае паузата.

Сценарий на записа, посветен на определянето на цели и самоконтрола
Затворете очи и поемете дълбоко дъх, после издишайте до дъно, докато изпразните дробовете си. Изкарайте целия въздух от тях. Повторете действието. Отпуснете се и издишайте целия въздух. Направете го трети път, но сега задръжте дъх, след като сте напълнили дробовете си с чист, освежаващ и успокояващ въздух. Задръжте така. Не отваряйте очи. Издишайте полека и почувствайте как напълно се отпускате.
Сега искам да си представите, че цялото ви напрежение, цялата скованост и всичките ви страхове и притеснения изтичат от вас през темето. Оставете ги да се стекат по лицето и по шията, да потекат по раменете, гърдите, талията, хълбоците, бедрата, коленете, прасците, глезените, стъпалата, да стигнат до пръстите на краката. Цялата ви напрегнатост, цялата скованост и всички ваши страхове и притеснения сега се отцеждат от върховете на пръстите на краката ви и вие все повече се отпускате.
Съсредоточете вниманието си върху пръстите на краката и ги оставете да се отпуснат изцяло. Всеки пръст е вцепенен и тежък. Сега позволете на това вцепенение да завладее стъпалата, глезените, прасците, коленете. Почувствайте го как се качва към бедрата, хълбоците, кръста и нахлува в гърдите ви. Усетете как дишате по-леко и по-дълбоко, по-равномерно и по-релаксирано. Сега позволете на усещането за дълбока релаксация да се плъзне по раменете ви, по целите ръце, по китките и пръстите, а след това да се върне обратно към китките, по цялата дължина на ръцете и в раменете. То се разлива по шията, лицето, брадичката, бузите, дори ушите ви са релаксирани. Усетете го как нахлува дълбоко в очите и клепачите ви. Клепачите ви са тежки и гладки. Влива се във веждите, потича по челото, отива към темето, слиза към врата.
Сега от пръстите на краката ви се надига нова тежка вълна. Два пъти по-тежка от първата. Представете си огромна тежест, окачена на всеки пръст от краката ви. Почувствайте тежестта дълбоко и още повече се отпуснете. Дълбокото усещане за тежест навлиза в стъпалата, глезените, прасците, коленете, изкачва се по бедрата, хълбоците и талията. Влиза в гърдите ви, релаксира сърцето, белите дробове, прави дишането ви по-интензивно, по-равномерно и все по-релаксирано. Сега дълбокото усещане за тежест се влива в раменете си, почита по цялата дължина на ръцете, в китките и пръстите. Връща се обратно по пръстите към китките, тече по цялата дължина на ръцете към раменете и врата. Плъзва по лицето, в очите, по веждите, челото, темето, стича се по долната част на главата и отива към тила.
Нова тежка вълна се надига от темето ви. Два пъти по-тежка от предишната. Два пъти по-тежка. Представете си огромна тежест на самото ви теме, нещо приятно, сковано и тежко. Почувствайте как тежко вцепенение потича по лицето и очите ви, по шията и раменете, стича се по гърдите, талията, хълбоците, бедрата, коленете, влива се в прасците, глезените, стъпалата и пръстите на краката. Вие сте изцяло релаксирани, отпуснати и се чувствате удобно от темето до върха на пръстите на краката.
Искам сега да си представите, че гледате една черна дъска. Представете си на нея кръг. В него ще написваме буквите от азбуката в обратен ред и след като напишете една буква в кръга, веднага трябва да я изтриете оттам и да се отпуснете още по-дълбоко и по-дълбоко.
Сега си представете черната дъска. Представете си кръга. Напишете буквата Я. Сега я изтрийте оттам и навлезте по-надълбоко. Напишете Ю в кръга, изтрийте и отидете по-надълбоко. Ь, изтривате и навлизате още по-надълбоко. Ъ, изтривате. Щ, изтривате. Ш, изтривате. Ч, изтривате. Ц, изтривате. Х, изтривате. Ф, изтривате. У, изтривате. Т, изтривате. С, изтривате. Р, изтривате. П, изтривате. О, изтривате. Н, изтривате. М, изтривате. Л, изтривате. К, изтривате. Й, изтривате. И, изтривате. З, изтривате. Ж, изтривате. Е, изтривате. Д, изтривате. Г, изтривате. В, изтривате. Б, изтривате. А, изтривате. Сега изтрийте кръга и забравете за черната дъска. Продължете да релаксирате още по-дълбоко. Почувствайте как потъвате в стола, как умът и тялото ви се носят все по-навътре в релаксацията, все по-надълбоко с всяко вдишване.
Вдишвайки, си представете, че това е чиста и без никакъв мирис упойка. Тя се разлива из тялото ви. Усещате топлина, вцепенение, пощипване и колкото повече я вдишвате, толкова повече искате да я вдишвате, дишането ви става все по-дълбоко и ви донася още от това спокойно, отпускащо, релаксиращо усещане. От този момент до края на сеанса ще се отпускате все повече и повече с всяко следващо вдишване.
Сега искам да си представите как гледате ясно, синьо пролетно небе. Специално пригоден самолет изписва в това небе името ви с бели, пухкави като облачета букви. Вижте как името ви се носи ефирно и леко в ясното синьо небе. Сега го оставете да се разтвори. Нека вятърът разпилее името ви в синевата. Забравете за името си. Забравете дори, че имате име. Имената не са важни. Просто продължете да слушате гласа ми и се отпускайте все повече и повече.
Искам сега да си представите, че стоите на най-горното стъпало на солидно дървено стълбище. Усетете килима под краката си. Той може да е всякакъв на вид и цвят… измислете си го. Сега протегнете ръка и докоснете парапета. Почувствайте гладкото полирано дърво под пръстите си. Стоите само на десет стъпки над етажа под вас. Стълбището слиза с лека извивка към долния етаж. Сега ще заслизаме по стълбите. С всяка стъпка надолу вие оставяте тялото си да се отпусне още повече. Когато стигнете долния етаж, ще се озовете още по-надълбоко, отколкото сте били досега. Сега слезте една стъпка на деветото стъпало, леко и без усилие. Усетете как навлизате още по-надълбоко. Сега надолу към осмото стъпало, още по-надълбоко. Сега още по-надолу към седмото… шестото… петото… четвъртото… третото… второто… първото. Вече сте на долния етаж. Пред вас има врата. Протегнете ръка и отворете вратата. От стаята през отворената врата бликва светлина. Влезте в стаята през снопа светлина от отворената врата. Вече сте в стаята, огледайте се. Това е вашата стая, тя може да бъде каквато искате. С всякаква големина, форма, цвят. Вътре може да има всичко, което поискате. Може да прибавяте неща, да ги размествате, да ги пререждате. Изберете си харесвани от вас мебели, картини, прозорци, килими или каквото искате, защото това е вашето място… вашето най-интимно скрито място, тук вие сте свободни. Свободни да творите, да бъдете това, което сте. Свободни сте да правите всичко, което поискате, а светлината, която грее в тази стая, е вашата светлина. Почувствайте светлината навсякъде около вас как огрява красивите неща в стаята ви. Как грее върху вас. Почувствайте енергията в нея. Сега оставете тази светлина да се разлее из цялото ви тяло. Да влезе и в най-малката пора на кожата ви. Да ви изпълни докрай. Да изтласка всяко съмнение. Да изгони целия ви страх и напрежение. Тази светлина ви изпълва. Вие сте чисти и блестящи, сияете от ярката светлина в стаята ви.
Така, както стоите, облени в светлина, във вашата стая, искам да програмирате конкретната цел, която сте си намислили или сте написали на лист хартия, преди да започнете сеанса.
След малко ще ви помоля да отворите очи и да прочетете целта, която сте написали на листа. Когато отворите очи, няма да се събудите. Няма да се събудите. Ще спра да говоря за две минути, докато се съсредоточавате върху целта си. Сега отворете очи и прочетете целта.
ПАУЗА 120 СЕКУНДИ
Затворете очи. Поемете дълбоко дъх и навлезте още по-надълбоко. Целта ви е да отивате още по-дълбоко и по-дълбоко с всяко вдишване.
Искам сега да си представите вашата цел. Вижте се така, както ще изглеждате, когато целта ви бъде постигната. Вижте във въображението си как целта ви е постигната. Ще спра да говоря за една минута, докато го правите.
ПАУЗА 60 СЕКУНДИ
Сега поемете дълбоко дъх и навлезте още по-навътре.
Целта ви вече е действителност на умствено и духовно равнище. Необходими са само време, упоритост, търпение, практика и постоянство, докато стане действителност и във физическия свят. И това е така.
Сега ще започна да броя в обратен ред от 10 до 1. Представяйте си всяко число и го изричайте мислено с мене, докато ги казвам. Нека всяко число ви отведе още по-надълбоко.
10, почувствайте как навлизате още по-надълбоко, 9, още по-надълбоко, 8… 7… 6… по-дълбоко и по-дълбоко… 5… 4… 3… 2… 1. Сега сте на много дълбоко равнище на съзнанието. Можете да си дадете следващите внушения. Повтаряйте ги на себе си точно така, както ги казвам аз:
“Всеки ден самоконтролът ми става все по-силен и по-силен.”
“Решен съм да постигна целите си и да живея точно така, както искам.”
“Няма да позволя на хора или на обстоятелства да управляват живота ми. Аз контролирам живота си и искам да бъде така.”
“Няма да се поддам на изкушенията, които знам, че са противоположни на онова, което искам. Ще държа твърдо на всичките си решения. Няма да се подлъжа от нищо, което наистина не искам или от което нямам нужда.”
“Аз съм добра, ценна и волева личност и това ми харесва. Всеки ден ставам все по-добър и по-силен във всяко отношение.”
Сега поемете дълбоко дъх и още повече се отпуснете.
Всеки път, когато слушате този запис, ще релаксирате десет пъти по-дълбоко, отколкото сега, и внушенията, които получавате от записа, ще бъдат по-силни и ще навлизат по-дълбоко в съзнанието ви през цялото време. Защото сега вие се контролирате. Каквото и да поискате да направите, ще го направите. Каквото и да искате да постигнете, ще го постигнете. Ще имате тотален успех и ще му се радвате. Ще се радвате и на своя самоконтрол, растящ с всеки изминал ден, ще се радвате и когато вкусвате плодовете на осъществените си цели.
Сега поемете дълбоко дъх и се отпуснете.
След малко, когато се събуждате, ще се почувствате отпочинали, напълно освежени, жизнени, бодри, изпълнени с енергия, увереност и любов. Ще се чувствате просто прекрасно. За да се събудите, само трябва да броите с мен от 1 до 5 и на 5 да отворите очи, да се усетите релаксирани, освежени, бодри и в прекрасно настроение. Да се почувствате наистина добре. 1… 2… 3… 4… 5.

Уилям Хюит

„Автохипноза за по-добър живот – съзидателната сила на собствения ви глас”

www.spiralata.net

Коментирай