Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Ще поскъпват ли още имотите у нас?

 

България има ограничени инвестиционни варианти, и като добавим народопсихолигията, имотите винаги са били много важни тук. Вече много време е актуален въпросът, дали ще има стабилизиране или корекция в цените на имотите у нас, сега е още по-интересен, предвид ипотечната и финансова криза. Ето една гледна точка, публикувана във в. Монитор от 21.3.2008 г.:

Жилищата поскъпват с 13-14% годишно до 2012-а

Фундаменталните фактори, влияещи най-силно на цените на жилищата в България в средносрочен план (до 2012 г.), остават относително позитивни въпреки ипотечната криза в някои западни държави. Без отчитане на риска от голям външен шок, водещ до значителен изходящ капиталов поток от България (т.е. масови разпродажби), те поддържат прогноза за средногодишен ръст на цените от 13-14% за следващите 5 години. Това се прогнозира в доклад на Industry Watch за пазара на жилища в България през първото тримесечие на 2008 г.

Доходите ще растат с изпреварващ темп поради растяща заетост и повишена производителност. Обемът на жилищните кредити ще продължи да нараства с изпреварващи темпове, докато коефициентът на проникване се изравни с този в страните от Еврозоната.

Има вероятност част от международните финансови институции да ограничат ресурсите, насочвани към жилищно кредитиране и към инвестиционни проекти в “нововъзникващи икономики” включително България.

Пазарът на имоти ще бъде пряко засегнат основно в два сегмента – големите проекти, които се финансират от институционални инвеститори, и ваканционните имоти. Затрудненият достъп до финансиране, както и промяната в очакванията за бъдещето на глобалния пазар на имоти, вече ограничиха търсенето на имоти в курортите от купувачи от Великобритания и Ирландия. От своя страна свиването на продажбите в тези сегменти ще доведе до намалено търсене на земя. Това ще ограничи трансфера на капитал към местни лица – продавачи на парцели, които са сред основните „двигатели” на търсенето на градски жилища.

Източник: www.imot.bg

Коментирай