Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Добър е Господ

При един богат търговец слугувал млад човек на име Стоян. Слугата работил честно, но всичко, което изкарвал (шестдесет лева месечно), раздавал на бедните. Господарят му, като виждал какво върши слугата, постоянно му правил бележки да скъта и за себе си нещо, защото ще дойдат старини и не ще има кой да се погрижи за него. Стоян премълчавал на тези бележки или казвал “добър е Господ”. Един ден господарят заспал дълбоко и видял много жив сън: разхожда се из красива местност и всред разкошна природа забелязал чудесна вила. Запитал някои от присъствуващите там чия е тая вила.

– На твоя слуга – му отговорили.

– Ами той е беден, от где взе толкова пари да си купи такава хубава вила?

– Той е беден наистина, но каквото изкара на Земята, всичко изпраща тук и с него е съградил тази хубава вила.

Като се разхождал по-нататък, господарят минал към по-сухи, пустинни места и видял една малка, бедна колибка и пак запитал:

– Чия е тази колибка?

– Тази е твоята, защото нищо не си помогнал на нуждаещите се – му отговорили.

Учителя Петър Дънов

“Космичната обич”

Източник

Коментирай