Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Самовнушение и богатство

В началото на 20 век става популярен методът на самовнушението. Емил Куе, френски терапевт (1857 – 1926), доказва по научен път, че ако всеки ден човек си повтаря поне по няколко пъти положителна фраза, това ще доведе до промени в характера и цялостното отношение на човека към живота. Куе се смята за бащата на положителната мисъл в научния свят, както и човек допринесъл за развитието на автогенния тренинг, визуализацията, НЛП (Невро Лингвистично Програмиране), плацебо ефекта, сугестологията и други. Известен като метода Куе, неговата прословута фраза е: “Всеки ден, по всякакъв начин, ставам все по-добре!”. Между другото на червения площад в Русия, има статуя на г-н Куе.

Естествено силата на внушението не е ново откритие за света на езотериката. В езотеричните Школи тези методи се практикуват от незапомнени времена. И независимо как ще наречете фразата, която се повтаря – мантра (в източните Школи), зикър (в мистичното мюсюлманство), утвърждение (в някои клонове на психологията), формула (в Школата на Учителя Петър Дънов), явно силата им е огромна. Тази сила се използва и в медицината – като например плацебо ефекта. Петър Димков, известният български народен лечител, използва силата на формулите в народната медицина и т.н.

Методът на самовнушението може да се използва и в пътя на забогатяването и постигането на успех. Фрази,като “Ще забогатея”, “Ще успея”, “Ставам все по-богат и все по-богат”, думи като “богатство” и “успех”, повтаряни ежедневно упражняват своето силно позитивно въздействие за напредък в тази сфера.

Разбира се, това е работа с подсъзнанието, и като такава, всичко трябва да бъде емоционално обагрено, да се прави с чувство и да няма никакво вътрешно противоречие.

Ако желаем да постигнем нещо, трябва наистина да го искаме и да нямаме вътрешни разногласия по въпроса.

bogatstvo.net

Коментирай