Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

ERP: Управление на продажби и дистрибуция

ERP продажби и дистрибуция

Софтуерните системи за управление на бизнеса (ERP) отдавна са необходим и незаменим инструмент на съвременния мениджмънт. Те обхващат функционално всички процеси в компанията, като условно са разделени на модули, кореспондиращи на различните отдели и дейности. Днес ще ви представя основните функционалности и сценарии, които би трябвало да има модулът за управление на продажбите и дистрибуцията (да не се бърка със CRM – управление на взаимотношенията с клиентите), като за база съм взел функциите от SAP, която се е наложила като стандарт в ERP.

1.1 Сценарии

1.1.1 Управление на продажбите на продукти и стоки

 Поръчка
 График на доставките
 Издаване на фактури
 Статистически данни

1.1.2 Управление на продажби на услуги

 Поръчка
 Издаване на фактури
 Статистически данни

1.1.3 Управление на продажби на продукция на ишлеме

 Поръчка
 Изготвяне на фактури
 Статистически данни

1.2 Функционалности

1.2.1 Продажби

 Функции за дейности преди продажбата (Въвеждане на запитване за оферта за нови или вече съществуващи материали, въвеждане на офертата, с или без връзка със запитването)
 Въвеждане на договори
 Въвеждане на поръчки за продажба
 Въвеждане на поръчки за ишлеме
 Въвежданена поръчки за продажба на стоки с автоматично създаване на заявка за доставка.
 Въвеждане на договори с клиенти с договорените цени за продажба на определени стоки, условия на плащане и транспортни разходи. Създаване на поръчка, с референция към договора. Актуализация на данните за валидност и реализираното количество по договора и проверка за достигане на краен срок за валидност или максимално количество по договора.
 Цикъл на проследяване на неизпълнени или закъснели или на поръчки в процес на изпълнение
 Контрол на наличността – блокиране на складови наличности за поръчка
 Цикъл на проследяване на връщания на стоки от клиенти, възможност за ценообразуване с референциа към първоначална фактура и копиране.
 Следене на няколко продавача за един клиент и избор на нужния продавач по време на вписване на поръчката на клиента.
 Въвеждане на доставяне на мостри
 Кредитен контрол
 Категоризация на клиенти (висок-нисък риск)
 Определяне на кредитните лимити на клиентите
 Контрол за превишаване на лимити при въвеждане на поръчка – блокиране на поръчка
 Списъци с клиенти с показване процент на покриване на кредитен лимит за всеки клиент
 Списък с блокирани поръчки

1.2.2 Дистрибуция / доставки

 Частични доставки по поръчка с автоматична актуализация на информацията в поръчката. (Backorder)
 Групово създаване на доставки по завод (отдел) – пункт на експедиция – дата на доставяне.
 Групиране на поръчки в една доставка
 Актуализация в реално време на движенията по склад и в счетоводство (отчетна стойност)
 Групиране на доставки по товари
 Пакетиране
 Определяне на партидите
 Отпечатване на окомплектовъчна ведомост
 Определяне на изискванията за опаковане – контейнери, каси – по поръчка.
 Издаване на списък с опакованите продукти – опаковъчен лист (Packing List).
 Издаване на останалите документи – сертификат за произход, спецификация на изделие
 Издаване на складови разписки, товарителници и др.

1.2.3 Фактуриране

 Възможност за фактуриране на изписвания с една фактура
 Възможност за промяна на цени или отстъпки за определена поръчка по време на фактуриране
 Контролен списък на фактури
 Списък на доставки за фактуриране
 Про-форма фактури
 Клиринг
 Издаване на товарителница, фактура, кредитно известие, Intrastat на продажби

1.2.4 Справки, помощни средства, Информационна система за продажбите

 Намиране на поръчка по клиент или артикул
 Списък на оферти с определен срок на валидност
 Списък за договорени доставки-споразумения (договори)
 Списък на поръчки с непълни данни, при въвеждане
 Списък със блокирани поръчки
 Списък с поръчки блокирани за фактуриране
 Списък с поръчки по дата на изпълнение
 Контролен списък на поръчки
 Списъци с поръчки по статус (отворени, затворени, частично затворени)
 Търсене на доставка по клиент или артикул за времеви диапазон ( срок, дата на валидност)
 Списък на доставки с непълни данни, при въвеждане
 Контролен списък на доставките
 Контролен списък на нефактурирани доставки
 Търсене на фактура посредством клиент или артикул по времеви диапазон (срок, дата)
 Контролен списък на фактурите
 Ценоразписи и отстъпки / за клиент
 Ценоразписи и отстъпки / за материал
 Отстъпки / за група материали
 Отстъпка / за група клиенти
 Комисионни на представители
 Логистичната информационна система на SAP осигурява допълнителни справки за наблюдение и задълбочен анализ на продажби, доставки и фактуриране.
 Определяне на таргети на продажби по категория продукти

Изображение: priamsoftware.com

Тагове: , , ,

1 Коментар

Trackbacks

  1. SAP Лего for dummies | Богатство.net

Коментирай