Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Искаш ли Еврофинансиране?

Еврофинансиране

Щото аз – да. Че икономиката ни е леко умряла се подушва и от най-хремавите. Че и последното полско или чешко селце усвояват европари за тротоари, а до нашите китни села няма и асфалт, е ясно на всички оффроудъри. Мога да изкажа премъдрото си мнение за процента усвояемост на европрограмите у нас, но ще се въздържа и вместо това ще пейстна това инфо, та дано да е от полза на някого:

В момента има 3 отворени за кандидатстване схеми към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, свързани с финансиране на иновации/иновативни продукти/услуги, които най-общо звучат по следния начин:

1) Подкрепа за развитие на иновации от стартиращи предприятия

Допустими дейности: икономическа и финансова оценка, програми и методики за изследване, създаване и финализиране на опитни образци, разработване на технологии за производство, пазарни анализи, демонстрции, консултантски услуги и др.

Размер на помощта:
90% финансиране от програмата
мин. безвъзмездна помощ 40 000 лв.
макс. безвъзмездна помощ 391 166 лв.
2) Подкрепа за внедряване на иновации от стартиращи предприятия (оборудване и др.)

Допустими дейности:
Инвестиции: нови машини, възли, агрегати, софтуер, СМР и др.
Услуги: Консултантски и юридически услуги, маркетингови планове, инж.-техн. услуги, др.

Размер на помощта:
Микро и малки предприятия: 70% финансиране от програмата
Средни предприятия 60% финансиране от програмата
Мин. безвъзмездна помощ 50 000 лв.
Макс. безвъзмездна помощ 1 млн. лв.

3) Подкрепа за внедряване на иновации от предприятия с над 3 приключени финансови години

Допустими дейности: закупуване/изработване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативни продукти/процеси/услуги, закупуване на комплектни възли, агрегати, софтуер, СМР, консултантски и юридически услуги, бизнес и маркетингови стратегии.

Размер на помощта:
Микро и малки предприятия: 70% финансиране от програмата
Средни предприятия: 60% финансиране от програмата
Големи предприятия: 50% финансиране от програмата

Мин. безвъзмездна помощ за МСП 200 000 лв.
Макс. безвъзмездна помощ за МСП 2 млн. лв.

Мин. безвъзмездна помощ за големи предприятия 200 000 лв.
Макс. безвъзмездна помощ за големи предприятия 3 млн. лв.

Източници: МИЕТ и Europroject.bg

Тагове: , , , , , ,

Коментирай