Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Как да намалим риска при инвестициите?

инвестицииМного хора считат, че инвестирането е крайно рискова дейност, и те определено са прави. Защото ако се заниваме с нещо, което не познаваме добре, то определено носи висока степен на риск.

Затова, на първо място, човек трябва да се обучи добре в дадена сфера и чак тогава да се надява на успех. Разбира се, ние имаме една изконна българска черта, че сме специалисти по всичко, но това още не е засегнало инвестициите, а се ограничава до имотите, бизнеса, политиката и футбола.

Като говорим за намаляване на риска, един инструмент, който трябва задължително да се познава е опцията.

Опцията представлява договор, който дава правото, но не и задължението на купувача, да купи или продаде даден актив (акции, суровини, ценни метали, валути, борсови индекси и т.н.) на дадена цена и с определен падеж.
От другата страна, обаче, продавачът е длъжен да изпълни задълженията си по опцията, ако купувачът го изиска, за което получава премия.

Има два основни вида опции, които се наричат „обикновени ванила опции” (plain vanilla options):

1. Кол опция (call) – дава правото да се купи актив на определена ударна цена (strike price) и падеж (maturity,expiry date), като цената която се плаща се нарича премия. Притежателят на опцията разчита на покачване на цената на актива в бъдеще.

2. Пут опция (put) – дава правото да се продаде актив на определена цена и падеж. Съответно очакванията на купувача са цената на актива да се понижи.

Договорът за опции съдържа следните основни елементи и дефиниции:

вид – право да се купи (call) или продаде (put) актив

определя размера на актива (примерно 1000 акции)

цената на която би се изпълнила опцията

падеж/периода на изпълнение

премията – цената на опцията

В зависимост от падежа, опциите се делят на:

европейски тип – при който опцията може да се изпълни само на падежа.

американскиа тип – правото може да се изпълни по всяко време преди крайната дата.

бермудски тип – опцията може да се изпълни на няколко определени предварително дати.

В зависимост от моментното положение на ударната цена и текущата цена на актива, опциите се делят на:

At-the-money options – при които двете цени съвпадат.

In-the-money options – при CALL опции ударната цена е по-ниска от текущата, а в случаите на PUT – по-висока.

Out-of-the money options – при тях ударната цена е по-висока при CALL опциите и обратно, по-ниска при PUT от текущата цена на актива.

Освен класическите опции в наши дни стават популярни т.н. екзотични опции, като пример за такива са:

One-Touch Option – купувачът получава стойността на опцията, ако цената достигне до предварително определена цена преди падежа на опцията.

Double No-Touch Option – при тази опция има две бариери в цената – под и над настоящата, като купувачът получава компенсацията си, ако цената се движи в тези граници и не ги премине.

Double One-Touch Option – разновидност на горната, когато цената премине една от бариерите, купувачът получава стойността на опцията.

Knock-In Option – опцията започва да функционира като обикновена ванила опция, когато цената премине определено ниво.

Knock-Out Option – обикновена ванила опция, която престава да съществува, когато цената достигне определено ниво.

Рискът при покупката на опции е ограничен до премията, която се плаща. От друга страна, възможността за печалба е неограничена, което прави опциите привлекателни за търговия. Нещата стоят точно обратно при продажбата на опции и по тази причина не се препоръчва да се практикува от неопитни инвеститори.


Използван източник : Investor.bg

Тагове: , , ,

2 Коментара

  1. В днешно време всеки един се опитва да изкара прехраата си насочвайки се към собствен бизнес в който сам да си бъде шеф и да не се съобразява с нечии други изисквания освен тези на своите клиенти разбира се.Хубаво е че им подобни стаии, в които можем да видим полезни съвета и идеи ,които да ни помогнат да избегнем страшно много проблема.Ще се радвам ако ни пишете пак.На мен лично ми хареса доста тази опция, която започва да функционира като обикновена ванила опция, когато цената премине определено ниво.Звучи интересно и малко иновативно, все пак всичко по скъпва в даден момент и всеки иска още и още….

  2. Това е един доста сложен въпрос и определено трябва да се разгледа още.Според мен всеки един успял знае какви са рисковете и как да ги избегне , всеки си е изградил своя теория,която следва.Малко са тези,които ще излезнат и ще кажат истинските си методи на работа, тъй като това означава, че някой друг ще ги последва .Всеки един преди да предприеме какъвот й да е било бизнес е добре да помисли за всички минуси и най лошото от което може да излезе.Важно е да се играе с цената и да се купува от правилните хора.

Коментирай