Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Лев Толстой за силата на мисълта

Лев Толстой

И Лев Толстой много добре е разбирал силата и важността на начина на мислене. Ето някои негови цитати по темата:

Делата се раждат от мислите така, както плодовете се раждат от семената.

Добрите мисли търси в книгите на мъдрите хора, в разумните разговори и главно в самия себе си.

Когато ти се случи нещастие, знай, че случилото се не е следствие на това, което си вършил, а на това, което мислиш. Старай се да не мислиш за лошото.

Много по-вредни от лошите постъпки са онези мис­ли, от които произлизат лошите постъпки. Лошата пос­тъпка може да не я повториш и да се разкаеш за нея, лошите пък мисли ще родят лоши постъпки.

Само с добри мисли можеш да бъдеш самоотвержен, смирен, правдив.

Всички велики промени в живота на отделния чо­век, както и на цялото човечество, започват и се извър­шват в мисълта. За да настъпи промяна в чувствата и постъпките, трябва преди всичко да се извърши промяна в мисленето.

Всяка истина лежи заложена в душата на всеки човек. Само не я заглушавай с лъжа и рано или късно тя ще ти се открие.

Животът не става по-добър или по-лош само от това, дали ние се осъзнаваме като телесни или духовни същес­тва. Ако ние се осъзнаваме само като телесно същество, ние отслабваме нашия истински живот – усилваме, раз­палваме страстите си, алчността, борбата, ненавистта, страха от смъртта.
Ако пък се осъзнаваме само като духовно същество, издигаме живота, освобождаваме го от страстите, от бор­бата, от ненавистта, освобождаваме обичта.
Пренасянето на съзнанието от телесното същество в духовното се извършва само с усилие на мисълта.

По Лев Толстой

Тагове: , , , ,

Коментирай