Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Да раздам ли всичкото си богатство?

Буда имал много ученици и между тях всякакви – веднъж при него дошъл един негов ученик – състоятелен човек, собственик на много имоти и богатства. Той се проснал по очи пред Учителя си и се замолил горещо:

– Учителю, моля те, разреши ми да раздам всичкото си богатство на бедните, за да мога да те следвам и да медитирам, да постигна освобождение и да служа на Дхарма.

Буда му казал:

– Твоето сърце е чисто, твоята мисия в живота е да намериш Дхарма в ежедневните си обязаности, когато мъдро разпределяш благата и осигуряваш препитание на мнозина, като бъдеш добър управител на имуществата, но не негов собственик.

Като чул това, друг ученик на Буда възмутено попитал Учителя си:

– Учителю, виж мен, аз нямам нищо, но само едно наметало и просешка тояжка, но ти въпреки това винаги ме укоряваш в притежаване на твърде много земни тежести!!! Защо на другия ученик позволяваш да притежава всичко това имущество, а мен постоянно укоряваш?

– Ти нямаш нищо в ръцете си, но ума и сърцето ти са препълнени с желания, алчност и привързаност, а другият ученик има всичко, но е свободен от привързаност към него и единствената му цел е просветление и служене на другите!


1 Коментар

  1. Страхотна притча!От коя книга е притчата?Сигурно има и други поучителни четива?

Коментирай