Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Защо доброто е заразително

Защо доброто е заразително във всяка дейност?
Всеки, който мисли отрицателно, е съюзник на разрушението, а не приятел на сътворението.
Не можем всички да бъдем като момченцето, което не искало да излезе от обора, пълен с тор. Когато го запитали защо продължава да се рови там, то отвърнало: “Като гледам целия тоя тор, вътре в него сигурно има някакво пони.”
Въпреки всичко не е трудно човек да бъде положително настроен. Всеки, който мисли положително, е съюзник на сътворението. Такива хора са съсъздатели наред със Създателя. Ако спомогнете да направим този свят по-добър за живеене, и вие ще споделите изобилието, което вече съществува в него.
Не само ще имате толкова пари, че без затруднение да си плащате сметките и да купувате необходимото, но и ще бъдете богати в други аспекти на изобилието, така съществени за истинския успех: ще имате любящи приятели, романтика, радост и вътрешно спокойствие.
Когато мислите положително, действията ви отразяват тези положителни мисли. Невъзможно е да сте настроени оптимистично, да давате подкрепа, да мислите градивно и да оценявате, без на практика да помагате и да обичате.
Ако правите на работното си място нещо, за което не са ви помолили, но което помага да се реши някой проблем, ще поискате ли да ви се плати за извънредния труд?
Ако някой гост види някаква книга у вас, която вече сте прочели и от която той се интересува, и ако решите да се разделите с нея, ще му поискате ли да ви плати разумна цена за вече използваната книга?
Попадате на образцов сервитьор. Дава обяснения по менюто, сменя ястието, което не е приготвено според вашите изисквания, съветва ви какъв десерт е най-подходящ и се грижи всичко наоколо да бъде както трябва. Ще му дадете ли щедър бакшиш?
Има основателна причина да не искате заплащане за допълнителната си работа; има точно толкова основателна причина и да не искате да ви се плати книгата; има и сериозен довод в полза на по-високия бакшиш. Тази безкористност не е за да се харесате на началника, госта или сервитьора. А на Създателя.
Няма енциклопедия, умна книга или сборник с мъдри мисли, които да ви кажат защо. Но причината е записана за вечни времена в скрижалите на човешкия опит: Създателят не оставя доброто невъзнаградено и отплатата далеч не е малка.
Халил Джубран, авторът на книгата “Пророкът”, е казал следното: “Не канете богаташи на вечеря. Те ще ви се отплатят, като ви поканят на вечеря в своя дом. Поканете на вечеря бедни хора. Те няма как да ви се отплатят, затова Вселената ще трябва да ви се отплати.”
Вселената със сигурност ще се отплати. Този закон е така неотменим, както и законът за гравитацията.
Това не означава бизнесът да се откаже от своите продукти или услуги, защото скоро ще фалира. Последиците ще бъдат разрушителни, а не градивни. И светът ще стане по-малко добър.
Това, за което не подобава да искате заплащане, е вашата подкрепа и даваната помощ и във, и извън това, с което си изкарвате прехраната. Понякога е по-добре да се заплаща за нещо, което преди е било безплатно.

Например…

~Главният библиотекар в един щатски университет се сблъсква със сериозни ограничения в бюджета поради спада в приходите на щата, което се отразява във всички организации на щатско подчинение, включително и в университета. Библиотекарят е работил над 10 години там и е направил тази библиотека една от най-пълните в региона.
Сега почти напълно липсват нови книги, спада броят на периодичните издания, библиотеката има скъсено работно време. Другите ръководители на отдели в университета, изправени пред такъв род проблеми, просто вдигат ръце и се примиряват: “Няма как.” Но не и този библиотекар.

“Аз решавам проблемите, не съм тяхна жертва”, напомня той на себе си и на другите. Разгласява навсякъде затрудненията на библиотеката и въвежда годишен читателски абонамент от 30 долара. Парите започват да валят. Дори хора, които никога не влизат в библиотека, плащат членски внос от 30 долара, за да помогнат. В резултат университетът все още притежава една от най-добрите библиотеки в региона независимо от бюджетните ограничения – благодарение на положителното мислене, насочено към решаването на проблема.

Д-р Робърт Стоун

“Живот без граници”

Издател: ИК “ЛИРА ПРИНТ”

4 Коментара

  1. Наистина добра статия. Позитивната нагласа е важна за осъществяването на всяка цел. Защото ако постоянно следим злото, почваме да губим способността да създаваме добро.

  2. Да, фокусът върху каквото и да е става наша реалност, затова е хубаво да обръщаме повече внимание на доброто.

  3. “Вярвайте в себе си – Оценете по достойнство собствените си способности!Без скромна,но разумна увереност в собствените ви сили не можете да постигнете успехи и да бъдете щастливи.Успехът е възможен само ако твърдо вярвате в себе си.Чувството за малоценност и неспособност би убило вашите мечти,докато самоувереността би ги възкресила и довела до успешна реализация. Ако изповядвате съзидателна вяра в собствените си сили-вяра,която е напълно оправдана,ще бъдете възнаграден.”
    Силата на положителното мислене
    Норман Винсънт Пийл

  4. Благодаря за хубавия цитат :)

Коментирай