Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Тайната на зеления цвят

Зеленият цвят изглежда емблетично свързан със света на парите и бизнеса. Доларът е зелен, наричат го зеленият гущер.

Зеленото е цветът на природата и изобилието, символ на плодорието.

Изразът „получих зелена светлина” за някой проект, например, също не е случаен.

Всеки може да опита непредубедено влиянието на този цвят, но да не забравя, че ако природата му помогне в пътя към успеха, човек на свой ред не трябва да забравя нуждаещите се.

И да им помогне.

С пожелание за успех към всички добронамерени хора, ще завършим с някои мисли на българския мъдрец и духовен учител Петър Дънов :

„И тъй, изкуство е да знае човек, как да се прояви. Ще се облечеш със зелена дреха, за да покажеш на хората, че трябва да бъдат богати.”¹

“Щом мислите за зеления цвят, сиромашията веднага ще се оправи. Зеленият цвят изправя сиромашията.”²

“Зеленият цвят прибира нещата навътре. Ти искаш да забогатееш, зеленият цвят в тебе действува. Ти всичко събираш навътре. Но, след като събереш, ти само натрупваш, започва да ти тежи нещо. Виждаш, че този товар е повече, много си взел. Тогава си заставен да мислиш, какво да правиш. Иде жълтият цвят. Жълтият цвят е разтоварване навън. Нали и в природата е така? Като дойде жълтият цвят, започва да снема хубавите прекрасни украшения на дърветата, техните листа капят.”³

Използвана литература :

1. „Три необходими неща”, УС, 13. Утринно Слово от Учителя Петър Дънов, държано на 28 февруари, 1937 г., София, Изгрев. www.triangle.bg
2. „Мислете за светлината!”, 30-а неделна беседа, държана от Учителя Петър Дънов на 4.VII.1937 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев, www.triangle.bg
3. “Обич и любов”, ХVII година, 22 лекция на Младежкия окултен клас държана от Учителя Петър Дънов, София – Изгрев, www.triangle.bg

bogatstvo.net 

Коментирай