Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Как да отстраним 50 % от безпокойството в нашата работа

Дейл Карнеги 

Франк Бетджер, един от водещите деятели на застрахователните компании в Америка, ми разказа, че на него му се отдало не само да намали безпокойството си по повод положението на работите му, но и почти двойно да увеличи своите доходи, използвайки аналогичен метод.
“Преди много години – казва Франк Бетджер – когато започвах своята дейност в качеството си на застрахователен агент, аз бях пълен с безграничен ентусиазъм и любов към своята работа. След това нещо се случи. Аз стигнах до отчаяние и почувствах отвращение към нея. Даже мислех за уволнение. Навярно аз бих изоставил тази работа, но изведнъж, една съботна утрин ме озари мисълта да седна и да опитам да си изясня причините за своите тревоги.
1. Преди всичко аз си зададох въпроса: “В КАКВО ИМЕННО СЕ ЗАКЛЮЧАВА ПРОБЛЕМЪТ?”. Проблемът се заключаваше в следното: аз извършвах огромно количество визити, а доходите ми бяха недостатъчно високи. Не лоши бяха делата ми с продажбата на проспекти, но след това Всичко се застопори, когато трябваше да сключвам договори за застраховка. Клиентите не рядко казваха: “Аз ще помисля по вашето предложение, мистър Бетджер, заповядайте по- късно.” Довеждаше ме до отчаяние необходимостта да губя време за допълнителни посещения на клиентите.
2. Попитах се: ” КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА?” Но за да мога да отговоря на този въпрос, трябваше да изуча фактите. Отворих своята регистрационна книга за последните дванадесет месеца и анализирах цифрите.
Аз бях направил потресаващо откритие! Именно тук черно на бяло беше написано че 70% от застрахователните договори се оформяха при първото ми посещение при клиентите 23% от застрахователните договори се сключваха от втората ми визита. И едва 7% от тях се сключваха след третата, четвъртата, петата и т.н. визити. Именно тези посещения ми отнемаха най много време и ми причиняваха колосално безпокойство. С други думи, аз губех буквално половината от своето работно време за дейност, която даваше само 7% от сключваните от мен сделки.
3. Какъв бе отговорът? Отговорът беше ясен. Аз прекратих незабавно всички визити след втората, а останалото си свободно време започнах да влагам в издирването на перспективни клиенти. Така почти удвоих стойността на всяка сделка!”
Както вече казах, Франк Бетджер е един от най-известните деятели в областта на застраховането в Америка. Той работи в компанията “Фиделити мючуел” във Филаделфия и оформя всяка година застрахователни полици за милиони долари. А е смятал да се откаже от своята кариера. Той е бил на границата на поражението. Само анализът на стоящите пред него проблеми го е извел на пътя на успеха.
Можете ли Вие да приложите тези въпроси за решение на вашите делови проблеми? Повтарям ви – те могат да съкратят вашето безпокойство с 50%. Ето тези въпроси:
1. В какво се състои проблемът?
2. От какво е предизвикан проблемът?
3. Какви са възможните решения на проблема?
4. Какво решение предлагате?

Заключение на част II
Основните методи на анализ на проблемите, предизвикващи чувство за безпокойство:
ПРАВИЛО 1: Спомнете си какво беше казал деканът на Колумбийския университет Хокес: “Половината от безпокойствата в света произхождат от хора, опитващи се да вземат решение без достатъчно знания за това, на какво да основат решението си.”
ПРАВИЛО 2. След като претеглите фактите, тогава вземете решение.
ПРАВИЛО 3: Когато решението е щателно подготвено и взето, действайте. Насочете силите си за изпълнение на приетото решение и не се безпокойте за резултата.
ПРАВИЛО 4: Когато вие или вашите помощници сте обезпокоени от някакъв проблем, отговорете на следните въпроси:
1. В какво се състои същността на проблема?
2. Каква е причината за възникването на проблема?
3. Какви могат да бъдат решенията?
4. 4 Кое решение е най-доброто?

Дейл Карнеги

„Как да престанем да се безпокоим и да заживеем пълноценен живот”

www.spiralata.net


Коментирай