Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

За природата на мисълта според Ани Безант и Теософията (0)

8/22/16 •

Природата на мисълта може да бъде разглеждана от две гледни точки – на съзнанието (което е познание) или на формата (чрез която се постига знание), чиято податливост на видоизменения прави възможно постигането на знание. Наличието на тези две гледни точки обуславя двете крайности във философията, които трябва еднакво да избягваме, защото всяка от тях игнорира […]