Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Хенри Дейвид Торо за работата и парите

Хенри Дейвид Торо

В днешния забързан и хищен век, когато и предриемачи, и служители, и хората на свободна практика, работят все повече и повече; когато конкуренцията расте, а приходите намаляват и ние щедро наливаме от каната с време в жадната уста на “работата”, следните думи на Хенри Дейвид Торо действат като челен удар с японския влак (онзи бързия).

Разбира се, американския философ и писател, сам е избрал изгнанически живот в колиба, близо до природата и думите му са неприложими за повечето от нас, но все пак си струва да се замислим, поне за кратко:

Да извършиш нещо, което ще ти донесе САМО пари, означава да си безделничил или дори по- лошо. Ако трудещият се не получава нищо повече от заплатата, която му дава неговият работодател, той е излъган, той лъже самия себе си.

Обществото не разполага с подкуп, който би изкушил мъдрия човек. Може да натрупате достатъчно пари, за да прокопаете тунел в планината, ала не ще натрупате достатъчно пари, за да наемете човек, посветил се на собствените си занимания. Способният и стойностен човек върши това, което умее, независимо дали обществото му плаща или не. Неспособните предоставят своята неспособност срещу най- високата предлагаема цена и все очакват да ги повишат.

Незначителният труд, който ми осигурява препитание и благодарение, на който се приема, че донякъде съм полезен на съвременниците си, винаги ми е доставял удоволствие, та рядко съм гледал на него като на необходимост. Досега все съм успявал. Предчувствам обаче, че ако потребностите ми значително нараснат, трудът, необходим за задоволяването им, ще се превърне в тегоба. Ако ще трябва като повечето хора да продавам и сутрините, и следобедите си на обществото, то сигурен съм, че за мен не би останало нищо, за което си струва да живея. Вярвам, че не бих продал правата си по рождение за паница леща. Ще подхвърля тук, че човек може да е трудолюбив и пак да не оползотворява добре времето си. Никой не прави по- съдбоносна грешка от оня, който отдава голямата част от живота си за изкарване на прехрана. ..Препитанието трябва да се печели с обич.

Студът и гладът са сякаш по- близки до моята същност от способите, възприети от хората за избягването им.

Целта на трудещия се не трябва да бъде да изкарва прехраната си, да получи “добра работа”, а да извършва работата си добре; тогава, дори що се отнася до паричната страна на нещата, за един град ще бъде изгодно да плаща на своите трудещи се тъй добре, че те да нямат чувството, че работят за нищожна цел като свързването на двата края, а че преследват научни или направо нравствени цели. Не вземайте човек, който ще ви работи за пари, а оня, който ще се труди с любов.

Радислав Кондаков

Използвана литература:

Хенри Дейвид Торо

Живот без принцип

Тагове: , ,

Коментирай