Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Автохипноза за успехи в работата

АвтохипнозаТози запис ще промени състоянието на съзнанието ви, за да успеете да възприемете хипнотични внушения, които ще ви осигурят успехи в работата, в отношенията с колегите и най-общо казано, ще оптимизира поведението ви на работното място. Внушенията ще бъдат програмирани на няколко равнища на съзнанието ви, за да постигнете по-големи и по-бързи резултати.
Тази запис не може да ви накара да направите нещо, което наистина не искате да правите. Ако искрено и истински искате да постигнете кариера, която да е успешна, продуктивна, пълна с радости и задоволство, записът ще ви помогне да направите чудеса.
Може да го използвате толкова често, колкото желаете. Вероятно ще бъде много добре да го слушате поне по веднъж на ден, докато констатирате, че положението на работното ви място е задоволително и върви в набелязаната от вас посока. След това може да го слушате по-рядко, ако решите.
Можете да използвате този запис самостоятелно и ще имате добри резултати. Може да го комбинирате със записа, посветен на определянето на цели и самоконтрола (следващата глава).
Ако решите да прилагате двата заедно, ги редувайте, единия ден слушайте записа за успех в работата, а на следващия ден – този за определянето на цели.
За записа, посветен на определянето на цели и самоконтрола, ще трябва да програмирате целта си приблизително така: “Искам да изпълнявам всичките си служебни задължения и да осъществявам междуличностните си връзки с такава цялостност и въодушевление, че да осигуря финансовия си успех и да постигна максимално желаното от мен равнище на удовлетвореност от себе си.” Или вземете формулировка, която най-много отговаря на желанията ви.

Сценарий на записа, посветен на успеха в работата

Затворете очи и поемете дълбоко дъх, после издишайте до дъно, докато изпразните дробовете си. Изкарайте целия въздух. Повторете действието. Просто се отпуснете и издишайте целия въздух. Направете го трети път, но сега задръжте дъх, след като сте напълнили дробовете си с чист, освежаващ и успокояващ въздух. Задръжте така. Не отваряйте очи. Издишайте полека и почувствайте как напълно се отпускате.
Сега искам да си представите, че цялото ви напрежение, цялата скованост и всичките ви страхове и притеснения се оттичат от вас през темето. Оставете ги да потекат по лицето и шията, след това по раменете, гърдите, талията, хълбоците, бедрата, коленете, прасците, глезените, стъпалата, да стигнат до пръстите на краката. Цялата ви напрегнатост, цялата скованост и всички ваши страхове и тревоги сега се отцеждат от върховете на пръстите на краката ви и вие все повече се отпускате.
Съсредоточете вниманието си върху пръстите на краката и им позволете да се отпуснат изцяло. Всеки пръст е вцепенен и тежък. Оставете това вцепенение да завладее стъпалата, глезените, прасците, коленете. Почувствайте го как се качва към бедрата, хълбоците, кръста и нахлува в гърдите ви. Почувствайте как дишате по-леко и по-дълбоко, по-равномерно и по-релаксирано. Сега позволете на усещането за дълбока релаксация да тръгне по раменете ви, по целите ръце, по китките и пръстите, а след това да се върне обратно към китките, по цялата дължина на ръцете и в раменете. Разлива се по шията, лицето, брадичката, бузите, дори ушите ви са релаксирани. Усетете как нахлува дълбоко в очите и клепачите ви. Клепачите ви са тежки и гладки. Влива се във веждите, потича по челото, отива към темето, слиза към врата ви.
Сега от пръстите на краката ви се надига нова тежка вълна. Два пъти по-тежка от първата. Представете си огромна тежест, окачена на всеки пръст от краката ви. Усетете тежестта дълбоко и още повече се отпуснете. Това дълбоко усещане за тежест навлиза в стъпалата, глезените, прасците, коленете, изкачва се по бедрата, хълбоците и талията. Влиза в гърдите ви, релаксира сърцето, белите дробове, прави дишането ви по-интензивно, по-равномерно и все по-релаксирано. Сега дълбокото усещане за тежест се влива в раменете си, прелива по цялата дължина на ръцете, в китките и пръстите. Връща се обратно по пръстите към китките, тече по цялата дължина на ръцете към раменете и врата. Потича по лицето, в очите, по веждите, челото, темето, стича се по долната част на главата и отива към тила. Вие сте изцяло релаксирани, отпуснати, чувствате се удобно от темето до върха на пръстите на краката.
Искам сега да си представите, че гледате една черна дъска. Представете си един кръг на нея. В кръга ще пишем буквите от азбуката в обратен ред и след като напишете една буква в него, веднага трябва да я изтриете оттам и да се отпуснете още по-дълбоко и по-дълбоко.
Сега си представете черната дъска. Представете си кръга. Напишете буквата Я. Сега я изтрийте оттам и навлезте по-надълбоко. Напишете Ю в кръга, изтрийте и отидете по-надълбоко. Ь, изтривате и навлизате още по-надълбоко. Ъ, изтривате. Щ, изтривате. Ш, изтривате. Ч, изтривате. Ц, изтривате. Х, изтривате. Ф, изтривате. У, изтривате. Т, изтривате. С, изтривате. Р, изтривате. П, изтривате. О, изтривате. Н, изтривате. М, изтривате. Л, изтривате. К, изтривате. Й, изтривате. И, изтривате. З, изтривате. Ж, изтривате. Е, изтривате. Д, изтривате. Г, изтривате. В, изтривате. Б, изтривате. А, изтривате. Сега изтрийте кръга и забравете за черната дъска. Продължете да релаксирате още по-дълбоко. Почувствайте как потъвате в стола, как умът и тялото ви се носят все по-навътре в релаксацията, все по-надълбоко с всяко вдишване.
Докато се носите така леко и приятно, все по-дълбоко релаксирани с всяко вдишване, ви предлагам следните внушения, които ще ви бъдат полезни.
Ще усещате интензивен интерес към своята работа и ще чувствате огромен подтик да давате най-доброто от себе си.
Ще овладявате всички работни ситуации много спокойно, с чувство и без никакво напрежение.
Ще служите почтено и искрено на клиентите и работодателя си, като знаете, че в резултат ще бъдете възнаградени.
Всеки ден ще виждате, че се настройвате все по-философски и нямате сериозни тревоги за малките житейски проблеми.
Сега повторете следните внушения на себе си точно така, както ги казвам аз:
“Аз ставам все по-добър, по-добър и по-добър всеки ден във всички отношения.”
“Ангажиран съм с внушенията, които току-що получих.”
“Знам, че ще имам успех.”
Поемете дълбоко дъх и още повече се отпуснете.
Сега ще започна да броя от 15 до 1. Всяко число, което изричам, ще ви отвежда по-дълбоко и по-дълбоко, а когато стигна до 1, ще бъдете на много по-дълбоко равнище на съзнанието.
15, почувствайте как навлизате по-дълбоко, 14, още по-дълбоко, 13, по-дълбоко и по-дълбоко, 12… 11… 10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1. Сега сте на много дълбоко равнище на съзнанието и отивате още по-дълбоко с всяко вдишване.
Дишате равномерно и навлизате още по-надълбоко.
Докато продължавате да потъвате в още по-дълбоките равнища на съзнанието, ви предлагам внушения, които ще ви бъдат полезни.
През работно време ще се чувствате спокойни и релаксирани. Независимо какво става, вие ще овладявате ситуациите спокойно, с чувство и без никакво напрежение.
Ще се отнасяте към всичките си колеги с уважение и искрено приятелство, като знаете, че в замяна ще получите уважение и искрено приятелство.
Вие сте успяла личност и се радвате на успеха си. Част от него е и способността ви да разпределяте рационално времето си. Планирате графиците и проектите си и решавате проблемите си веднага, без да позволявате да ви разсейват.
През часовете, прекарани на работното място, ще се чувствате силно и интензивно концентрирани в работата си. Ще работите много бързо и извънредно енергично.
Сега поемете дълбоко дъх и още повече се отпуснете.
Повторете следващите внушения на себе си точно така, както ги казвам аз.
“Ставам все по-добър, по-добър и по-добър всеки ден във всички отношения.”
“Чистосърдечно съм ангажиран с всички внушения, които току-що получих. И това е така.”
Сега ще започна да броя от 10 до 1. Представяйте си всяко число, което казвам, и когато стигнете до 1, ще бъдете на още по-дълбоко равнище на съзнанието, отколкото сте сега.
10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1. Сега сте на още по-дълбоко равнище на съзнанието. Докато продължавате да се носите все по-надълбоко с всяко вдишване, ви предлагам следните внушения, които ще са ви полезни.
Ще вземате лесно решения на работното място и ще усещате голяма увереност в решенията, които вземате.
Вие сте способни и работоспособни и творческият ви ум знае какво можете да правите. Вашият творчески ум ще намери начин да ви насочи към най-подходящите условия и ситуации, за да извлечете най-голяма полза от вашите способности.
Вие силно желаете да получите пълна награда за ценните си усилия, но не искате да получавате нещо за нечия сметка. Искате да постигнете абсолютен успех, без да вредите никому.
Сега повторете следващите внушения точно така, както ги казвам аз:
“Поемам абсолютен ангажимент към всички внушения, които получавам от този запис.”
“Поемам абсолютен ангажимент да се отнасям към своя работодател, към колегите и клиентите си с достойнство, уважение, искрена топлота, приятелство и цялостност.”
“Поемам ангажимент към своя тотален успех и се задължавам цялостно да му се радвам. Ще позволя на своя творчески ум да ме насочи към този успех.”
Сега поемете дълбоко дъх и се отпуснете още повече
Искам да си представите себе си. Вижте се такива, каквито наистина искате да бъдете. Жизнени и енергични, под пълен контрол, спокойни и уверени, доказани професионалисти в работата си. Това сте вие. Това е истинската ви същност. Това е личността, която наистина можете да бъдете. В този миг вие си обещавате… задължавате се да постигнете хармонията на завършена личност. Това задължение ще бъде с вас и всеки ден ще става все по-силно. Отсега нататък всеки ден ще ставате все повече онази личност, която наистина искате да бъдете. Ще бъдете релаксирани и спокойни, независимо какво се случва край вас. Ще се справяте с всички проблеми и ситуации решително, ангажирано и с чувство. Ще имате цялата енергия, която ви трябва всеки ден. И ще ви бъде много лесно да постигате успехите, удовлетворението и щастието, които искате и които заслужавате. Защото вие сте творение на собствения си модел на мислене. Мислете за успеха и ще имате успех. Мислете за красотата и ще станете красива личност. Мислете за силата и ще станете силни.
Мислете положително и градивно и животът ви ще стане положително и градивно преживяване. Тези елементи са вашият нов образ… новото ви “АЗ”… все по-силно с всеки изминал ден.
Сега вие се учите изцяло да контролирате всяка сфера от живота си. Винаги ще бъдете релаксирани и спокойни.
Вие сте това, което сте, и се контролирате.
След малко ще започна да броя в обратен ред от 10 до 1. Мислете за всяко число, докато ги изричам, и позволете на всяко следващо число да ви отведе още по-дълбоко. 10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1. Сега сте дълбоко релаксирани. Можете да си дадете следващите внушения. Казвайте думите на себе си точно така, както ги казвам аз:
“Винаги ще бъда релаксиран и спокоен, независимо какво става. Мога да се справя с всичко, което става, като проявявам чувствителност и съм спокоен.”
“Мисля само за настоящето и бъдещето.”
“Настроен съм оптимистично и положително към живота си и към работата си.”
“Обичам живота и работата си.”
“Ставам все по-философски настроен и не се притеснявам сериозно за малките житейски проблеми, защото знам, че мога да се справя с всичко по такъв начин, че да се получат полезни неща.”
“Притежавам огромна и интензивна способност за концентрация в работата си.”
“Уверен съм, че всичко в живота ми ще работи в моя полза и харесвам посоката, в която се развива животът ми.”
Сега поемете дълбоко дъх и се отпуснете още повече.
Всеки път, когато слушате този запис, ще се чувствате превъзходно. И всеки път напълно ще релаксирате. Ще навлизате още по-надълбоко, отколкото сега, и внушенията ще се вкореняват все по-силно в съзнанието ви. Ако си служите добре със записа, ще имате идеален контрол над живота си и над успехите в работата. Можете да прогоните всеки страх. Можете да разсеете всяко напрежение. Можете да се отървете от всяко чувство за неадекватност. Ще продължавате да работите все по-добре и по-добре, с всеки изминал ден ще се чувствате все по-приятно. Вие сте интелигентна и ценна личност. И всеки ден отсега нататък ще ставате все повече онази личност, която наистина искате да бъдете. Ще бъдете уверени, релаксирани, умерени, очарователни, оптимисти и непоколебими в решението си да правите необходимото, за да постигнете щастието си.
Следващия път, когато чуете гласа ми на записа, ще навлезете десет пъти по-надълбоко, отколкото сега, и внушенията, които получите, тогава ще навлязат десет пъти по-надълбоко в ума ви.
След малко, когато се събуждате, ще се почувствате много релаксирани и ще бъдете съвсем освежени, жизнени, бодри и пълни с енергия и увереност. Ще се чувствате просто прекрасно. За да се събудите, само трябва да броите с мен от 1 до 5 и на 5 да отворите очи, да се усетите релаксирани, освежени, бодри и в прекрасно настроение. Да се почувствате наистина добре. 1… 2… 3… 4… 5.

Уилям Хюит

„Автохипноза за по-добър живот – съзидателната сила на собствения ви глас”

www.spiralata.net

Тагове: , , , , ,

Коментирай