Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Докъде стига диверсификацията?

Всички, които са инвестирали в ценни книжа, са чували този термин. Диверсифициран инвестиционен портфейл, съдържащ различни фондове или акции. Например, вие имате акции във взаимни фондове, и вашият портфейл включва фондове с акции на различни пазари, от различни индустрии, фондове с облигаци, секторни фондове, индексни фондове. По подобен начин може да се създаде и самостоятелен портфейл, без използването на взаимен фонд.
Една от главните цели на този подход е минимизиренето на риска от инвестирането само на едно място. Ако даден сектор, фонд или акция тръгне надолу – да сме застраховани от големи загуби.

Проблемът идва ако цялата борса или пазар тръгнат надолу.

В такъв случай трябва да разширим това понятие и да инвестираме също в имоти и бизнес, в нещо, което не зависи от пазарните тенденции така пряко, или поне зависи различно.

Инвестирайки по такъв начин, диверсифицираният подход ще ни даде множество различни източници на доходи, които имат по-голяма степен на независимост един от друг, и по този начин наистина ще намали риска от загуби.

bogatstvo.net

Коментирай