Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

България: слънце, море и планини

„ДайдЖест недвижимости” чрез сп. “Индекс имоти”, 19 юни 2007

Наскоро представител на българското Национално сдружение „Недвижими имо­ти” спомена в радиоинтервю, че нефтени компании от Русия, Велико­британия и Израел проявяват инте­рес за строителство на жилищни комплекси от затворен тип в бли­зост до Варна. По думите му в покрайнините на града се изграждат пет комплекса, които ще се използ­ват от тези компании, а освен на­шествието по Черноморието неф­тените инвеститори проявяват ин­терес към планинския курорт Пампорово и към живописните села Арбанаси и Боженци.

Петролните корпорации са малка част от чужденците, които в по­следно време имат интереси в Бъл­гария, писа по този повод руското списание ,Дайджест недвижимости”. Търсенето е много разнообраз­но, и то не само за затворените жи­лищни комплекси. Като цяло геогра­фията на чуждестранните купувачи в страната е много широка, анали­зира изданието.

Психологическият Комфорт +28 градуса

Наскоро в един интернет сайт бе пусната анкета, в която на участниците се задава въпросът защо биха купили недвижим имот в България. Някои от вариантите за отговор включваха бизнес в България, това, че стра­ната е вече в Европейския съюз и е удобно да се пътува от нея из Европа, изгодна е и засега все още не много скъпа инвестиция и др. Но без­спорният номер едно е отговорът: „Страната ми харесва – има слънце, море и планини”.

Това ни кара да се замислим дали не е дошло времето, когато цената няма да е най-важният фактор при вземането на решение за инвестиране, пише списанието.

България има много природни преимущества пред своите конкуренти най-вече пред горещото Средиземно­морие. Климатът е много по-мек. Лятото температурата на възду­ха рядко се качва над +28 градуса по Целзий. Затова пък водата се загрява до 25 градуса над нулата. Прибавете към това и екологично чисто море и почти идеално пясъчно дъно.

През зимата географското разположение на България осигурява на планинските курорти стабилна снежна покривка.

Последната суха зима много ски курорти във Франция, Австрия и Швейцария не успяха да открият сезона, докато българските Пампорово и Боровец работеха на максимални обороти, а управата на Банско (което авторитетният германски Вестник Die Zeit определи като най-значимия зимен курорт в Източна Европа) заяви, че тази година град­чето е приело един милион турис­ти.

Не е маловажно, че българи и рус­наци изповядват една вяра. Общото минало на двата народа позволява да се говори на един език и в прекия, и в преносния смисъл.

Точно затова България остава една от най-търсените дестинации на руския туристически пазар, а и на пазара на недвижими имоти, към който все повече поглежда руският инвеститор.

Постоянно растящи цени

Доскоро на руския пазар българската дестинация се характеризираше като икономична. Но днес меч­тата за евтина България е нереал­на. На мястото на думата иконо­мична идва по-точната изгодна.

На фона на лудото изкупуване на различни недвижими имоти, годни за живеене, отдаване под наем, с търговско предназначение или в бъде­ще за препродажба цените продъл­жават да скачат (за последните 5-6 години в отделните областни центрове скокът е 150-200%, а в някои достигат и 350%).

Ръстът на цените ще продължава и след като страната вече е в ЕС. Например ВВС наскоро цити­ра британски анализатори да казват, че в България цените на земи­те ще скочат почти 10 пъти и това ще се дължи на измененията в българското законодателство в съответствие на европейските изисквания и норми, следователно сега е най-удобният момент за закупуване на земи.

Увеличението на цените на недвижими имоти за 2006 г. беше средно 8-15%, за 2007 г. се очаква да е 20%.

В София по данни на консултантската компания Соlliers International жилищата не поскъпват толкова драстично, но в някои недотам известни места, които изведнъж придобиват голяма популярност в ка­чеството си на курорт или балнеоложки център, стойностите в те­чение на няколко месеца скачат в пъти.

Въпреки това българското съот­ношение евро на квадратен метър не шокира никого. Според скорошно изследване на международната ком­пания „Ера” (ЕRА Real Estate) цените в София са най-ниските от европейските столици. Апартамент с две спални с площ 85 кв.м струва около 78 хил. евро, докато в Берлин е 180 хил. евро, в Лисабон – 185 хил. евро, във Виена – 231 хил. евро, в Мадрид – 357хил. евро и т.н.

Общността на чуждите инвеститори

Първите места в класацията на чуждите инвеститори в България се заемат от ирландци и британци, придобили голям опит в инвестира­нето в недвижими имоти в Испания, Португалия, Чехия и Кипър. Част от анализаторите предполагат, че 50% от сделките с недвижими имоти в България с чуждестранно учас­тие се падат на британците. А ако вярваме на анкета, проведена от агенцията „Макантъни риълти (МRI Overseas Property), 13% от англичаните са готови да инвестират в новоприсъединените към ЕС Румъния и България.

През 2001 г. чужденците са вложили в български имоти около 14 млн. евро, към края на 2005 сумата е пораснала на 320 млн. евро. За изминалата 2006 г. специалистите казват, че общите инвестиции в недвижими имоти са 10 млрд. евро, от които 2,5 млрд. евро се падат на чуждестранните граждани. И това е при положение, че сделките не се оформят на реалната им стойност, а на данъчна основа.

Чужденците докараха в България не само пари. Благодарение на тях в страната съществено се е увеличил обемът и качеството на строителството и се е вдигнало нивото на предоставяните услуги. Сигурно не всички от десетте хиляди аген­ции за недвижими имоти, работе­щи на територията й, отговарят на международните стандарти, но стремежът към по-качествено обслужване е вече налице.

Появата на големи ваканционни и затворени жилищни комплекси

със собствена инфраструктура е постижение на последните години. По-рано за най-престижни се смя­таха къщи, намиращи се в граници­те на града, а извън града не беше рядкост да се види разкошна вила, до която се разпада друга сграда от времето на социализма. Сега вилна­та зона около София е лукс, какъвто е за Москва Подмосковието.

Има интерес и към стари селски къщи, намиращи се на 10-15 км от морето, в екологично чисти райо­ни. Търсят се и земи, разположени в не толкова известни курортни центрове, но ставащи за застрояване с хотели и ваканционни селища. Също така има интереси и към ми­нералните извори и районите около тях. И това е само малка част от целия пазар за недвижими имоти, от които се интересува чужденецът.

На брега на морето е оживено

Най-търсените места на българския пазар за недвижими имо­ти си остават разработените черноморски градове Бургас и Варна (и техните области с известните ку­рорти Слънчев бряг и Златни пясъци). Не случайно по данните на На­ционалния статистическия инсти­тут на България цените в тези гра­дове са най-високите за страната на квадратен метър. Да бъде лидерството им безспорно, пречи само столицата, където недвижимите имоти са най-скъпи.

През есента на 2006 г. средната цена на квадратен метър в Бълга­рия е била 520 евро, докато в Бур­гас и Варна – съответно 755 евро на 1 кв.м и 820 евро на кв.м.

По-добре от планината е само планина

Второ по популярност направление на пазара за недвижими имоти в България е жилище в планински ку­рорт. По числеността на гостите зимните курорти Пампорово, Боровец, и особено в Банско не отстъпват на летните Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена.

Приватизираните и вече наполо­вина реконструирани Пампорово, Боровец и източноевропейската планинска Мека – Банско, привличат ог­ромен брой чуждестранни инвеститори. Руските са почти последни, но както казва в интервю посланикът на България в Русия Пламен Грозданов (самият той е страстен скиор), и в Банско вече се появяват „руски” селища.

Част от програмата за модерни­зация на курорта е и реализацията на строителни проекти в съседния Разлог. В перспектива тези места трябва да станат една модерна и луксозна курортна зона Разлог-Банско със свои СПА центрове и голф игрища.

Изграждането на нови жилищни сгради е основното направление в развитието на Банско. Само за ми­налата година обемът на строител­ство на жилищните площи в планинските райони на България се е удвоил и основната част се пада на Банско. Съответно и цените плътно се доближават към средноевропейските 1200 – 1400 евро за кв.м за апар­тамент в съвременен ваканционен комплекс.

На село

Руснаците все още не са настро­ени на вълна екологичен туризъм, докато западноевропейците, измъчени от цивилизацията, напълно оценяват неговите предимства. Затова британци, скандинавци, германци и др. активно изкупуват къщи и земи в българските села – ако за руснака 10-15 км от морето е отчайващо да­леч, западноевропеецът няма никакви проблеми.

Любителите на тишината, чис­тия въздух и здравословния начин на живот не са малко, така че в послед­но време селските местности, осо­бено в района на Централния Балкан, Родопите и др., започват да се развиват доста бурно.

Цените на недвижимите имо­ти растат, но не толкова активно. При това започват с доста нисък старт, след като до неотдавна декар земя можеше да се закупи за 50-100 евро.

Инвестиция в здраве

До неотдавна най-привлекателната инвестиция се е смятала тази в разбитите курортни комплекси на морето или в планината, докато сега истинският бум е в сферата на балнеологията.

По концентрация на минерални извори България заема едно от пър­вите места в Европа. Тя има между 500 – 2000 извора, но сега се използ­ват едва 30%, докато останалите търпеливо чакат своите нови ползватели. Освен че са толкова много, изворите са разпръснати из цялата страна, така че инвеститорът има възможност за избор на съчетание на СПА център с море и планина или СПА център със селски и екологичен туризъм.

Както отбелязва председателят на Националната асоциация по бал­неология и туризъм на България Цвети Миланова, „привличането на чуждестранни инвеститори е приори­тет на асоциацията, за който сме отворили и специален отдел. Специалистите от него са готови да предоставят най-пълна информация за състава на минералните води на един или друг източник, състояние­то на инфраструктурата към него и даже помощ при подготовката на нужните документи.”

Първооткриватели в сферата на балнеологията са британците и ир­ландците, след които идват гер­манците. Все по-често на сцената се появяват французи и израелци, а също така и руснаци. Така че българските специалисти вече говорят за „здравословен инвестиционен бум”.

Офиси

Независимо че развлекателно-търговски комплекси и офис цен­трове се строят навсякъде, главната тежест в сектора остава в София. Столицата, която се опре­деля като център на Балканите, в момента заема първо място в кла­сацията за най-изгодна инвестиция в офиси в Европа. Нуждата от търговски и индустриални имоти в българската столица е много го­ляма, а търсенето засега надхвърля предлагането, докато възвра­щаемостта от инвестициите се оценяват много високо – на 13-15% (според руското издание, а реално – на 7-9% – бел.ред.)

По мнение на анализатори един от ефектите след приемането на България в ЕС ще е в сферата на офис имотите. Ако пазарът сред­но разчита на 20% ст на цени­те, за на кв.м офис площи те мо­гат да скочат до 30-40%, а и повече. Големите световни инвестиционно-строителни компании, в това число и извън Европа, вече са усе­тили този потенциал.

В очакване на инвеститори

Абсолютно всички специалисти, свързани с инвестиционния пазар и пазара за недвижими имоти в Бъл­гария, смятат, че най-ползотворно ще е междурегионалното сътруд­ничество и съответно инвестиране в регионални проекти.

Строителството на туристически обекти в Благоевград и в Гоце Делчев, жилищни и СПА комплекси в Смолянска област, спортно-туристическия център „Перелик” в Родопите, калолечебница на езерото Тузла, планинския спортен комплекс в Берковица са само малка част от проектите, които са предложени на вниманието на чуждестранните, в това число и руски инвеститори.

За това помага и Законът за насърчаване на инвестициите, в рамките на който държавата е готова да отпуска земя за определени проекти, без да провежда търгове.

Вече има и реакция от страна на руски инвеститори. Пример е проектът, финансиран от руската страна, за построяване на вилно селище в село Стойките, близо до родопския курорт Пампорово.

Източник: http://www.bulgarianproperties.com/bg/Bulgaria_articles/digest_nedvijimosti_1705.html

Коментирай