Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Ех, тази криза

Световната финансова криза явно вече е парализирала повечето умове, щом се стигна до препоръки за преодоляването й, като тези:

Идеите в “От пепелищата на кризата”

– разглобяване на банките. Вместо да ги консолидират, компрометираните финансови институции трябва да бъдат свити до ниво, на което няма да застрашават цялата система

– сегрегация на финансовите пазари. Разделяне на дейности като търговия с книжа и търговско банкиране. Нуждаем се от финансови институции с конкретни функции, а не такива, които се хвърлят по това, което е модно

– вкарване на всички екзотични финансови инструменти в балансовите книжа, безпощадна ревизия и официалното им лицензиране

– създаване на сигурна и достъпна локална банкова система за хората, например през мрежата на британските пощи

– разширяване на банкирането през малки и удобни за клиентите институции като общинските банки

– въвеждане на подпомагащи паравалути – монетарни активи със стойност, които не са признати във финансовия свят, но могат да се използват за бизнес в определени райони, градове и дори големи жилищни квартали, понеже защитават от финансови шокове

– раздаване на държавни безлихвени кредити (когато е нужно) за инфраструктурни и иновативни проекти

– въвеждане на сигурни спестовни схеми като т.нар. народни пенсии, позволяващи на хората да следят къде отиват и как са инвестирани осигуровките им

– мораториум върху изгонването на хора в невъзможност да си плащат ипотеките

– превръщане на човешкия капитал и неговите умения в ключов елемент на икономиката в момент, когато рухват системите, основани на парите

– по-добра данъчна ефективност, ликвидиране на териториите със статут на данъчен рай, плащане на данъка при източника на продукцията или услугата

– въвеждане на данъци върху валутните и финансовите транзакции; трилиони долари се въртят по света всеки ден в името на самото им движение без особена полза за обществото

– поголовен данък върху компаниите за изкопаеми горива, с който да се помогне на енергийно бедните страни и да се финансира преходът към чиста енергия

– повече отговорност от счетоводните фирми, борба със скритото обвързване, нови регулации и подобряване на самоуправлението на одиторите

– въвеждане на максимална заплата

– борба с отрицателните ефекти от рецесията чрез сближаване между хората – запознанства, съвместни акции, повече любопитство към околния свят, физически упражнения, курсове по музикални инструменти… изобщо, трябва да се прави нещо друго, освен да се печелят пари.

Без коментар, особено последната препоръка.

Източник: Dnevnik.bg

Коментирай