Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Как да напишете автобиография?

Автобиографията или, т.н. CV (Curriculum vitae) създава първото впечатление за Вас пред работодателя или през служителя на отдел “Човешките ресурси” на фирмата. Първото впечатление е най-трайно и е важно автобиографията Ви да изглежда добре като оформление и като съдържание.

Има няколко цели, които трябва да преследвате, когато съставяте автобиографията си:

 • Да покажете на работодателя, че имате предимства пред другите кандидати за работа;

 • Да предоставите информация за Вашите опит, квалификация и умения;

 • Да докажете, че отговаряте на изискванията, които работодателят има към кандидата за длъжността;

 • Да дадете малко лична информация, ако такава е от значение за длъжността;

 • Да предизвикате интереса на работодателя към своята кандидатура.

Подгответе си няколко “модела” автобиографии. Те трябва леко да се различават, в зависимост от изискванията на длъжностите за които кандидатствате. Работодателят в автобиографията Ви най-напред ще търси информация, касаеща длъжността за която наема служител. Затова, във всяка от модификациите на автобиографията изпъквайте различните си умения и квалификации.

Лошо впечатление прави автобиографията, която:

 • Дълга (повече от 1-1,5 страници) и описателна;

 • Ксерокопие на “стандартната” Ви автобиография;

 • Написана на ръка;

 • Няма посочени реквизити за длъжността за която кандидатствате – наименование и, ако се изисква, референтен номер;

 • Съдържа неточни или лъжливи данни (рано или късно това ще излезе наяве).

 • Описва физическите Ви данни, ако те не се изискват от длъжността (например, ако искате да работите като фотомодел).

 • Има обидни квалификации на предишните Ви работодатели.

 • Има граматически грешки.


Автобиографията трябва да съдържа:

 1. Лични данни: трите имена, адрес, email и телефон за връзка, дата и място на раждане (последната информация можете да спестите преди интервюто), снимка. Не посочвайте електронният си адрес от вида bratched@abv.bg, а ползвайте нещо по-официално – Ivan_Petrov@abv.bg.

 2. Длъжността за която кандидатствате.

 3. Образование: Най-напред се посочва последното учебно заведение, където сте учили и се изброяват останалите.

 4. Професионален опит: Също се изброяват от последното работно място към първото. Акцентът трябва да бъде върху реалните дейност, които сте извършвали и отговорностите, които сте имали. (Ако имате много години трудов опит, можете да размените т.3 и т.4.)

 5. Умения и допълнителни квалификации: Тук се посочват такива, за които имате документ за завършено образование или квалификация. Например, чужди езици, счетоводство, компютърна грамотност, шофьорска книжка и др.

 6. Интереси: Тази част на автобиографията се попълва само, ако сте сигурни, че личните Ви интереси ще допринесат за работата, за която кандидатствате. Например, ако кандидатствате за ветеринарен лекар, можете да посочите, че Вашето хоби е да тренирате кучета.

 7. Препоръки: те се посочват ако работодателят изрично изисква да има такива.

Малък трик: Ползвайте изразите и терминологията, които са ползвани в обявата за работното място. Не винаги Вашите документи ще преглеждат самите работодатели. Най-често това са специалистите от отдел “Човешките ресурси”, а те не могат да разбират от всичко. “Коренната” разлика между “специалист в областта на математическата статистика” и “специалист – статистик” е видима само за тях, но не и за един математик.

Преди да пратите автобиографията:

 • Прегледайте я за грешки;

 • Помолете някой да я прочете, за да сте сигурни, че аргументацията Ви е добра, а стилът – четлив;

 • Проверете, вярно ли посочвате името и адреса на получателя;

 • Проверете датите и названията на учебните заведения и предишните Ви работодатели;

 • Проверете Вашите адреси и телефони, които сте посочили за връзка (как иначе ще Ви поканят за интервю?);

 • Оставете си едно копие – може би ще Ви потрябва по-късно, когато се подготвяте за интервю.

Пример:

Автобиография

Лични данни:

Име:

Дата и място на раждане:

Адрес, тефефон и email за връзка:

Милена Иванова Тодорова

18.05.1980г., София

1500 София, …………………..

е-mail: m_todorova@abv.bg

Позиция за която кандидатствам:

Специалист “Маркетинг”, Ref.№025

Образование:

1998-2004г.

1987-1998г.

Университет………, факултет …….., магистър ………

Езикова гимназия ………..

Професионален опит:

Септември 2004 – декември 2005г.

Декември 2005г. – ноември 2006г.

Ноември 2006г. – до н.м.

Фирма ……, длъжност …….. Професионални компетенции и дейности: …………..

Фирма ……, длъжност …….. Професионални компетенции и дейности: …………..

Фирма ……, длъжност …….. Професионални компетенции и дейности: …………..

Допълнителни квалификации и умения:

Английски език

Френски език

Счетоводство

Свободно владеене писмено и говоримо. Удостоверение след завършена езикова гимназия. Сертификат …..

Добро владеене писмено и говоримо. Допълнителна квалификация в……. учебно заведение, 2004г.

Диплома на ……… учебно заведение, 2006г.

Karierist.com

Тагове: , , ,

1 Коментар

Trackbacks

 1. Историята богат татко, беден татко | Богатство.net

Коментирай