Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Взаимните фондове – лесната алтернатива

Взаимните фондове, наричани също договорни фондове, са все по-популярна алтернатива за инвестиране на наличните пари. Клиентът предоставя определена сума, като купува дялове на фонда, а фондът инвестира парите в различни финансови инструменти. Всеки от инвеститорите притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума.

Договорните фондове набират средства предимно от дребните, непрофесионални инвеститори, като ги влагат в различни финансови инструменти. По този начин дребните инвеститори влагат средствата си на финансовия пазар, където възвращаемостта е по-висока, без да притежават специализирани познания в областта на финансовите пазари. Рискът при взаимните фондове се намалява и чрез създаването на диверсифициран портфейл от различни финансови инструменти.

Всеки инвеститор, след като е закупил дялове в фонда може да ги продаде обратно, когато дружеството набере нетна стойност на активите в размер на 500 хил. лв.

Именно тогава се реализира доходност, когато Вие продадете дяловете си обратно на управляващото дружество. Това става на цена наречена “цена за обратно изкупуване” и дава гъвкавост на инвеститорите да изтеглят парите си, или част от тях, в избран от тях момент.

Договорните фондове са сравнително нов продукт на българския финансов пазар. Опитът на страните от Западна Европа и САЩ показва, че голяма част от спестяванията на населението са инвестирани в такива инструменти, а по-малка част са в банкови депозити. Около 50% от спестяванията се влагат в подобни инструменти, като за САЩ този процент е значително по-висок и в някои случаи достига до 85-90%. Страните от Централна Европа отчитат значителен ръст на този тип инвестиции – там те вече заемат около 20-25% от всички спестявания.

Взаимните фондове могат да бъдат разделени по риск. Накратко, по-рисковите носят по-висока печалба и обратно – тези с по-нисък риск носят по-ниска печалба. Високодоходните инвестират предимно в акции, балансираните имат в портфолиото си и облигации, а консервативните имат портфейл, съставен най-вече от облигации.

Един специален тип договорни фондове са индексните фондове. При тях портфолиото от финансови инструменти се определя от някой индекс на фондовата борса. В България например такъв фонд е ДФ Алфа Индекс Топ 20, следващ индекса Дневник 20.

Фондовете могат да бъдат и секторни, инвестиращи в компании от определена индустрия и ли бранш. В България има два за имоти – на Алфа и Бенчмарк, а Бенчмарк скоро ще стартират и фонд за компании от енергийния сектор.

Списък на фондовете, сортирани по доходност :

Фонд / Доходност

ДФ Капман Макс 100,84%
ДФ Юг Маркет Максимум 95,46%
ДФ Алфа Индекс Топ 20 74,47%
ДФ ОББ Премиум Акции 73,28%
ДФ Ти Би Ай Динамик 72,79%
ИД БенчМарк Фонд-2 66,27%
ИД Капман Капитал 61,63%
ИД Адванс Инвест 59,86%
ИД ЕЛАНА Високодоходен фонд 57,57%
ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд 57,37%
ДФ ЕЛАНА Балансиран $ фонд 53,69%
ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд 50,84%
ДФ ДСК Растеж 49,25%
ДФ ЕЛАНА Балансиран € фонд 49,14%
ДФ Ти Би Ай Хармония 44,12%
ИД ОББ Балансиран фонд 43,37%
ДФ Райфайзен (България) Фонд Акции 35,78%
ДФ БенчМарк Фонд-1 33,26%
ДФ ДСК Баланс 30,54%
ДФ БенчМарк Фонд-3 28,12%
ДФ Райфайзен (България) Балансиран Фонд 27,99%
ДФ Алфа Индекс Имоти 26,99%
ДФ Адванс Източна Европа 26,86%
ДФ Ти Би Ай Комфорт 21,85%
Американски компании със средна капитализация 10,23%
ДФ ОББ Платинум Облигации 8,66%
Акции Източна Европа 8,48%
Водещи европейски компании 5,26%
ДФ ДСК Стандарт 4,75%
ИД Ти Би Ай Евробонд 4,43%
ДФ Райфайзен (България) Фонд Облигации 4,11%
ИД ЕЛАНА Еврофонд 3,96%
Краткосрочен в щатски долари 3,18%
ДФ Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар 3,05%
Краткосрочен в евро 2,12%
Глобален Дефанзивен Плюс 0%
Облигации на възникващи пазари -0,64%
Пълна възвращаемост динамичен -0,67%
Международни облигации -3,05%

Използвани източници:

http://www.fondovete.com/

http://bg.wikipedia.org/wiki/Договорен_фондКоментирай