Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Урок 6 от Уилям Аткинсън: Силата на желанието (0)

5/27/16 •

Какво е желанието? Да видим. Речникът “Уебстър” го дефинира като: “Естественият копнеж да притежаваме нещо привидно добро; силен копнеж да се сдобием с нещо или да му се наслаждаваме”. Или в своето крайно проявление: “прекомерен, нездрав копнеж; похот; жажда.” “Желание” е дума, с която много се е злоупотребявало. До голяма степен днес хората го свързват […]