Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Фейсбук се промени…

Фейсбук

Фейсбук се промени. Всички коментари и харесвания вече стават публично достъпни в Google. Моля, направете ми услуга: Поставете мишката в/у името ми, изчакайте да се появи малкото прозорче, кликнете в/у “абониран” (subscribed) и отмаркирайте “изказвания и харесвания”. По ваша молба ще направя същото и за вас. Така коментарите ни за близки и приятели няма да стават публични. Благодаря. Копирайте това като ваш статус, ако не желаете и най-малкото ви действие да бъде виждано от всички в менюто отдясно. Благодаря!

Не знам на вас, но на мен вече лошо ми става от този статус. Да, Фейсбук се промени, променя се и най-вероятно ще се променя, но въпросният омразен текст е истински шедьовър на e-дяволите, забъркващи късокраки и досадни онлайн лъжи. Единият от сигурните признаци е, ако в статуса се мъдри словосъчетанието “Копирайте това като ваш статус, ако…”. Фейсбук не е отворен за Google, поне не в това отношение. Всеки може да се опита да потърси статусите и харесванията си в Гошо, и да ми се обади като ги намери. Разбира се, инструкцията по-горе върши някаква работа – особено ако тайно си мечтаете приятелите ви да не виждат нищо от вас.

Ако не ми вярвате – вижте какво е казал Лао Дзъ за Фейсбук.

Тагове: , , , ,

Коментирай