Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Кои активи ни носят пасивен доход?

По Робърт Кийосаки 

Като пасивен доход, можем да дефинираме доход, който получаваме без нашето пряко участие в текущия момент. Например ако сме на почивка и не работим, но продължаваме да получаваме доход. Тук, разбира се, нямаме предвид ако сме платен отпуск и получаваме заплатата си.

Най-простия пример за пасивен доход е от банков депозит – начислява ни се лихва през цялото време, без никакво наше участие. Следователно той е актив, който ни носи пасивен доход. Друг е въпросът, дали размерът на този доход е задоволителен.

Под актив в случая разбираме инструмент, който ни генерира приходи.

Тук ще опитаме да изброим основните видове активи, които ни носят такъв доход:

1. Бизнес, който не изисква присъствието ни. Ние го притежаваме, но го управляват други хора. Ако вие работите там, това не е вашият бизнес, а ваше работно място.

2. Акции, облигации, бонове и други финансови инструменти

3. Банкови депозити.

4. Взаимни фондове.

5. Ценни книжа.

6. Доходоносни недвижими имущества – например ако даваме апартамент или земеделска земя под наем

7. Хонорари от интелектуална собственост като музика, сценарии, патенти, книги и т.н.

8. Всичко останало, което има стойност, носи доходи или се цени, и за което има пазар. Винаги трябва да сме отворени за нещо ново и оригинално, което би имало полза за хората.

bogatstvo.net

2 Коментара

  1. Полезна статия, дано все повече хора говорят за пасивен доход, тъй като в това се крие пътят към финансовата незавизимост.

    Междудругото Кийосаки посочва още мултилевъл маркетинга, афилиейт маркетинга и консултантството също като форми на пасивен доход.

  2. Всеки който иска да осигури бъдещето си е длъжен да има пасивен доход. Уважавам Кийосаки, благодарение на когото промених живота си.
    Ако и Вие желаете и търсите тази промяна ще Ви насоча : felicitab@ymail.com

Коментирай