Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Суинг чартинг метод на Уилям Ган – част 2

Основният План

Преди да дискутираме правилата, трябва да притежаваме ясно разбиране на дефинициите.

• Upswing: Отдолу нагоре. Посоката на суинга може да се промени във възходяща само ако пазарът направи два поредни по-високи върха. Ган също така е имал изискването за по-високи дъна, за да отчете промяна в посоката на суинга. В днешните динамични компютъризирани пазари, обаче, аз не използвам второто изискване.
• Downswing: Отгоре надолу. Посоката на суинга може да се промени само ако пазарът регистрира две последователни по-ниски дъна. И двата вида суинг се прилагат към всеки времеви период.
• Uptrend: Промяна на тренда от низходяш към възходящ. Нужен е пробив на най-близкия връх при низходящ тренд.
• Downtrend: Промяна в тренда от възходящ към низходящ. Нужен е пробив на най-близкото дъно при възходящ тренд
• Подкрепа: Подкрепата е дъното установено от ясно дефиниран предходен суинг. Докато цената не пробие под установеното дъно подкрепата е валидна.
• Съпротива. Съпротивата е върхът установен от ясно дефиниран предходен суинг. Докато този връх не е пробит съпротивата е валидна.

Основи на метода на Ган

Основната суинг чартинг техника е относително лесна, но все пак важна, защото поставя основите за по-добро разбиране на пазарите и суинг търговията по принцип.
Този метод на търговия е изграден върху дефинициите, които предходно очертахме. За целите на нашия анализ ще преобразуваме тези дефиниции в прости правила. Това са правилата за вход в позиция, както и правилата за стоп-лос и реверс на позиция. Никога не влизайте в позиция без стоп-лос, в случай че движението тръгне срещу вас. По този начин защитавате капитала си, предварително, задавайки максималния допустим риск. Сега ще представя hi-lo активатора – нов инструмент, който използвам като част от правилата.
Hi-lo активаторът служи за входна точка и пълзящ стоп (Повече за това по-късно, когато изложа правилата на Основния суинг метод на Ган). Hi-lo активаторът е 3-периодна просто плъзгаща се средна на върховете или дъната, но приложен по уникален начин. При изчисления в края на деня добавяме върховете (или дъната) на последните 3 периода и делим сумата на три. Тази сума трябва да включва последния бар. Резултата се нанася един период напред като хоризонтална линия, като по този начин имате хоризонтална точка за действие за следващия ден. При изчисления в реално време използваме върха (или дъното) за текущия ден, като по този начин си осигуряваме базисно ценово равнище, което да наблюдаваме през деня при действия в реално време.
Всички правила илюстрирани към Основия план и графиките ясно показват ефекта на hi-lo активатора. При задействане на сигнал за покупка, сел-стоп линията следва покачващия се пазар. При сигнал за продажба конфигурацията е обратна.
Тази стъпаловидна формация е лесна за визуално проследяване и веднъж свикнали с нея ще знаете, че трендът е възходящ, докато не видите затваряне под сел-стоп линията на hi-lo активатора. Активатора можете да нанасяте на ръка; аз го правих така в продължение на години. Простотата на hi-lo активатора може да ви подведе относно полезността му. Предлагам ви да го проверите преди да го пренебрегнете с лека ръка.

Робърт Краус е независим трейдър и президент на Fibonacci Trader Corp. Той участва в бестселъра на Jack Schwager – New Market Wizards. Статията е адаптирана от книгата на Краус – Съкровището на Уилям Ган. Основният суинг план представен тук е един от четирите плана – два end-of-day и два real-time плана за професионални трейдъри. За повече информация посетете www.fibonaccitrader.com

Източник: “Technical Analysis of Stock & Commodities”

1 Коментар

  1. Привет, бих искал да те помоля да ми обясниш “При изчисления в края на деня добавяме върховете (или дъната) на ПОСЛЕДНИТЕ 3 ПЕРИОДА и делим сумата на три.” Не мога да се ориентирам както точно обхащат те на, примерно, 4 часова или дневна. Благодаря предварително

Коментирай