Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Цитати за щастието

цитати за щастието

“Има хора способни да извършват всякакви красиви и героични дела, освен едно: да се въздържат да изразяват щастието си пред нещастните.”

Марк Твен

„Първият признак на щастие е любовта към дома ти“.

Де Монловие

“На този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно състояние и друго. Нищо повече. Само който е изпитал безгранична злочестина, може да изпита безгранично щастие. Човек трябва да е пожелал да умре, за да разбере колко хубав е животът.”

Александър Дюма-баща
„Искаш ли да бъдеш щастлив, изкорени завистта от сърцето си“.

Достоевски

“Да упражняваш свободно таланта си – ето истинското щастие.”

Аристотел

„Не говорете за своето щастие на човек по-малко щас­тлив от вас“.

Питагор

“Ако искаш да разбереш думата щастие, приеми я като награда, а не като цел.”

Сент Екзюпери

„За да постигнем щастие и съвършенство, трябва да изпълняваме своя дълг и да търсим наслада в него“.

Д. Стюарт

„Най-ценно и най-рядко от всички блага е задоволст­вото от своето положение“.

Дагесо

„След като преживях и в царски палати, и в бедни колиби, твърдо се убедих, че щастието не бяга отникъде и не обитава едно място“.

Стар философ

„За нищо да не молиш и от никого да не се оплакваш е едно превъзходно средство да бъдеш щастлив“.

Де Бонал

Всяка минута, в която си ядосан, губиш 60 секунди щастие.

Ралф Уолдо Емерсън

“Най-чистото щастие на света таи предчувствие за страдание.”

Гьоте

„Единствено средство да бъдеш щастлив е да не мис­лиш за себе си, да работиш за други, да се отдадеш на дело, в която вярваш. Човек още не е изнамерил друго средство да бъде щастлив. Удобствата омръзват скоро. Амбицията никога не е удовлетворена. Самопожертвуването единствено намира удовлетворение и награда“.

Ф. Декуланж

„Само онези хора са щастливи, които са устремили духа си към цел вън от своето собствено щастие, например да направят другите щастливи, да допринесат нещо за човечеството, да извършат някое дело, но не като средс­тво, а като идеал. Реализирайки този стремеж, ние нами­раме щастието.
Удоволствията в живота са достатъчни да го направят приятен, когато ги откъсвате мимоходом, без да ги пра­вите главна цел на живота, опитате ли се да ги направите, те изведнъж ще се окажат недостатъчни. Те не издържат на строг изпит. Попитайте се дали сте щастливи и вие преставате да бъдете такива. Има само едно средство да бъдеш щастлив, а то е: да си поставиш за цел на живота не щастието, а нещо друго, далечно от него“.

Стюарт Мил

„Престанеш ли да търсиш щастие, ще го намериш“.

Секретан

“Ако искаш другите да бъдат щастливи, проявявай състрадание. Ако искаш да бъдеш щастлив, проявявай състрадание.”

Далай Лама

„Ако не носиш в себе си източника на радостта, т.е. мир на съвестта и невинност на сърцето, напразно ще го търсиш отвън“.

Масийон

“Да вършиш добро е най-истинското щастие, което може да изпита човешкото сърце.”

Жан-Жак Русо

„Щастието е като здравето, ако не го забелязваш, значи, че го имаш“.

“Искаш да бъдеш щастлив? Първо се научи да страдаш.”

Тургенев

„Едно от най-сигурните средства за щастие е да знаем да запазим уважение към себе си, да виждаме целия си живот без срам и без угризение на съвестта, но да не виждаме в него нещо долно, нещо криво или зло, сторено някому, което не сме поправили“.

Кондорсе

„Ние, човеците, извънредно много се оплакваме, об­виняваме съдбата си, природата или обществото, като че ли целият ни живот е прекаран в нещастие. А при това, колко минути леки и весели, несъзнателно щастливи дължим на пролетта, на сутрешното слънце! Колко при­ятни часове и даже дни сме прекарали, за които не гово­рим! Страдаме шумно, а се наслаждаваме мълчаливо“.

Сент Бьов

„Животът е загадка, щастието – знание, но знание без обич е гола скала: на нея не пеят птички, на нея не клокочат ручеи, само тъмни облаци, като черни мисли надвисват понякога. Обичай хората и винаги се стреми към истината“.

Индийска мъдрост

„Всеки от нас, който минава по пътя на живота, може по свое желание и с деянията си да превърне всички гласове на природата в радостна песен или пък да ги прокуди от себе си и да ги обърне в нямо проклятие“.

Джон Ръскин

„Трябва да знаем, че няма положение без скръб: та­къв е човешкият живот – нищо не е чисто, всичко е смесено. Да желаеш постоянно щастие, значи да искаш да се освободиш от общия закон“.

Г-жа де Ламбер

“Дори и в най-щастлив живот не може да няма дял мрак-думата щастие би загубила смисъла си, ако не се уравновесяваше от скръбта.”

Карл Густав Юнг

„След тези, които заемат първите места, не познавам други по-нещастни от онези, които им завиждат“.

Г-жа Ментенон

“Да бъдеш щастлив е един талант, който се развива чрез упражнение.”

П.К.Яворов

„Щастие по наследство не иде. То не може да се даде. Щастието е нещо, което трябва да се добие с усилието на човешката воля. Щастлив може да бъде онзи човек, който е свободен от всички свои желания и странични мисли. Богатство, сиромашия, смърт, раждане, добро и зло, не могат да му влияят. Щастието в този случай е по-високо от всички противоречия, които съществуват в човешкия живот. Ти търсиш нещо, което го няма. Казвам: щастието е извън злото. Щастието е извън омразата. Щастието не е в богатството, щастието не седи в доброто – защото ти тогава ще се заблудиш, че си добър. Щастието не отрича доброто, нито злото – това са условия за един по-добър живот. Когато щастието дойде, ти примиряваш всичко. Ти впрегни положителните и отрицателните черти в човека и ги примири. Щастлив е онзи човек, който е примирил всички противоречия, които съществуват в неговата ду­ша.”

Учителя Петър Дънов

“Десетки свещи могат да се запалят от една, без да съкратят нейния живот. Щастието не намалява ако се споделя.”

Буда


Тагове: , ,

Коментирай