Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Емоционалните ти настройки са изцяло под твой контрол

Повечето хора са убедени, че нямат власт над онова, в което вярват. Те наблюдават нещата, които се случват около тях и ги оценяват, но обикновено нямат усещането, че имат какъвто и да било контрол над убеждението, което се оформя в тях. Те прекарват целия си живот в това да разпределят събитията в категориите добро и лошо, желано и нежелано, правилно и грешно, но рядко разбират, че са способни да контролират личната си връзка с тези събития.
Невъзможно е да контролираш условия, създадени от други.
Тъй като много хора одобряват някои от условията, създадени не от тях, но не одобряват други, те се захващат с невъзможната задача да се опитват да ги контролират. Като разчитат на личната си сила или като се събират в групи, за да придобият усещане за повече власт или контрол, те се стремят да запазят собственото си Благополучие, като се опитват да контролират всички условия, които представляват заплаха за тях. Но в тази Вселена, основана на привличането, в която няма такова нещо като изключване, колкото по-силно се борят срещу нежеланите неща, толкова повече се настройват към тях — и колкото повече правят това, толкова повече канят нежеланите неща в собственото си преживяване.
И когато повече неща се проявят в тяхното преживяване, те заздравяват собственото си убеждение (то им се “доказва”), че през цялото време са били прави за това колко лошо и натрапващо е било нежеланото нещо. С други думи, колкото повече защитаваш собствените си убеждения, толкова повече Законът за привличането ти помага да ги изживееш.


“Но чия “истина” е истинската Истина?”
С достатъчно внимание есенцията на всичко, за което мислиш след време ще се прояви физически. И тогава, когато другите наблюдават твоето физическо проявление, чрез вниманието, което му отдават, те му помагат да се разшири. И след време това проявление, независимо дали е било желано или не, бива наречено “Истина”.
Искаме да си спомниш, че имаш пълен избор за това какви “Истини” да създаваш в собственото си преживяване. Когато разбереш, че единствената причина хората да имат преживявания е вниманието, което насочват към определени неща, тогава е лесно да разбереш, че “Истината” съществува единствено, защото някой е насочил вниманието си към нея. Затова, когато казваш “Трябва да насоча вниманието си към този факт, защото е вярно.”, това е същото като да кажеш: “Някой друг е насочил вниманието си към нещо и с вниманието си го е поканил в своето преживяване. И тъй като той е привлякъл нещо нежелано в преживяването си, аз трябва да направя същото.”
Има много прекрасни неща, които ти правиш свои Истини, както има и много не толкова хубави неща, които също правиш свои Истини. Съзнателното Сътворяване означава Съзнателно да избираш преживяванията, които правиш свои Истини.
Точката ти на привличане търпи промени.
Когато активните ти мисли са общи и не много съсредоточени тези млади вибрации са все още много малки и нямат голяма притегателна сила. На тези ранни етапи не е много вероятно да видиш проявено доказателство за вниманието, което насочваш към дадената тема. Но въпреки че все още не виждаш доказателството привличането на други мисли, които съвпадат вибрационно с тази мисъл, се случва. С други думи, мисълта става по-силна, притегателната й сила се увеличава и подобни мисловни вибрации се присъединяват към нея. И когато мисълта набере инерция, ти започваш да получаваш емоционална информация за това до каква степен тази нарастваща мисловна вибрация съвпада с Енергията на твоя Източник. Ако тя съвпада с твоята същност, положителните ти емоции показват това. Ако тя не съвпада с твоята същност, отрицателните ти емоции го индикират.
Например когато си бил малък баба ти може би ти е казвала: “Ти си прекрасно дете. Много те обичам. Ти ще имаш удовлетворяващ и щастлив живот. Имаш толкова много таланти и светът ще спечели от твоето присъствие.” Ти си се чувствал добре от тези думи, защото те са съвпадали вибрационно със самата ти същност. Но когато някой ти каже: “Ти си лош. Трябва да се засрамиш от себе си. Ядосваш ме.”, тези думи те карат да се чувстваш ужасно, защото вниманието ти към тях те е накарало да станеш вибрационно различен от това, което си в действителност и това, което наистина знаеш.
Начинът, по който се чувстваш, ясно и точно показва доколко си настроен към Изначалната си енергия. С други думи, емоциите ти показват дали допускаш или си в състояние на съпротивление във връзката си с Източника.
Настроенията като индикатори на емоционалните ти нагласи.
Когато продължително време се съсредоточаваш върху дадена мисъл, става все по-лесно да продължаваш да поддържаш връзка, защото Законът за привличането предоставя все повече подобни на нея мисли. В емоционален аспект ти развиваш необходимото настроение и отношение. Във вибрационен аспект ти създаваш стабилна вибрационна вълна или настройка.
Настроението ти добре показва какво точно каниш в своето преживяване. Настроението ти, или общото ти усещане за нещо, е ясен показател за преобладаващата вибрация. Когато дадена тема се активира посредством контакта със заобикалящата те среда, вибрацията незабавно прескача към най-често ползваната вибрационна честота или настройка.
Например когато си бил дете, родителите ти са преживявали сериозни финансови затруднения. Поради това липсата на пари и невъзможността да се купуват желани неща често е била обсъждана в дома ти, заедно с придружаващите темата емоции на тревога и страх. Често в отговор на молбата ти за нещо е било казвано, че “парите не растат по дърветата”, че “само защото искаш нещо не значи, че ще го получиш” и че “ти, както и останалите членове на семейството, трябва да се научиш да се лишаваш. Така стоят нещата….” Заради дългите години на контакт с тези мисли на “липса”, мисловният ти навик във връзка с темата за парите (Емоционалната ти нагласа) е станала нагласа на малко очакване за финансов успех. Затова всеки път, когато помислиш за пари или изобилие, твоето настроение или отношение незабавно преминава в разочарование, тревога или гняв.
Или пък когато си бил малък майката на твой приятел е загинала при автомобилна катастрофа и близката ти връзка с човек, който е изпитал такава тежка травма, те е накарало да се страхуваш за Благополучието на собствените ти родители. Когато са тръгвали на път, ти си бил обзет от страх до момента на тяхното завръщане. И така, малко по малко си развил навика да се тревожиш за Благополучието на онези, които обичаш. Емоционалната ти нагласа е нагласа на несигурност.
Или може би когато си бил тийнейджър, баба ти неочаквано е починала от инфаркт. И през годините след нейната смърт ти често си чувал как майка ти изразява загрижеността си за голямата вероятност същото да се случи на нея самата или на децата й (включително на теб самия!). Почти винаги, когато разговорът се е насочвал към темата за баба ти, ненавременната й смърт се е превръщала в тема, будеща страх. Въпреки че твоето тяло е било силно и си се чувствал физически здрав, под повърхността се е таяла загриженост за собствената ти физическа уязвимост. С времето ти си достигнал до Емоционална нагласа на физическа уязвимост.
Емоционалните ти нагласи могат да се променят.
По същия начин, по който Емоционалните ти нагласи могат да се променят от чувство, което е в основата си положително и сигурно, към чувство на несигурност, те могат да се променят и от отрицателни към положителни чувства. Те се постигат просто като насочиш вниманието си към дадена тема и го задържиш там.
Повечето хора не излъчват съзнателно мисъл, а вместо това оставят мислите си да гравитират към онова, което се случва около тях. Нещо се случва. Те го наблюдават. Емоционално откликват на онова, което наблюдават. И тъй като обикновено имат усещането, че са безсилни да контролират онова, което наблюдават, те заключават, че не могат да контролират емоционалния си отклик към събитията.
Искаме да разбереш, че имаш пълен контрол над убежденията, до които достигаш. Искаме да разбереш също колко невероятно ценно е съзнателно да изграждаш собствените си убеждения. Защото когато очакваш нещо, то ще дойде. Подробностите може да се различават, но вибрационната есенция винаги съвпада точно.

Поискай и ще ти бъде дадено: Как да осъществим желанията си”

Естер Хикс, Джери Хикс, ISBN: 9549191710, Издател: Сребърно звънче

s3n4a9z8uv

Коментирай