Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Подсъзнание и богатство

Много се говори и пише за безкрайните възможности на подсъзнанието, редица психолози посвещават дейността си на него.
Когато силно искаме нещо и повтаряме тази мисъл, тя се отпечатва в нашето подсъзнание. То от своя страна помага за неговата реализация. Тук важно условие е мисълта да е съпроводена с чувство, иначе подсъзнанието не реагира.

Иначе казано, да сме съзнателни в това, което искаме.

Звучи лесно. Пожелаваме да сме богати, да сме свободни и подсъзнанието ни помага.

Разбира се, както навсякъде, така и тук има подводни камъни.

Освен, че всяко нещо се реализира чрез действие и единствено то може да ни доближи до желаната цел, трябва да сме наясно със следното, а именно : преди подсъзнанието, мислите и чувствата да захранят със сили и устрем нашата воля, ние трябва да сме наясно с мотивацията си за желаната цел.

Защо я искаме и какво ще направим, като я постигнем?

Например: защо ни е да сме богати? Какво ще направим с парите? Осъзнаваме ли отговорността? Наистина ли го искаме?

Имаме ли предразсъдъци и противоречия по този въпрос?

Ако имаме противоречия, макар и подтиснати, те оказват своето влияние върху подсъзнанието и осуетяват всякакви опити за успешно самовнушение.

Например, предразсъдъкът, че богатите хора са лоши, че парите са корена на всяко зло, веднага пречи за правилната комуникация с подсъзнанието, особено като го караме да ни помогне иманно в процеса на забогатяването.

Затова трябва да сме убедени, че богатството е добро за нас, нашите близки и всички хора, за да постигнем успех в психическата си работа.
И също така, да сме убедени, че като забогатеем, ще изпълним всички хубави и добри неща за хората, които сме си обещали. Защото едно е да си кажем – „аз ако бях богат, щях да направя това и това добра, да помогна и т.н.”, друго е да имамен твърдото намерение и да го изпълним наистина.

В противен случай няма смисъл да се захващаме.

Защото подсъзнанието и природата не могат да бъдат заблудени.

bogatstvo.net

Коментирай