Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Guerrilla Marketing

Guerrilla Marketing Създател на новата философия за маркетинга “Guerrilla Marketing” е Jay Conrad Levinson , който лично проповядва и използва тази нова концепция, като Creative Director на Leo Burnett Advertising в Европа, след това като Senior Vice President на J. Walter Thomson в Америка и понастоящем като основател на Guerrilla Marketing International. Mного от утвърдените MBA програми в света включват “Guerrilla Marketing” и това е свидетелство за нарастващия интерес към тази нова философия.
Вместо да инвестира само пари в маркетинг процеса “Guerrilla Marketing” инвестира време, енергия и въображение. Той използва знанията на психологията и действащите закони на човешкото поведение, а не “предположението” в маркетинга. Единицата-талон за измерване на ефективността на “Guerrilla Marketing” е печалбата. Този тип маркетинг е природата на малкия и средния бизнес. Вместо да вярва, че едно единствено средство като рекламата например, или страницата в Интернет работи, “Guerrilla Marketing” знае, че само интегрираният маркетинг дава положителен резултат и Ви предоставя над 100 маркетинг средства; рекламата е само едно от тях. “Guerrilla Marketing” устремено се посвещава към последващи действия, след като клиентът вече е закупил стока или услуга и създава дълготрайни взаимоотношения. Той Ви окуражава да се чувствате удобно, използвайки технологиите. “Guerrilla Marketing” се опитва да получи съгласие чрез маркетринга, а не продажба на всяка цена още от първия път, като след това използва това съгласие или “позволение”, за да маркетира продуктите и услугите само към тези, които проявяват интерес. Така повишава и ефективността от неговото използване. “Guerrilla Marketing” Ви екипира със средства и тактики, при които инвестирате по-малко пари, получавате повече продажби и постигате по-голяма печалба.

“Guerrilla” мениджърът

Първата и най-съществена отличителна черта на “Guerrilla” мениджърът е, че той планира отпред назад. Започва с поставянето на цели за бъдещето, след което преминава обратно в сегашния момент и начертава пътя за постигането на тези цели. Ако си позволите да визуализирате успеха, лесно ще намерите пътя към него. “Guerrilla” мениджърът се стреми към дългосрочни взаимоотношения с клиентите. Той много добре знае безчислените ползи от дълготрайните взаимоотношения и прави всичко по силите си за да ги създава и да ги поддържа постоянно. “Guerrilla” мениджърът отлично знае, че му струва 6 пъти по-скъпо да продаде нещо на потенциален клиент, отколкото да продаде същото това нещо на съществуващ клиент. Едно е да знаеш стойността на дълготрайните взаимоотношения, aбсолютно различно е да се ангажираш с действия, които да зародят възхитителни връзки и да ги поддържаш постоянно. “Guerrilla” мениджърът знае, че близо 70% от загубения бизнес не се дължи на лошо качество или обслужване, а на факта, че клиентите се игнорират след продажбата. “Guerrilla” мениджърът знае, че най-добрият маркетинг от всички е този, който увлича след себе си переспективните клиенти и информира настоящите. Той изгражда доверие и приканва към покупка. Най-доброто и уникалното при него е, че той достига до хората. Затова, истината за хората ще Ви помогне да бъдете далеч пред конкуренцията и да владеете съзнанието на Вашите настоящи и бъдещи клиенти.

Жанет Найденова
Маркетинг консултант
JNN Консулт

Виж цялата статия тук

Guerrilla Marketing Радио

Тагове: , ,

Коментирай