Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Обща релаксация и контрол на стреса

Уилям Хюит

ТОЗИ САМОХИПНОТИЧЕН запис ще ви върши чудесна работа всеки път, когато искате да релаксирате, да се освободите от стреса или напрежението, когато просто искате да се почувствате добре. Хубаво е да го слушате като подготовителен етап и преди работата по други хипнотични записи, за да можете по-добре да се адаптирате и да получите добри резултати от хипнозата. Можете да използвате този запис толкова често, колкото искате. Препоръчвам ви да го слушате поне веднъж седмично, за да контролирате по-добре живота си.

Сценарий на записа, посветен на релаксацията
Затворете очи и поемете дълбоко дъх, после издишайте до дъно, докато изпразните дробовете си. Изкарайте целия въздух от тях. Повторете действието. Просто се отпуснете и издишайте целия въздух. Направете го трети път, но сега задръжте дъх, след като сте напълнили дробовете си с чист, освежаващ и успокояващ въздух. Задръжте. Не отваряйте очи. Издишайте полека и почувствайте как напълно се отпускате.
Съсредоточете вниманието върху коленете си и отпуснете всичко под тях. Отпуснете прасците. Отпуснете глезените. Отпуснете стъпалата. Отпуснете и пръстите на краката. Сега всичко под коленете ви е освободено и отпуснато. Отпуснете и бедрата колкото можете повече. Нека просто се отпуснат на стола разхлабени и тежки. Отпуснете хълбоците, отпуснете талията. Сега отпуснете гръдния кош колкото можете повече. Нека дишането ви стане по-леко и по-дълбоко, по-равномерно и по-релаксирано. Сега отпуснете раменете. Нека мускулите по раменете ви станат тежки и отпуснати. Още по-отпуснати, съвсем отпуснати. Разхлабете врата и гърлото. Нека главата просто да клюмне, докато всички вратни мускули се отпускат. Сега отпуснете лицето си колкото може повече. Нека стане гладко и отпуснато, релаксирано и податливо, челюстта ви да увисне и да се отпусне, зъбите почти да не се докосват. Всичко е гладко, отпуснато и податливо. Отпуснете колкото може повече мускулчетата около клепачите. Почувствайте как клепачите стават по-тежки и по-гладки. Все по-отпуснати и по-отпуснати.
Сега искам да си представите как цялото напрежение, скованост, всичките ви страхове и тревоги изтичат от вас през темето ви. Нека се стекат по лицето и шията, после по раменете, гърдите, талията, хълбоците, бедрата, коленете, прасците, глезените и стъпалата, да стигнат чак до пръстите на краката. Цялата ви напрегнатост и скованост, всички ваши страхове и притеснения сега се отцеждат през върховете на пръстите на краката и вие се отпускате все повече и повече.
Ще направим това упражнение за релаксация още веднъж. Този път искам да се отпуснете още по-пълно и по-цялостно отпреди.
Отново съсредоточете вниманието върху коленете си и отпуснете всичко под тях. Отпуснете прасците. Отпуснете глезените. Отпуснете стъпалата. Отпуснете и пръстите на краката. Сега отпуснете и бедрата още повече. Нека бедрата ви се отпуснат тежко и неподвижно на стола. Отпуснете хълбоците и талията си. Почувствайте как отпускането навлиза в гръдния ви кош. Отпуснете жизненоважните органи в гърдите – сърцето, белите дробове, позволете на дишането да стане по-интензивно, по-равномерно, все по-релаксирано. Сега отпуснете раменете още повече. Още по-дълбоко релаксирани. Отпуснете врата и гърлото. Сега отпуснете лицето си колкото може повече. Нека стане гладко и отпуснато, релаксирано и цялото податливо. Отпуснете колкото може повече мускулчетата около клепачите. Почувствайте как клепачите стават по-тежки и по-гладки. Все по-отпуснати и по-отпуснати.
Ще направим упражнението за релаксация още веднъж. Този път искам да се отпуснете изцяло. Няма от какво да се страхувате, непрекъснато ще ме чувате, затова премахнете всички задръжки и се оставете да потънете в най-пълна релаксация.
Отново съсредоточете вниманието върху коленете си и отпуснете всичко под коленете. Отпуснете прасците. Отпуснете глезените. Отпуснете стъпалата. Отпуснете и пръстите на краката. Сега отпуснете изцяло и бедрата. Почувствайте как хълбоците ви са завладени от цялостно и дълбоко отпускане. Усетете го как се изкачва към талията, навлиза в гърдите, раменете, тежки и отпуснати, напълно отпуснати. Сега това тежко сковаващо усещане влиза в гърлото и шията ви, плъзва по цялото ви лице. Лицето ви е гладко и отпуснато, напълно податливо и отпуснато, тежкото отпускане се вмъква в очите и в клепачите ви. Клепачите ви са така тежки и така гладки. Още по-дълбоко отпуснати.
Искам сега да си представите, че гледате една черна дъска. На нея има кръг. Напишете в него буквата Ь. Сега я изтрийте оттам. Изтрийте и кръга. Забравете за черната дъска и още повече се отпуснете.
След малко ще започна да броя в обратен ред от 100. Искам да броите на ум с мен. Казвайте си всяко число, както го казвам аз, а после, когато ви помоля, изтрийте числото от ума си и се оставете да релаксирате още по-дълбоко. 100… кажете 100 на себе си. Сега го изтрийте от ума си и навлезте още по-надълбоко. 99… и го изтрийте съвсем. 98, изтрийте. 97, изтрийте така пълно, че да няма нищо, а после продължете още по-надълбоко в дълбоките води на релаксацията.
Съсредоточете вниманието си върху връхчето на носа си. Задръжте вниманието си умерено фокусирано върху него, докато в един момент цялото ви внимание бъде насочено към моя глас. Когато дойде този миг, забравете за носа си, просто слушайте гласа ми и все повече и по-дълбоко се отпускайте. И докато държите вниманието си умерено съсредоточено върху връхчето на носа си, аз ще ви поведа през четирите по-дълбоки равнища на релаксацията.
Ще ги нарека с буквите от азбуката. Когато стигнете първото равнище – А, ще бъдете десет пъти по-отпуснати, отколкото сте в този момент. Тогава от равнище А ще слезем на равнище Б, а когато стигнем там, ще бъдете десет пъти по-спокойни, отколкото преди това. От равнище Б ще слезем по-надолу, към равнище В. Щом стигнете на равнище В, ще бъдете още десет пъти по-отпуснати, отколкото преди. След това от равнище В ще слезем още по-надолу към най-дълбоко равнище на релаксация – Г. Когато стигнете равнище Г, ще сте още десет пъти по-спокойни, отколкото преди. Сега плувате свободно, два пъти по-надълбоко с всяко издишване. Два пъти по-надълбоко с всяко издишване. Китките и пръстите ви са така отпуснати и тежки, стават все по-тежки и по-тежки. Почувствайте как нараства тежестта в китките и пръстите ви. Тежки… по-тежки… още по-тежки, докато станат толкова тежки, че все едно са пълни с олово. И това чувство на дълбоко отпускане и тежест сега плъзва нагоре по ръцете ви. Почувствайте как се изкачва още по-нагоре по ръцете. Потича нагоре по раменете, шията, лицето, очите. Залива веждите, челото, изкачва се към темето. Чувството на дълбоко отпускане и тежест потича надолу към тила, стича се отзад по главата ви, слиза по врата. Сега наближавате равнище А.
Вече сте на равнище А и навлизате все по-надълбоко. Пет пъти по-надълбоко с всяко издишване. Пет пъти по-надълбоко с всеки дъх. Мисълта ви е неподвижна и спокойна. Не мислите за нищо. Твърде отпуснати сте, за да мислите. Твърде удобно сте се разположили, за да мислите. Отпуснатата тежест в мисълта ви потича по лицето и очите. Тече надолу по шията и по гърдите ви. Стича се по талията, хълбоците, бедрата, коленете, прасците, глезените, стъпалата и пръстите на краката. Сега наближавате равнище Б.
Вече сте на равнище Б и плувате все по-надълбоко. Носите се леко и спокойно, идеално отпуснати. Ръцете и китките ви са така отпуснати и тежки, че ги усещате като греди. Ръцете и краката ви са вдървени, сковани, тежки… не можете да ги помръднете. Ръцете и краката ви са от олово. Наближавате равнище В.
Вече сте на равнище В и навлизате още по-надълбоко. Потъвате в стола. Потъвате по-дълбоко и по-дълбоко, идеално отпуснати. И докато плувате още по-надълбоко, ще броя в обратен ред от 15 до 1. Всяко число, което изричам, ще ви отвежда по-дълбоко и по-дълбоко, а когато стигна до 1, ще бъдете на равнище Г. 15, по-надълбоко, 14, още по-надълбоко, 13… 12… 11… 10… 9… 8… 7… 6, отпуснете се изцяло 5… 4… 3… 2… 1, така дълбоко, така сънено, така тежко, така мъгляво.
Сега сте на равнище Г и продължавате да се носите все по-надолу. Вече няма граници… няма граници. Продължете да се носите още по-надълбоко и по-надълбоко, съвършено отпуснати, все по-надълбоко с всяко вдишване.
Докато продължавате да се носите все по-надълбоко, съвършено отпуснати, ви предлагам следните внушения, които ще ви бъдат полезни.
Като използвате този и други самохипнотични записи, вие получавате възможност да упражнявате повече контрол над живота си и да го обогатявате, като разрешавате проблемите си.
Тези състояния на дълбока релаксация са много благотворни за умственото и физическото ви здраве.
Винаги ще бъдете уверени и спокойни, независимо какво става наоколо ви. Можете да контролирате всичко, което се случва, съсредоточено, зряло и ангажирано. Защото все по-добре се научавате да контролирате собствения си живот. Вече няма да позволявате на други хора или на събития, или на страхове да ви притесняват или да ви причиняват стрес. Вие се контролирате и това ви харесва. Ще бъдете спокойни, релаксирани, уверени и винаги ще се контролирате.
Учите се да релаксирате… да се освобождавате от всички тревоги, да не се безпокоите. Защото сега контролирате всички аспекти от живота си. Вече няма да позволите на тревогата, напрежението или нервността да ви спъват. Ще забележите, че всеки ден все повече релаксирате. Ще усетите как ставате все по-спокойни и се контролирате повече отпреди.
Всеки ден ще забелязвате, че поведението ви става все по-философско и не изпитвате сериозни притеснения за всекидневните житейски проблеми.
Ще се чувствате отпочинали, бодри, свободни.
Сега повторете следващото внушение на себе си точно така, както го казвам аз:
“Всеки ден във всяко отношение ставам по-добър, още по-добър и все по-добър.”
Сега си поемете дълбоко дъх и се отпуснете.
Следващия път, когато чуете гласа ми на записа, ще се отпуснете десет пъти по-надълбоко, отколкото сега. Внушенията, които ви давам, тогава ще навлязат десет пъти по-надълбоко във всяко равнище на съзнанието ви.
След малко ще ви събудя. Когато се събудите, ще се почувствате отпочинали и ще бъдете напълно освежени. Пълни с енергия. Ще се чувствате прекрасно. Ще продължите да се чувствате релаксирани през целия ден и през цялата вечер ще бъдете добре. Довечера, когато бъдете готови да заспите, ще спите непробудно цялата нощ. Първото нещо, в което ще бъдете сигурни, е, че ще има утро и вие ще се събудите във върховно настроение.
Сега ще започна да броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворите очи, ще се събудите и ще бъдете добре – освежени, бодри и в прекрасно настроение. Ще се чувствате направо страхотно! 1… 2… полека се събуждате. 3… На 5 ще отворите очи ще бъдете напълно будни и ще се чувствате добре, ще се чувствате по-добре, отколкото преди. 4… 5.
ЩРАКНЕТЕ С ПРЪСТИ
Отворете очи, напълно будни, чувствате се добре, по-добре отпреди. И това е така!

Уилям Хюит

„Автохипноза за по-добър живот – съзидателната сила на собствения ви глас”

www.spiralata.net

Тагове: , , ,

Коментирай