Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Как можете да помогнете на себе си, като насърчавате другите?

Извисеният човек насърчава хората в работата им

Д-р Робърт Стоун

Сентенцията може да се съкрати така: “Извисеният човек насърчава хората.” Може да бъде изяснена и ако се изкаже по следния начин: “Човек, който насърчава хората, се извисява.”
С други думи, ако подтиквате хората, вие стимулирате себе си.
Охо! Това означава ли, че началникът, с когото сте свикнали да работите, който критикува наляво и надясно, е на погрешен път? Да, той е на погрешен път. И ще си получи полагащото му се, което ще “падне” отгоре му, ако вече не се е случило.
Онзи, който предпочита да използва унизителни вместо насърчителни думи, го прави с мисълта, че като принизява друг човек, въздига себе си.
Вярно е тъкмо обратното. След малко ще видим защо е така.
Ло Фу е китайска поетеса и философка, живяла в средата на VIII век. Тя е голяма поклонничка на “И Цзин” и често прибягва до нея в творчеството си. Живее в Ханчоу, близо до знаменитото езеро Ву, по времето, когато Китай се радва на възхода на династията Тан, а това е един от най-великите периоди в неговата история.
Независимо че води твърде съзерцателен живот, Ло Фу събира много ученици, които обучава на благоговение пред живота, както и на методи за постигане на вътрешно спокойствие. Тя вярва, че човешко самоуважение може да се възпитава – това е стъпка, която винаги променя живота към по-добро.
Създателите на книгата “И Цзин” са знаели хиляди години преди нас онова, което ние едва сега започваме да разбираме: колко голямо значение има високото самоуважение за успеха на човека.
Спомнете си старата приказка – как кралят нахокал съветника си, съветникът наругал шута, шутът се развикал на прислужницата, прислужницата се сопнала на лакея, а лакеят ритнал кучето.
Униженията са заразителни. Както и насърченията. Напишете тази стара история по нов начин и може да получите нещо такова: родителят насърчава детето, детето благодари на учителя, учителят излъчва доброта към класа, класът постига висок успех, а когато учениците от класа завършват, са добра препоръка за училището.
Какво общо има това с вас? Много, много общо.

Спомняте ли си тази стара мъдрост от неизвестен автор:
“Нехайна дума спор запалва;
жестоката живот съсипва;
от остра враг ще си спечелиш;
суровата дори убива;
а мила дума изравнява пътя;
приятна дума светлина разлива;
уместна дума тежко бреме снема;
с любяща благодатен дар поемаш.”
Спор с кого? Чий живот съсипва? Чий враг? Кого убива? Чий път изравнява? Светлина над кого разлива? Чие тежко бреме снема? Кому дава благодатен дар?
На вас! На вас! На вас!
Думите, които избирате, за да влияете върху другите, се връщат обратно към вас. Може би хората са го разбрали интуитивно още преди хиляда години, в дните на “И Цзин”, но днес можем да го обясним и научно.
Това е проста обмяна на енергия. Каквото даваме, това и получаваме. Ако животът ни изразява нещо отрицателно в дума или деяние, Животът с главна буква дава нещо равно на това в замяна.
~От малък Филип е сигурен, че е изключителен. Често пъти е прав, макар никой друг да не го знае. Той е разстроен и казва на всекиго, че той, Филип, е много добър, като критикува всички и им казва колко грешат те. Но хората все по-малко мислят за него. Веднъж Филип чува как баща му го хвали пред един съсед. Съседът наема момчето на почасова работа. Това отчасти снема напрежението му. А и хвърля светлина върху онова, което той прави. Филип решава да отиде в другата крайност и да се самонасърчава – не като критикува другите, а като ги насърчава. Изведнъж връстниците му започват да го оценяват много високо. Днес Филип е уважаван учен.
Една сила действа във Вселената и по-специално в този свят, наречен Земя, и тя помага на всяко живо същество не само да оцелее, но и да се издигне до по-възвишена форма на живота. Тази сила се обозначава с една кратка дума, но ние ще използваме вместо нея думата “Създател”. Думата “Бог” е така изхабена от злоупотреби, че вече е загубила въздействието си.
Създателят ни помага да се издигнем до по-висока степен на битието, защото сътворението не е краен процес. То продължава да се осъществява. И всички участваме в неговата възходяща градация. Ние сме нещо като съсъздатели, заели сме се да изградим един по-добър свят, в който да живеем. Но… неангажирани в този процес и следователно неподобряващи самите себе си са разрушителите. Ако бяхте на мястото на Създателя, щяхте ли да подпомагате тях, а не съзидателите? Едва ли.
Вие можете изключително много да си помогнете, като бъдете създатели, а не разрушители. Това означава да се радвате на повече жизнена енергия, която позволява да излъчвате по-висока степен на благополучие, да действате по-умело, да показвате надеждна интуиция и да решавате по-трудни проблеми.
Едно момче пада от колелото си. Вие му помагате да се отърси от праха, да се качи на седалката и да продължи да кара уверено. Една девойка плахо е облякла нова рокля. Вие я хвалите, казвате й, че прилича на принцеса. Хазяинът се отбива за наема. Вие му казвате, че всичко в дома е чудесно, дори ако трябва да си затворите очите за някои малки проблеми.
Има много начини да помогнете на хората. Не само като преведете някоя сляпа жена през улицата. Нито пък само ако се усмихнете на някого и го потупате по гърба.
Джорджийн плаща част от таксата за колежа на дъщерята на бедните си съседи. Тя не иска нищо в замяна. Но независимо дали е искала или не, Вселената настоява, че доброто заслужава добро. Тя жъне успехи в кариерата си, дори по-големи, отколкото си е представяла.
Така че Вселената в съответствие със собствените си закони трябва да ви се отплати за безвъзмездно направените добрини. А отплатата на Вселената далеч надвишава минималната надница.

Д-р Робърт Стоун

“Живот без граници”

Издател: ИК “ЛИРА ПРИНТ”

Коментирай