Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Пари – Бо Йин Ра: част 1

париПовечето „идеалистично” настроени хора ще изпаднат сигурно в ужас, че в една книга за висши духовни ценности изведнъж става дума за пари.

Те не подозират, че и парите се подчиняват на – духовни закони и че те са форма, изразяваща духовни съотношения…

Те предпочитат изобщо да пренебрегват парите и паричните въпроси и аз разбирам това много добре, тъй като и за мен самия всички „парични операции” са една крайно неприятна необходимост в този земен живот.
Но тук само формата е отблъскваща, докато самата същност е в най-висша степен духовна. – – –
Четейки “курсовете” на борсата, никой не би помислил, че тук намират най-пьлен израз законите на Духа, който извиква на живот всичко материално. – –
За преобладаващото мнозинство от всички по-изтьнчени души „парите” са нещо крайно „мръсно”, опипано от много ръце, и те се докосват до всичко свързано с парите едва с крайчеца на пръстите си, а и тогава правят това не без отвращение. –

И все пак парите са нещо свято и аз се осмелявам да заявя това, въпреки че зная как мнозина чудати светци ще ме обвинят в най-тежко богохулство. – – –
Не мога да помогна с нищо на такива благородни мечтатели и дори подозирам, че между тях сигурно има немалко, за които парите не са наистина „нещо свято”, но са нещо, към което те се стремят с всички средства…

Парите са само един израз на стойността, която Духовното е успяло да вьплъти в материалния свят.
Духовните ценности в края на краищата са също имущество и богатство, тьй като няма такова имущество и няма такова богатство, за които да може да се твърди, че те така или иначе не дължат своя произход на духовни ценности.
Но ако ти, който си взел в ръка тази „Книга за щастието”, си решен наистина да изградиш в днешно време своето щастие едва ли ще можеш да пренебрегнеш „парите”.

Ше бъде необходимо да осъзнаеш, че парите съвсем не са толкова „мръсни”, колкото ти е било внушавано и ще трябва да се научиш да говориш с известно благоговение за тях, ако искаш наистина да разбереш стойността им. –

Повтарям още веднъж: парите са нещо свято, защото са израз на стойността, която дадена духовна ценност е успяла да си създаде в този материален свят.

Наистина за повечето хора парите са само „платежно средство” и те не подозират, че на тази земя може – и в повечето случаи дори се налага – да се заплаща и с други ценности. – – –

Пригодността на парите да бьдат израз на висши духовни ценности е непозната за тях и те чувствуват като осквернение всяко разглеждане на парите като „израз на духовни ценности”.

Въпреки това няма по-ясно доказателство за действието на духовните ценности в този материален свят от онова, което може да се изрази с пари или с парични еквиваленти.

Всички висши духовни ценности, появили се някога на тази земя, са поставяли многократно в движение парите и паричните еквиваленти.

За да могат да се изявят на тази земя, духовните ценности са принудени, така да се каже, да се свьржат с материята, сами да станат „материални”, за да задвижат материята. –

Това е единственият начин дори само да уведомят материалния свят за своето съществувание.

Колкото и висока да е дадена духовна ценност, ако тя не съумее да постави в движение общовалидната изразна форма на материалиите стойности – парите, тя ще си остане непонятна и безполезна за човечеството. –

Колкото по-големи са сумите, които дадена духовна ценност задвижва, толкова по-здраво ще се утвърди тя в този материален свят. – – –
От това би могьл да извлечеш определена поука!
Никога не бива да очакваш, че с целия си „идеализъм” ти би могьл да дадеш нещо на човечеството и да спомогнеш за неговото добруване, докато продължаваш все още да презираш парите и паричните еквиваленти. – –
Не бива, разбира се, “да се кланяш на Мамона” и притежанието на парите не трябва да бъде за теб самоцел. Напротив, целият ти устрем трябва да има за цел само задвижването на парите, той трябва да е насочен не толкова към притежаването им, колкото към създаване на вьзможността все по-големи суми да бъдат поставяни в служба на духовни ценности. – –

Колкото и малко пари да имаш, винаги трябва да си даваш сметка за силата, вложена вьв всяка стотинка, която може да постави огромни суми в движение също както малкото камъче е в състояние да предизвика лавина. – – –

Трябва освен това да имаш доверие в движещата сила, скрита в парите!

Тази магическа сила реагира много чувствително на всяка липса на доверие и напротив – тя никога не разочарова непоклатимото доверие, съчетано и с търпение.

Колкото повече пари имаш възможност да пуснеш в „действие” за една добра сама по себе си работа, толкова по-големи са изгледите тези пари с течение на времето да ти се върнат с лихвите.

Следва продължение…

Из “Книга за Щастието” от Бо Йин Ра

spiralata.net

Тагове: , , ,

Коментирай