Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Нийл Доналд Уолш и приемането на парите

Ще обясня всичко това по-късно, но преди да навляза в него, както казах преди минута, преди подробно да го изясня, искам да споделя още някои мисли, които съм забелязал, че блокират хората и не им позволяват да постигнат благополучие. И такива, които са блокирали и мен и не са позволявали аз самият да постигна благополучие. И ще поговоря за благополучието под формата на долари и центове и физически неща. Защото няма нищо лошо да наречем и това изобилие.
Не искам да останете с впечатление, че твърдя, че това не е изобилие и че единственото изобилие и благосъстояние, което съществува, е това, за което говорихме току-що.

Напълно е нормално да наричаме цялата тази физическа материя (парите, сметките, плащането в брой, великолепните стъклени съдове или антики и прекрасните материални неща в живота) също като благосъстояние. Никак не искам да изключа този вид изобилие от категорията на житейския опит, която наричам благосъстояние. А тъкмо това съм правел годни наред. Искам да кажа, че в известен смисъл… аз го наричах благосъстояние, но не ми харесваше да го приемам така. Ще се опитам да ви обясня.

Мнозина поддържат мисълта, че парите са априори нещо лошо. Не зная дали Вие мислите по този начин. Но някои хора таят подобна мисъл почти несъзнателно. С други думи, ако ги запитате съвсем направо: „Мислите ли, че парите са нещо лошо?” Те ще ви казват, „Не, парите са нещо хубаво”. Мнозина биха ви отговорили така. Но те постъпват така, сякаш парите са нещо лошо.

Ще ви дам един пример. Познавам човек, който никога не би признал, че в него се е загнездила идеята, че парите са нещо лошо. За него, фактически парите са нещо добро, но той ви прави някаква услуга, например закарва ви до летището, което значи, че кара два часа до летище „Феникс” и обратно и когато ти слезеш на „Феникс” и кажеш: „Позволи ми да ти оставя само няколко долара за бензин”, ти чуваш в отговор: „О, не, не. В никакъв случай, в никакъв случай”.

Не ви ли се е случвало някой да ви направи услуга и когато му предложите малко пари просто като компенсация за разходите, които е направил, той не иска да приеме парите? Какво смятате, че е това? Той е щастлив да приеме вашата благодарност, но не желае да приеме вашите пари. Защото по някакъв начин да приеме пари за добрината, която е направил, му се струва някак си като че ли омърсява добрината. Нали разбирате, това го свежда до ниво, което започва да ви се струва малко обидно. Между другото, такова отношение на мен лично не би ми се сторило обидно. Така че, ако някой пожелае да ми даде пари за това, че съм направил нещо хубаво, трябва само да ми каже. Ще взема всички пари в стаята. Това понякога е трудно да бъде казано, защото хората искат да мислят: „О, Нийл е наистина е духовен човек. Той не би трябвало да говори такива неща.” Аз обаче ще говоря такива неща.

Навремето познавах един човек на име преподобният Ике, Който обичаше да Казва: „Обичам парите и парите ме обичат.” Това е велико послание: Аз обичам парите и парите обичат мен. Аз не бих се наел да твърдя, че в моята вселена Бог е всичко, само не и пари. По-скоро заявявам, че Бог е всичко, включително и пари; парите са само друга форма на енергия, Която ние наричаме Бог.

Нийл Доналд Уолш

“Разговори с Бога”
spiralata.net

Коментирай