Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Активният пацифизъм на Айнщайн

На фона на критичната ситуация между Русия и Украйна и опасността от голям въоръжен конфликт, всички разумни хора все по-силно жадуват  мир. Историята се повтаря и повтаря, ние не се учим и не се учим. Дано всички се вслушаме в словата на великия Алберт Айнщайн:

Изглежда така, сякаш водещите държавници на съвремието наистина се опитаха да осигурят постоянен мир. Но неспирното натрупване на оръжия показва твърде ясно, че те са в неравна битка с враждебните сили, които се подготвят за война. По мое мнение спасението може да дойде единствено от самите народи. Ако те пожелаят да прекратят деградиращото робство на военната служба, трябва да се обявят без колебание за пълно разоръжаване. Докато съществуват армии, всеки сериозен конфликт ще води до война. Един пацифизъм, който не се опитва да предотврати въоръжаването на нациите, е и ще остане негоден.

Източник на цитата:

Алберт Айнщайн, Активен пацифизъм, есе. От книгата “Как виждам света”, Издателство Ciela 2018 г.

Коментирай