Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Планетарни аспекти и финансовите пазари

Марлене Пвайфле

Няма ли да е страхотно, ако някой може със сигурност да каже, че при определен транзит финансовият пазар ще тръгне нагоре, или че акциите, които сте купили сутринта ще увеличат значително стойността си до утре? Тогава всички ще сме богати! За съжаление, геокосмическите енергии могат да се интерпретират по различен начин и винаги при финансовите пазари има риск.

Нещата не са прости, но ако си „пишем домашните” редовно и СЛЕД това използваме астрологичните принципи, за да определим времето за покупка и продажба, имаме потенциала да увеличим печалбата си и да намалим риска. Ключовата дума тук е потенциал.

Най-добрия начин да се използва астрологията да определяне на времето за покупка и продажба е първо да се изберат солидни акции в благоприятен сектор.

След това по важност е да се проучи как транзити в миналото са повлияли върху тези акции като се проучи ценовата графика и IPO* спрямо транзитите. За цените в САЩ такава информация може да се намери и получи във вид на таблици на Excel уебсайта Yahoo Finance*.

Когато правите своето проучване, ще установите че четвъртите хармонични аспекти (които често се наричат „трудни” аспекти в астрологията”) влияят върху цената на акциите, а не „лесните аспекти” – тригоните и секстилите. Финансовият астролог търси кое генерира движенията на цените на фондовата борса – обратите в движението и времевите периоди, в които има промени на ценита. За това е нужна динамична енергия, която идва от трудните (или лоши) аспекти.

Правило 1 на финансовия астролог е: Да не мисли в термините на “Добро = тригони и секстили ” и “лошо = квадратури и опозиции”. Сигурно ще се изненадате какво може да повлияе на цените на борсите! Добротворните планети и във финансовата астрология имат положително влияние, но динамичната енергия на четвъртите хармонични аспекти води до промени в цените. Тригон на Слънце и Венера може би ще повиши цената на акциите за ден, но няма да доведе до трайно и стабилно повишение.

Въпреки че няма космически гаранции че определен аспект ще предизвика повишение или намаление на цената, има няколко геокосмически контакта, които често водят до подобни промени!

Бил Меридиан дава в книгата си Planetary Stock Trading – III списък на планетните комбинации, които влияят за нарастване и намаляване на цените.

Все пак аз препоръчвам да се започне от IPO или картата на създаване на съответната корпорация, за да се види как планетите са аспектирани там. Аз следвам теорията „без обещания ‑ без печалби/загуби” на астролозите Айви Голдщейн Якъбсън и други традиционалисти, които твърдят, че ако няма аспект в наталната карта между планетите, няма „обещание” (няма сигнификант, т.е. няма влияние) при какъвто и да е аспект между същите две планети в карта за бъдещ момент.

Моите наблюдения показват, че ако дадена планета не е силно аспектирана в картата на момента на IPO, при транзити ценовите влияния няма да са значими или стабилни – това се отнася за двете посоки – растеж или намаляване. Освен това ако дадени акции за зле аспектирани от планети в картата на началното предлагане (IPO), тогава планета, която се предполага да доведе до повишение може да донесе изненади, като доведе до обратното! (Случва се и обратното, ако дадени акции са аспектирани добре от дадена планета, която се предполага да има негативно влияние, вместо негативното влияние се проявява положително!)

Вземайки за разглеждане картата на създаването на корпорацията, дневните аспекти на Луната и планетите, които влияят върху финансовия сектор, ето списък на транзитите – основно през четвъртия хармоничен аспект:

Благоприятни аспекти (за печалба във финансови спекулации)

* Мажорни аспекти от Юпитер към повечето планети и точки. Юпитер е много благоприятен към планетите и точките с изключение на аспектите към Марс и Сатурн, които могат да имат негативно влияние върху цените. (Не забравяйти да погледнете картата на IPО, за да изследвате аспектите на тези планети в тях)
* Мажорните аспекти между Слънце и Венера обикновено са благоприятни.
* Мажорните аспекти между Нептун и Слънци и Венера (с Нептун свързваме времената на несигурност и надежди, желания и мечти – те често съвпадат със слухове и илюзии. Проверете как Нептун е аспектиран в картата на IPO!)
* Мажорните аспекти между Уран и Венера и ъглите на картата обикновено са благоприятни (но трябва да сте сигурни в точността на данните за картата, ако използвате ъглите и отново да сте проверили предварително как Уран е аспектиран в картата!)

Неблагоприятни аспекти (за загуба във финансови спекулации)

* Мажорни неблагоприятни аспекти между Сатурн и повечето планети и точки – с изключение на аспектите на транзитиране на Сатурн към Меркурий и Марс, които могат да предизвикат и благоприятни, и неблагоприятни ценови промени.
* Мажорни неблагоприятни аспекти на Уран и Нептун към Плутон.
* Мажорни неблагоприятни аспекти между Плутон и ъглите или Лунните възли. (отново, трябва да сте сигурни за картата!)

Сриванията на цените и пазара на акции често се свръзват с Плутон, който представлява властта и контрола и се проявява при купуването или сливането на корпорации. Аспекти на Юпитер и Плутон представляват оптимизъм, разрастване, нараснала власт и успех и често са благоприятни.

Затъмненията могат да имат положителен или отрицателен ефект, който може да продължи 2-3 месеца според аспектираните планети по време на затъмнението. Затъмненията влияят на пазара и на движението на цените на акциите като задействат планетите, с които апликиращите аспекти са по-малки от 3º. Геокосмическата енергия може да се задейства по време на затъмнението или по-късно ако транзитиращата планета (особено Марс) се аспектира по време на затъмнението. Трудните аспекти, особено съвпадът и квадратурата, трябва специално да се отбележат. Всички аспекти на Юпитер, Нептун, Уран или картата на акциите към затъмнението са благоприятни и ще доведат до повишаване на цените, а тези на Сатурн и Плутон имат обратния ефект – към намаляване на цените, непредсказуемост и хаос.

Бележка за транзитиращата Луна – винаги обръщайте внимание на дневните аспекти на Луната! Тя определя общото настроение – минута по минута, час по час – на пазара всеки ден. Брокерите могат да използват времената, когато Луната аспектира повратните точки през деня. Когато Луната има повече аспекти, пазарът често реализира по-големи обеми на продажбите, а в дните с малко аспекти пазарът е по-муден и с по-малък обем. Някои астролози препоръчват да не се търгува по време на Луна на празен ход както и при ретрограден Меркурий.

Транзитиращите планети имат различни влияния и всяка енергийна комбинация има и положителни, и негативни последици според обстоятелствата и по-общата геокосмическа картина и циклите на планетите, които се развиват в съответния момент. Винаги проверявайте ефемеридите и развиващите се цикли!

Б.А.: Астрологията е презицно средство за определяне на пазара, но не може да бъде използвана като единствена стратегия при финансови инвестиции. Тя не може да предскаже тенденциите на пазара като техническият анализ, нито да определи дали дадени акции имат солидна икономическа основа като фундаменталния анализ. Успехът на финансовия пазар винаги започа с рузбирането и използването на принципите, които традиционният пазарен анализ прилага, и след това с прилагане на геокосмическите /астрологичните/ принципи.

Източник: www.bulastro.com

Тагове: ,

Коментирай