Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Икономическият прогрес и ролята на държавата

В този сайт е качена книгата „Какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета” от Джеймс Гуортни и Ричард Строуп

От нея са и следващите „десет елемента на ясната представа за икономическия прогрес и ролята на държавата”:

1. Когато държавата защитава правата на индивидите и предлага стоки, които пазарите не могат да осигурят, то допринася за постигането на икономически прогрес

2. Държавната власт не е коригиращ механизъм

3. Разходите, които плащаме за съществуването на държавната власт включват:
(а) намаляването на продукцията на частния сектор като резултат от използуването на ресурсите от държавния сектор,
(б) разходите за осигуряване на данъчните постъпления и
(в) нереализираните изгоди от сделки, осуетени от правителството.

4. Ако не бъдат възпирани от законите, определени групи с общи интереси ще използуват демократичния политически процес за да ограбват данъкоплатците и потребителите.

5. Ако не са ограничавани от конституционни правила, законодателите биха гласували за бюджетни дефицити, които често са във вреда на националната икономика.

6. Когато държавата упорито подпомага определени хора за сметка на други, средствата започват да се плячкосват, вместо да се използват за производство.

7. Разходите за преразпределение на доходите от държавата ще са много по-големи от чистия приход на предполагаемите получатели на тези средства

8. Централизираното държавно планиране само заменя пазара с политиката. Такъв подход води до разхищаване на ресурсите и забавя икономическия прогрес.

9. Конкуренцията е също така важно за управлението, както и за пазарния механизъм. Конкуренцията между управленските структури, както и между държавните и частни предприятия, ще спомогне правителството да се превърне в слуга на народа.

10. Конституционните правила, които съчетават изискванията на политическия процес и на икономическия здрав разум, стимулират стопанския напредък.

Дано и нашата държава все повече се придържа към тези елементи, някои от които са ни до болка познати, особено т.4 и т.6.

Коментирай